Võrkpalli karikavõistlused Kehras 6.08.2015

Valitud

Austatud kogudused ja võrkpalli huvilised!

Juba 14 korda toimuvad 6.08.2016 koguduste vahelised avatud karikavõistlused võrkpallis, Kehras.

Kutsume üles liituma selle aasta võrkpallivõistlustega. Kehra turniiri üheks eripäraks on, et võistkonnas on platsil kuni 6 mängijat, kellest vähemalt 2 on naismängijat. Võistlused toimuvad vabas õhus.

Vorkpalli regileht_2016 Regimisavaldusi ootame hiljemalt 4. augustiks. Soovitavalt elektrooniliselt.

Võistlustpäeva kava 6.augustil 2016 Kehras, Kreutzwaldi 1.

 1. 09:30-10:00 Võistkondade registreerimine. NB! võistkonna esindaja peab hiljemalt selles ajavahemikus võistkonna registreerimislehe isiklikult esitama ning selleks ajaks peab olema tasutud ka osavõtumaksud.
 2. 10:00 Avamine ja mängude algus
 3. Orienteeruvalt 14:00 – Lõunasöök
 4. Orienteeruvalt 18:00 – Lõputseremoonia ja autasustamine. (Sõltub osavõtjate võistkondade arvust).

Turniiri reeglid 2016

 1. Täpsustatud platsireeglid leiad Kehra koguduse kodulehelt (www.kehrakogudus.ee/sport).
 2. Üks ja sama isik võib osaleda ainult ühes võistkonnas.
 3. Mängitakse sõltuvalt registreerunud võistkondade arvust kas alagruppidega või lohutusringiga turniirisüsteemis.
 4. Võistkond peaks esindama mõnda kogudust või koguduste piirkonda. (Näit: EKB Liidust võiks osaleda võistkonnad piirkonnaga).

Registreeri oma võistkond kuni 4.augustini saates e-kirja indrek@ekklesia.ee (saada oma võistkonna koosseis ja kontaktandmed) või helistades 56359279. Registreerimise hõlbustamiseks kasuta registreerimislehte.

Regimistasu on 4 €/per mängija. Maksmine ülekandega (Kehra Kogudus EE372200001120056878  selgitusse: võrkpall ja võistkonna nimi) või kohapeal.

Korraldab Kehra Kogudus EKB Liidu vanematekogu teadmisel.

Indrek Luide
Kehra Koguduse pastor

Alar Laagriküll
Kehra Koguduse sporditoimetus.

NB! Tuletan meelde, et 1919 aastal toimunud esimese ametliku võrkpalliturniiri võitis Noorte Meeste Kristliku Ühingu Tallinna osakond. 2015 aastal võitis EKB Liidu karika Kehra Koguduse võrkpallivõistkond.

(Microsoft Word - V365rkpall2016Plakat_2)

EEA toimkondade üritused 2016

Valitud

Naistoimkond: 4. märts Oikumeenilise palvepäeva jumalateenistus Pirital.
Abielutoimkond: 19. märts  ABIELUFESTIVAL “Terve suhe” EMK Tallinna koguduse ruumes.
Misjonitoimkond: 2. aprill MISJONIKONVERENTS Tallinnas EKNK Tallinna Toompea koguduse ruumes.
Palvetoimkond: 15. mai MAAKONDLIK PALVEPÄEV
Evangelismitoimkond: 28. mai ÜLEMAAILMNE EVANGEELIUMI KUULUTAMISEPÄEV (G.O.D.)
Juhtimistoimkond: 18-19. november GLS JUHTIMISKONVERENTS Tallinnas

Eesti Evangeelne Allianss

Valitud

EEA Ühendus on parim võrgustik evangeeliumi jagamiseks. KOOS SUUDAME!
Tule sina ka EEA liikmeks.

EEA on jagamise ning varustamine koht. EEA mitte ei tõmba, vaid annab. Saa osaliseks EEA liikmeskonnast.

