Alliansspalvenädal 8-15.01.2017 materjal

Valitud

2017 alliansspalvenädala materjal Euroopa koguduste jaoks on ette valmistatud  EEA DACH liikmete poolt. DACH’i kuuluvad Saksamaa (D), Austria (A) ja Šveits (CH). Nad aitasid kaasa reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamisele, tehes selle tõeliselt eriliseks.

2017 alliansspalvenädala materjali pealkirjaks on “AINULAADNE”.

2017-alliansspalvematerjal_unikaalne
2017-week-of-prayer_text_inglise

 

EEA toimkondade üritused 2016

Valitud

Naistoimkond: 4. märts Oikumeenilise palvepäeva jumalateenistus Pirital.
Abielutoimkond: 19. märts  ABIELUFESTIVAL “Terve suhe” EMK Tallinna koguduse ruumes.
Misjonitoimkond: 2. aprill MISJONIKONVERENTS Tallinnas EKNK Tallinna Toompea koguduse ruumes.
Palvetoimkond: 15. mai MAAKONDLIK PALVEPÄEV
Evangelismitoimkond: 28. mai ÜLEMAAILMNE EVANGEELIUMI KUULUTAMISEPÄEV (G.O.D.)
Juhtimistoimkond: 18-19. november GLS JUHTIMISKONVERENTS Tallinnas

Eesti Evangeelne Allianss

Valitud

EEA Ühendus on parim võrgustik evangeeliumi jagamiseks. KOOS SUUDAME!
Tule sina ka EEA liikmeks.

EEA on jagamise ning varustamine koht. EEA mitte ei tõmba, vaid annab. Saa osaliseks EEA liikmeskonnast.

2015 aastast.
Vastavalt 2014 aasta üldkogu otsusele on EEA liikmeannetus 2015 aastal
1. üksikliikmel 12€.
2. kuni 100 liikmeline kogudusel 30€
3. üle 100 liikmeline kogudusel 70€
4. misjoniorganisatsioonidel 50€
5. konfessioonidel 250€

Siin on avalduste blanketid. Tõmba rtf formaadis avaldus alla, täida ära ning saada EEA peasekretärile: sekretar@allianss.ee

EEA liikmeavaldus üksikisikule (rtf või pdf)
EEA liikmeavaldus kogudusele  (rtf või pdf)
EEA liikmeavaldus suurele kogudusele (liikmeid üle 100) (rtf või pdf)
EEA liikmeavaldus organisatsioonile (rtf või pdf)

Mihkel Kukk (president), Taavi Hollman (asepresident), Indrek Luide (peasekretär)

Oikomeeniline naistekonverents 19.11.2016

Laupäeval 19. novembril kl 10.00-17.00 toimub TALLINNAS, EKNK Toompea koguduse ruumides Toompea 3
oikumeeniline naistekonverents “Kas peab alati andestama?”

Konverentsi peakõneleja on tunnustatud Soome kirjanik, teoloog ja koolitaja Anna-Liisa Valtavaara, kes juba kolmandat korda on meie keskel. Valtavaara sulest on ilmunud mitmeid raamatuid, millest üks – Liiga head – on tõlgitud eesti keelde. Nüüdki on konverentsiks valminud uus eestikeelne väljaanne, mida on võimalik kohapeal osta.
Konverents koosneb kolmest seminarist:
1.         Vabaduse peamised vaenlased – kibestumine, süütunne, häbi
2.         Andeks andes valid vabaduse
3.         Andesta iseendale!

Seminarid on tõlkega soome keelest eesti ja vene keelde.
Konverents on avatud kõigile huvilistele, mitte ainult naistele.

Kasuta võimalust ja registreeri end ära!

registreeriminbanner-nk-19-11-16-tln-2http://www.toompeakogudus.ee/naisteteenistus
Küsimused e-postile naistekonverents@gmail.com või tel 5274145 Pille
Korraldajate nimel
Pille Mägila

Rahvusvahelise tagakiusatud kristlaste eespalvepäev 13.11.2016

Pöördumine!