2015 aastast.
Vastavalt 2014 aasta üldkogu otsusele on EEA liikmeannetus 2015 aastal
1. üksikliikmel 12€.
2. kuni 100 liikmeline kogudusel 30€
3. üle 100 liikmeline kogudusel 70€
4. misjoniorganisatsioonidel 50€
5. konfessioonidel 250€

Siin on avalduste blanketid. Tõmba rtf formaadis avaldus alla, täida ära ning saada EEA peasekretärile: sekretar@allianss.ee

EEA liikmeavaldus üksikisikule (rtf või pdf)
EEA liikmeavaldus kogudusele  (rtf või pdf)
EEA liikmeavaldus suurele kogudusele (liikmeid üle 100) (rtf või pdf)
EEA liikmeavaldus organisatsioonile (rtf või pdf)

Mihkel Kukk (president), Taavi Hollman (asepresident), Indrek Luide (peasekretär)

Tund, mis muudab maailma

Tund_mis_kaas.inddEEA palve- ja paastutoimkond võib esitleda KrIK misjoniorganisatsiooni poolt välja antud väga head raamatut “Tund, mis muudab maailma”. Autoriks EHC president Dick Eastman. Mees, kes alustas 25 aastat tagasi palvetamast iga päev vähemalt 1 tund.

Raamat saadaval hästivarustatud kristlikes raamataupoodides ja koguduste raamatulettidel. Aga eelkõige on seda raamatut võimalik saada KrIK juhtidelt Eestis, Indrek Luide ja Helina Voogne käest!

Mine KrIK kodulehele ja seal näed neid väljaandeid, mis on sulle usuelus kindlasti suureks abiks ja julgustuseks.

Maakondlik palvepäev 2016, tagasiside

Saadan lubatud tagasiside maakondlikust palvepäevast 15.mail 2016:

Võru Katariina kirikus oli palves umbes 45 inimest ja 4 pastorit, eriline üksmeele vaim ja väga hea palveosadus. Ka Võru linnapea oli kohal ning tervitas ja tänas kokkutulnud palvelisi.

Tartu Maranatas oli koos 40 inimest ja 2 pastorit. Tehti 3 suurt suminagruppi, kus siis tõsiselt palvetati 3 palvebloki eest. Palveatmosfäär oli nii tugev, et järgmisel päeval, 16.mail tehti 4-tunnine järel-palvekoosolek, kus otsustati, et koos palves hakatakse käima kord kvartalis.

Haapsalu Metodistikirikus oli palves 20 inimest ja 4 pastorit, kes jagasid Sõna. Palve toimus suminagruppides.

Pärnu Immaanueli koguduses oli koos umbes 40 inimest ja 4 pastorit, toimus ühispalve.

Kuressaare Siioni kirikus oli palves 50 inimest ja 7 pastorit. Toimus ühispalve väga heas õhkkonnas.

Kärdla Osaduskoguduses oli palves 50 inimest ja 10 pastorit, kes juhtisid ühispalvet.  Tuline ja südamlik palveatmosfäär.

Tallinna Metodistikirikus oli palves 80 inimest, s.h. 13 pastorit, kes jagasid elavat Jumala Sõna, Kehra ülistusbänd oli valinud erakordselt head palvelaulud. Tagasiside oli väga positiivne. Tänati Jumalat, et erinevate koguduste liikmed olid koos palves ja kõigil süda nii põles Eestimaa tuleviku pärast ühtsuses ja armastuses. Kõik oli väga hästi korraldatud ja organiseeritud. Üks õde sai ka tugevast peavalust lahti. Tänu Jumalale!

Raplamaa palvepäev toimus Järvakandi Pauluse kirikus.

Virumaa palvepäev toimus Rakvere Vabakoguduses Hüüdja Hääl.

Tänan südamest kõiki, kes kaasa teenisid Sõna, muusika ja palvega!

Kaunist ja õnnistatud suve palvemeeles ja Jumala Vaimu juhtimises!

Kertu Toots

EEA palve- ja paastutoimkonna juhataja

56455044 Kehra ülistusgrupp Palvepäev Kärdlas Palvepäev Tallinnas Suminagrupid Tartus Võru linnapea tervitus

EEA liikmete aastakonverents 2016

Austatud EEA liikmed!