Hea kaaskristlane!

 Oleme taasiseseisvunud Eestis nautinud kõiki tsiviilvabadusi juba üle 25 aasta. Organisatsioonid, mis jälgivad vabaduste piiramist üle maailma on läbi aastate paigutanud meid maailma kõige vabamate riikide hulka. Peame sõna-, südametunnistuse- ja usuvabadust enesestmõistetavaks. Kahjuks sageli unustame, et suurem osa maailma rahvast elab piiratud vabaduse või isegi tagakiusu tingimustes.

Organisatsiooni „Open Doors“ väljatoodud faktid kristlaste tagakiusust kogu maailmas möödunud aasta jooksul on shokeerivad. Usu pärast tapeti päevas keskmiselt 322 ja vägivalla ohvriks langes 772 kristlast. Päevas hävitati 214 kirikut või muud kristlastele kuuluvat omandit. USA ametlike teadete kohaselt kiusatakse vähemalt 60 riigis kristlasi taga ametlikult, valitsuste poolt. Kristlus on maailma kõige vaenatumaks religiooniks.

Kõige raskem olukord on islamimaades, mis moodustab valdava enamuse riikidest, kus kristlasi väärkoheldakse ja tapetakse usu pärast. Nende hulka kuuluvad Süüria, Iraan, Iraak, Afganistan, Pakistan ja mitmed teised sharia seadusi järgivad riigid. Teise suurema vabadusi piirava grupi moodustavad kommunistlikud diktatuurid nagu Põhja-Korea, Vietnam, Hiina ja mitmed teised.

Üheks tuntuimaks usu pärast tagakiusatud vangiks on 5 lapse ema Asia Bibi Pakistanis, kes arreteeriti 2009 aastal süüdistatuna prohvet Muhammadi solvamises. 2010 aastal mõisteti ta surma. Salman Taseer, Punjabi osariigi kuberner, kes ta kaitseks välja astus, mõrvati 2011 aastal ta oma ihukaitsja poolt. Asia Bibi elu ohustavad nii surmaotsus kohtu poolt kui ka radikaalsed muslimid, kes on korduvalt üritanud teda kohtuväliselt tappa. Tema vabastamist on taotlenud mitmed lääneriigid ja rahvusvahelised organisatsioonid.

Asia Bibi lugu on vaid üheks näiteks paljudest. Kindlasti on meieni jõudnud ka uudised kristlaste massilistest tapmistest terrorirühma „Islamiriik“ poolt Süürias ja Iraagis, Boko Harami poolt Nigeerias ja mitmete teiste rühmituste poolt, kelle eesmärgiks on hävitada kristlased.

Mitmed meist kindlasti veel mäletavad kristlaskonna tagakiusu totalitaarse rezhiimi poolt Eestis, millest on möödunud vaid veerand sajandit. Neil aegadel polnud kristlaste elud enamasti ohus, kuid toimusid vahistamised, kodude läbiotsimised, ähvardused perede ja omandi arrestimiseks ja palju muud sarnast. Aidaku meie oma läbielatu mõista ja palvetada nende eest, kes on täna raskustes.

Kutsume novembrikuu teisel pühapäeval, 13. novembril 2016 vaenatud kristlaste eestpalvepäeval kõiki Eestimaa kogudusi ja konfessioone üheskoos palvetama kogu maailmas oma usu pärast jälitatud, tagakiusatud või vangistatud kristlaste pärast.

Jeesus ütles: „Kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta on mind vihanud enne teid. … Kui nad on taga kiusanud mind, kuisavad nad taga teidki. … Kuid seda kõike teevad nad teile minu nime pärast, sest nad ei tunne teda, kes minu on saatnud.“ (Johannese 15:18-21).

Eesti Evangeelne Allianss                                          Eesti Kirikute Nõukogu

 

                                              

 

EEA evangelismitoimkond korraldab

JÜNGRITE TEGEMINE JA KOGUDUSTE RAJAMINE   

4.-5. november 2016
Tallinna metodisti kirik
Narva mnt. 51, Tallinn

Reede 4. nov. 18.30-21.00
Laupäev 5. nov. 11.00-16.00
Seminarid on inglise keeles tõlkega eesti ja vene keelde.

“Meie peamine ülesanne Kristuse Ihu liikmetena on jüngrite tegemine. Antud seminaride seeria eesmärgiks on jagada ideid tulemusliku protsessi käivitamiseks uute jüngrite tegemisel väikeste kodugruppide kontekstis. Uued jüngrid teevad omakorda jüngreid ja nii mobiliseeritakse kõik kristlased Suure misjonikäsu aktiivsesse täitmisse.”

Kõneleja:  Brent Weaver, organisatsiooni One Mission Society misjonär (Uus-brentweaverMeremaa); koguduste rajaja Venemaal (Tveris 5 aastat, Moskvas 4 aastat) ja praegu Kiievis (8 aastat); koguduste rajamise koolitaja ja mentor. Brent aitas rajada Tveris kogudust, mida külastab keskmiselt 100 inimest ja mis on rajanud omakorda elujõulise tütarkoguduse. Kiievisse on rajatud viis kodukirikut ja eesmärgiks on luua neist kogu linna kattev võrgustik. Viimase 6 aasta vältel on Brent on õpetanud välja ja olnud mentoriks koguduste rajajaile ka Eestis.

Seminar 1 – Sissejuhatus koguduste rajamisse ja jüngrite tegemise protsessi. 4.-5 november 2016
Võimalikud teemad:

 • Mis on jüngrite tegemine ja koguduste rajamine.
 • Takistused evangeeliumi jagamisel ja uute koguduste rajamisele Eestis.
 • 12 koguduste rajamise printsiipi.
 • “Põlvkondliku tsükli” mõju.
 • Oma oikos’e määratlemine.
 • “Rahu inimese” printsiip.

Seminar 2 – Inimestel Jeesuse juurde jõuda aitamine ning Issandaga osaduses kasvamine. 17.-18. veebruar 2017 (kuupäev veel lahtine)

Seminar 3 – Lihtsate kristlike kogukondade arendamine ja juhtimine. Sügis 2017

Seminar 4  – Jüngrite tegijate ja juhtide kasvatamine, väljaõppe ja jüngerluse protsess. Kevad 2018

Seminar toimub koostöös EMK Teoloogilise Seminariga ja osalemise eest on võimalik taotleda ainepunkte. Iga seminari nõuete täitmise eest saab üliõpilane 1 EAP. (Kõigi nelja seminari eest kokku 4 EAP). 

Osalustasu 10 eurot (sisaldab ka õppematerjale ja kohvipausi).
Osalustasu saab maksta EEA arvele EE732200221014260550

Registreerida Allar Saard e-mailile: allar.saard@gmail.com
või  vajutades siia.
rohkem informaatsiooni A.S. mobiililt 5089028

Konverents “Kuidas kuulda Jumala häält”?

EEA korraldab 08.09 – 10.09 2016 konverentsi „Kuidas kuulda Jumala häält

Konverentsi jutlustaja on Mark Aldridge New Wine International juht ja superviisor.

Alates 1994 on Mark Aldridge olnud vikaariks Inglise Anglikaani  Kirikus,  2010. aastast on ta New Wine International superviisor ja alates 2015. aastast täiskohaga New Wine International juht.

New Wine`i visioon:
Näha ühiskonda muutumas selle läbi kui kristlased rõõmuga Jumalat ülistavad, leiavad vabaduse Jeesust järgides ning täituvad Püha Vaimu väega.

Näha kogudusi värskendatuna, tugevdatutena ja rajatuna, elades  ja kuulutades Jumala Sõna igas eluvaldkonnas.  Teenides Jumalat , sirutudes nendeni, kes on kadunud, vaevatud ja haavatud ja jagades ning demonstreerides häid sõnumeid Jumala Kuningriigist kõigile.