2016 aasta EEA üldkogu toimub 2.04.2015 9:00 -10.550 Tallinnas EKNK Tallinna Toompea koguduse ruumes Toompea 3.
Üldkogu päevakord:

 1. Üldkogu päevakorra kinnitamine
 2. Üldkogu rakendamine.
 3. Uutele liikmetele EEA tunnistuste andmine.
 4. EEA majandusaruande 2015 kinnitamine.
 5. EEA toimkondade tegevus 2015 ja 2016
 6. EEA Tegevuskava 2016
 7. EEA eelarve 2016
 8. EEA 2016 tegevuskava kinnitamine
 9. EEA 2016 eelarve kinnitamine

Aastakoosolekule järgneb algusega kell 10:00 EEA Misjonikonverents „Pagulane väravas“ Konverentsile registreerida www.allianss.ee ja see maksab 15€ (sisaldab osavõttu ja sööki).

Aastakoosoleku kutsub kokku EEA eestseisuse nimel EEA juhatus

Mihkel Kukk                          Taavi Hollman                        Indrek Luide
EEA president                      EEA asepresident                   EEA peasekretär

NB! Juhin tähelepanu ka EEA liikmemaksu tasumise küsimuses. Kui oled juba tasunud on väga hea. Kui ei ole, siis saad seda teha veel enne üldkogu kandes 2016 aastamaksu 12€ EEA arvele a/a EE732200221014260550 või a/a EE267700771001481371.

Et olla hääleõiguslik, selleks peab olema täidetud põhikirja punkt 3.4.2. „Eelmise või jooksva aasta liikmemaksu tasumine tagab hääleõiguse“.

Ettevõtlusseminar 12.02.2016 “Aeg tegutseda” Rakveres!

Sellel aastal EEA ettevõtlustoimkond korraldab mitmeid sündmusi, mis julgustab ettevõtjaid ja ettevõtlikke oma annis tegutsema. Kogunemised peaksid julgustama ka kogudusi andma enam õnnistust neile, kellele Jumal on andnud ettevõtlus anni!

Selle aasta esimene ettevõtlusseminar toimub Rakveres, 12.02.2016 hotellis “Villa Theresa” algusega kell 10, aadressil Tammiku 9.

Registreeri veebis või:
Helistada mob nr 56359279 Indrek Luide (eesti keeles)
mob nr 5090532 Igor Nikolajev (vene keeles)
või e-mailile: sekretar@allianss.ee
osalustasu maksta Eesti Evangeelne Allianss arvele: EE552200221057083367 Seletusse: Nimi, ettevõtlusseminar_2016. Hind 35€.

KÕIKI ETTEKANDEID SAAD KUULATA.

Plakat_web estEttevotusseminar_rus_web

Alliansspalvenädal 10. – 17.01.2016

10.- 17.01.2016 toimuv alliansspalvenädalal kutsub Eesti Evangeelne Allianss kõikide piirkondade kõiki kogudusi ühistele alliansspalvekogunemistele. Materjal palvenädalaks on ette valmistanud Tšehhi Evangeelne Allianss. Teemaks “Kadunud poegade naasmine”.

Võtkem materjal ning kasutagem seda õnnistuseks iga piirkonna, kogukonna ja koguduse õnnistuseks.

Alliansspalvenädal_2016_Kadunudpoegadenaasmine
EEA_WoP_2016_inglise
EEA_WoP_2016_vene

Alliansspalvekogunemised Lihulas.
P   3.01 kell 12.00 Lihula kultuurimajas, Tallinna mnt 1, jutlus Markko Põld
P 10.01 kell 12.00 Lihula kultuurimajas, Tallinna mnt 1, jutlus Kaido Saak
P 17.01 kell 12.00 Lihula kultuurimajas, Tallinna mnt 1, jutlus Aivar Raudver
P 24.01 kell 12.00 Lihula kultuurimajas, Tallinna mnt 1, jutlus Konstantin Arpiainen
P 31.01 kell 12.00 Lihula kultuurimajas, Tallinna mnt 1, jutlus Mark Nelson (EEA misjonitoimkonna juht)