Näha, kuidas kogudused saavad tugevamaks, julgemaks, avatumaks; näha uusi kogudusi sündimas, kus mitte ainult ei kuulutata vaid ka elatakse vastavalt Jumala Sõnale ja seda elu igas valdkonnas. Näha kogudusi sirutumas nendeni kes on kadunud, vaevatud ja vaesed, jagades nii sõnas kui tegudes häid sõnumeid Jumala Kuningriigist kõigile.
Oleme valmis teenima ja jagama oma visiooni juhul, kui oleme saanud kutse kohalike koguduste juhtidelt ja meie esmane fookus on teenida, treenida ja julgustada koguduste pastoreid ja töötegijaid. Vastavalt Jumala Sõnale tahame tasuta jagada seda , mida Tema on meile tasuta andnud.

Allpool saadaval info mida tasuks veidi uurida, kuidas konverentsipaika sellel ajal võimalik parimal viisil jõuda.

Autoga tulijatele.

Liiklus Tallinnas sellel nädalavahetusel:

Plakat-a4

Pühapäeval 11.09.2016 jutlustab Mark Aldridge kella 10 Oleviste koguduse jumalateenistusel. (Lai tn 50. Kantakse üle ka Pereraadio Tallinna kanalil). Kell 13 algaval Tallinna Metodisti vene koguduse jumalateenistusel (Narva mnt 51) ja kell 15 algaval EKNK Lasnamäe Vene Koguduse jumalateenistusel (Toompea 3)

Võrkpalli karikavõistlused Kehras 6.08.2015

Austatud kogudused ja võrkpalli huvilised!

Juba 14 korda toimuvad 6.08.2016 koguduste vahelised avatud karikavõistlused võrkpallis, Kehras.

Kutsume üles liituma selle aasta võrkpallivõistlustega. Kehra turniiri üheks eripäraks on, et võistkonnas on platsil kuni 6 mängijat, kellest vähemalt 2 on naismängijat. Võistlused toimuvad vabas õhus.

Vorkpalli regileht_2016 Regimisavaldusi ootame hiljemalt 4. augustiks. Soovitavalt elektrooniliselt.

Võistlustpäeva kava 6.augustil 2016 Kehras, Kreutzwaldi 1.

 1. 09:30-10:00 Võistkondade registreerimine. NB! võistkonna esindaja peab hiljemalt selles ajavahemikus võistkonna registreerimislehe isiklikult esitama ning selleks ajaks peab olema tasutud ka osavõtumaksud.
 2. 10:00 Avamine ja mängude algus
 3. Orienteeruvalt 14:00 – Lõunasöök
 4. Orienteeruvalt 18:00 – Lõputseremoonia ja autasustamine. (Sõltub osavõtjate võistkondade arvust).

Turniiri reeglid 2016

 1. Täpsustatud platsireeglid leiad Kehra koguduse kodulehelt (www.kehrakogudus.ee/sport).
 2. Üks ja sama isik võib osaleda ainult ühes võistkonnas.
 3. Mängitakse sõltuvalt registreerunud võistkondade arvust kas alagruppidega või lohutusringiga turniirisüsteemis.
 4. Võistkond peaks esindama mõnda kogudust või koguduste piirkonda. (Näit: EKB Liidust võiks osaleda võistkonnad piirkonnaga).

Registreeri oma võistkond kuni 4.augustini saates e-kirja indrek@ekklesia.ee (saada oma võistkonna koosseis ja kontaktandmed) või helistades 56359279. Registreerimise hõlbustamiseks kasuta registreerimislehte.

Regimistasu on 4 €/per mängija. Maksmine ülekandega (Kehra Kogudus EE372200001120056878  selgitusse: võrkpall ja võistkonna nimi) või kohapeal.

Korraldab Kehra Kogudus EKB Liidu vanematekogu teadmisel.

Indrek Luide
Kehra Koguduse pastor

Alar Laagriküll
Kehra Koguduse sporditoimetus.