Alliansspalvenädal Tallinnas.
P 10.01 kell 17:00 Oleviste koguduses Lai 50. Korraldab Siim Teekel. Jutlus Ago Lilleorg (EKNK piiskop).
E 11.01 kell 18:30 EKNK Toompea koguduses  Toompea 3. Korraldab Ago Lilleorg (EKNK piiskop). Jutlus Urmas Viilma (EELK peapiiskop).
T 12.01 kell 18:30 Metodisti koguduses Narva mnt 51. Korraldab Toomas Pajusoo. Jutlus Ülo Niinemägi.
K 13.01 kell 18:30 Kalju Baptistikoguduses Kalju 1. Korraldab Erki Tamm. Jutlus Ivo Käsk (SPA esimees Tallinna koguduse pastor)
N 14.01 kell 18:30 Nõmme Baptistikoguduses Puuvilja 4. Korraldab Taavo Lige. Jutlus Mart Metsala (Tallinna Valguse Tee Vabakoguduse pastor).
R 15.01 kell 18:30 Adventkoguduses Merepuistee 3. Korraldab Ivo Käsk. Jutlustab Arne Hiob (EELK Jaani koguduse vaimulik)
L 16.01 kell 18:30 Valguse Tee Vabakoguduses Regati tee 1. Korraldab Mart Metsala. Jutlustab Erki Tamm (Kalju Baptistikoguduse pastor)
P 17.01 kell 19:00 Jaani kogudus, Vabaduse plats. Korraldab Arne Hiob. Jutlustab Philippe Jourdan.

Alliansspalvenädala kogunemised Keilas.
L 16.01 kell 11 Adventkoguduses Jaama 18. Sõnum Marek Roots.
P 17.01 kell 11 Miikaeli koguduses Keskväljak 1. Sõnum Marge Randlepp.
P 17.01 kell 11 Baptisti koguduses Haapsalu mnt 19. Sõnum Viktor Batchinski.
P 17.01 kell 11 Metodisti koguduses Põllu 5. Sõnum Gunnar Mägi.

Alliansspalvenädala kogunemised  Kohtla-Järve – Jõhvi kogudustes.
P 10.01 kell 18 K-Järve Saaroni Baptistikoguduses Lille 14.
E 11.01 kell 18 K-Järve Metodisti Koguduses Torujõe 5
T 12.01 kell 18 K-Järve Jumala Sõna Koguduses Järve Gümnaasiumis Katse 2
K 13.01 kell 18 Uus Põlvkond Sompa 36/1 Jõhvis
N 14.01 kell 18 Päästearmees Sompa 5a, Jõhvis
R 15.01 kell 18 Jõhvi Metodisti Kirikus Aasta 17
L 16.01 kell 18 Advendistide Kogudus, Nelipühi Kirik, Uus 3 Jõhvis
P 17.01 kell 18 EELK Jõhvi Mihkli koguduses, Rakvere 6 Jõhvis.

Alliansspalvenädala kogunemised Tartus
L 9.01 kell 17 Tartu Salemi Koguduses Kalevi 76
P 10.01 kell 17 Tartu EELK Pauluse Koguduses Riia 27

Alliansspalvenädala kogunemised Haapsalus
P 10.01 kell 17 Õigeusu koguduses, Rüütli 2, jutlus Peeter Vikman.
E 11.01 kell 19 Baptisti koguduses, Metsa 24, jutlus Mairo Turk.
T 12.01 kell 19 Adventisti koguduses, Endla 4, jutlus Eenok Palm.
K 13.01 kell 19 Baptisti koguduses, Metsa 24, jutlus Jüri Ilves.
N 14.01 kell 19 Vabakoguduses, Raudtee 12, jutlus Tiit Salumäe.
R 15.01 kell 19 Metodisti koguduses, Endla 6, jutlus Eenok Palm.
P 17.01 kell 17 Püha Johannese Luteri Koguduses, Kooli 4, jutlus Urmas Rahuvarm.

Alliansspalvenädala kogunemised Rakveres.
E 11.01 kell 19.00 Rakvere Adventkoguduses, Pikk tn 33, jutlustab  Heiki Põldaru
12.01 kell 19.00 EMK Rakvere koguduses, Laada 21, jutlustab Toivo Kaasik
13.01 kell 19.00 Hüüdja Hääle Vabakoguduses, Viru tn.8, jutlustab Tauno Toompuu
N 14.01 kell 19.00 Rakvere Karmeli koguduses, Koidula tn 15, jutlustab Hans Lahi
15.01 kell 19.00 EELK Raklvere Kolmainu kirikus, Pikk tn.19, jutlustab Gunnar Kotiesen

Alliansspalvenädala kogunemised Kuressaares.
E 11.01 kell 19.00 EKNK Kuressaare, Kaare 6, jutlustab Margus Mäemets
T 12.01 kell 19.00 EKB Rahu, Tallinna mnt 21, jutlustab Rando Metsamaa
K 13.01 kell 19.00 EKB Siioni, Tallinna mnt 45, jutlustab Rene Reinsoo
N 14.01 kell 19.00 Laurentiuse, Kauba 5, jutlustab Toivo Treima
R 15.01 kell 19.00 Metodisti, Karja 1, jutlustab Tiina Ool
L 16.01 kell 19.00 Advendisti, Uus 45, jutlustab Tõnu Usin

Alliansspalvenädala kogunemine Anija vallas.
R 15.01 kell 19:30 Kehra Koguduses, Kreutzwaldi 1. Sõnumid Jaan Nuga ja Indrek Luide

Alliansspalvenädala kogunemised Viljandis.
P 10.01 kell 18:00 Pauluse koguduses, Kiriku 5, jutlus Enno Rebane
E 11.01 kell 18:00 Jaani koguduses, Pikk 6, jutlus Allan Helde
T 12.01 kell 18:00 Baptistikoguduses, A.Maramaa 1a, jutlus Allan Praats
K 13.01 kell 18:00 Elu Sõna koguduses, Lastekodu 2, Viiratsi, jutlus Marko Tiitus
N 14.01 kell 18:00 Nelipüha koguduses, Sakala keskus,Viljandi mnt 5, jutlus Roland Tulik
R 15.01 kell 18:00 Uue Elu koguduses, Eha 4, jutlus Jaanus-Janari Kogerman
L 16.01 kell 18:00 Adventkoguduses, Uku 11a, jutlus Guldar Järve
P 17.01 kell 18:00 Pauluse koguduses, Kiriku 5. Kõik pastorid.

Alliansspalvenädala kogunemised Hiiumaal.
P 10.01 kell 15:00 EELK Käina kogudus: jutlustab Siim Kask
E 11.01 kell 18:00 EEKBL Kärdla Baptistikogudus:  jutlustab Taavi Ugam
T 12.01 kell 18:00 EEKBL Hilleste Kristlik Kogudus:  jutlustab Timo Lige
K 13.01 kell 18:00 EEKBL Luguse Kogudus:  jutlustab Aabraham Tölpt
N 14.01 kell 18:00 EAÕK Malvaste kabel:  jutlustab Kristjan Simson
R  15.01 kell 18:00 EELK Mänspe kabel:  jutlustab Enno Tuulik
L 16.01 kell 18:00 EELK Kärdla kogudus:  jutlustab Urmas Elmi
P 17.01 kell 15:00 EEKBL Lauka palvela:  jutlustab Triin Simson

Alliansspalvenädala kogunemised Kuusalus ja Valklas.
N 14.01 kell 18 EEKBKL Valkla koguduses, jutlustab Jaanus Jalakas
R 15.01 kell 18 EELK Kuusalu kirikus, jutlustab Aldo Randmaa

Alliansspalvenädala kogunemised Otepääl.
T 12.01 kell 19 EELK Maarja Koguduse pastoraadis.
N 14.01 kell 19 EEKBKL Ev. Vabakoguduse Palveränduris. Jutlus Marko Tiirmaa

Alliansspalvenädala kogunemised Võrus.
P 10.01 kell 16 EKOK Võru koguduses Jüri 19a. Jutlustab Leevi Lillemäe
E 11.01 kell 18 Hosianna koguduses Jüri 54. Jutlustab Hinnar Buht
T 12.01 kell 18 Päästearmees Vabaduse 4. Jutlustab Kaupo Kant
N 14.01 kell 18 EMK Elupuu koguduses, Uus 21. Jutlustab Inge Ojala.

Alliansspalvenädala kogunemine Valgas.
N 14.01 kell 19 EKNK Valga koguduses, Kungla 34.

Alliansspalvenädala kogunemine Elvas.
K 13.01 kell 19 Elva Baptistikoguduses, Pargi tn 10

Alliansspalvenädala kogunemised Pärnus.
T 12.01 kell 12 Pärnu Saalemi Vabakogudus, Suur-Posti 18A
K 13.01 kell 11 Pärnu Agape kogudus, Männi 2
N 14.01 kell 18 EKB Peeteli kogudus Havi 5
R 15.01