NB! Tuletan meelde, et 1919 aastal toimunud esimese ametliku võrkpalliturniiri võitis Noorte Meeste Kristliku Ühingu Tallinna osakond. 2015 aastal võitis EKB Liidu karika Kehra Koguduse võrkpallivõistkond.

(Microsoft Word - V365rkpall2016Plakat_2)

Tund, mis muudab maailma

Tund_mis_kaas.inddEEA palve- ja paastutoimkond võib esitleda KrIK misjoniorganisatsiooni poolt välja antud väga head raamatut “Tund, mis muudab maailma”. Autoriks EHC president Dick Eastman. Mees, kes alustas 25 aastat tagasi palvetamast iga päev vähemalt 1 tund.

Raamat saadaval hästivarustatud kristlikes raamataupoodides ja koguduste raamatulettidel. Aga eelkõige on seda raamatut võimalik saada KrIK juhtidelt Eestis, Indrek Luide ja Helina Voogne käest!

Mine KrIK kodulehele ja seal näed neid väljaandeid, mis on sulle usuelus kindlasti suureks abiks ja julgustuseks.

Maakondlik palvepäev 2016, tagasiside

Saadan lubatud tagasiside maakondlikust palvepäevast 15.mail 2016:

Võru Katariina kirikus oli palves umbes 45 inimest ja 4 pastorit, eriline üksmeele vaim ja väga hea palveosadus. Ka Võru linnapea oli kohal ning tervitas ja tänas kokkutulnud palvelisi.

Tartu Maranatas oli koos 40 inimest ja 2 pastorit. Tehti 3 suurt suminagruppi, kus siis tõsiselt palvetati 3 palvebloki eest. Palveatmosfäär oli nii tugev, et järgmisel päeval, 16.mail tehti 4-tunnine järel-palvekoosolek, kus otsustati, et koos palves hakatakse käima kord kvartalis.

Haapsalu Metodistikirikus oli palves 20 inimest ja 4 pastorit, kes jagasid Sõna. Palve toimus suminagruppides.

Pärnu Immaanueli koguduses oli koos umbes 40 inimest ja 4 pastorit, toimus ühispalve.

Kuressaare Siioni kirikus oli palves 50 inimest ja 7 pastorit. Toimus ühispalve väga heas õhkkonnas.

Kärdla Osaduskoguduses oli palves 50 inimest ja 10 pastorit, kes juhtisid ühispalvet.  Tuline ja südamlik palveatmosfäär.

Tallinna Metodistikirikus oli palves 80 inimest, s.h. 13 pastorit, kes jagasid elavat Jumala Sõna, Kehra ülistusbänd oli valinud erakordselt head palvelaulud. Tagasiside oli väga positiivne. Tänati Jumalat, et erinevate koguduste liikmed olid koos palves ja kõigil süda nii põles Eestimaa tuleviku pärast ühtsuses ja armastuses. Kõik oli väga hästi korraldatud ja organiseeritud. Üks õde sai ka tugevast peavalust lahti. Tänu Jumalale!

Raplamaa palvepäev toimus Järvakandi Pauluse kirikus.

Virumaa palvepäev toimus Rakvere Vabakoguduses Hüüdja Hääl.

Tänan südamest kõiki, kes kaasa teenisid Sõna, muusika ja palvega!

Kaunist ja õnnistatud suve palvemeeles ja Jumala Vaimu juhtimises!

Kertu Toots

EEA palve- ja paastutoimkonna juhataja

56455044 Kehra ülistusgrupp Palvepäev Kärdlas Palvepäev Tallinnas Suminagrupid Tartus Võru linnapea tervitus

EEA liikmete aastakonverents 2016

Austatud EEA liikmed!

2016 aasta EEA üldkogu toimub 2.04.2015 9:00 -10.550 Tallinnas EKNK Tallinna Toompea koguduse ruumes Toompea 3.
Üldkogu päevakord:

 1. Üldkogu päevakorra kinnitamine
 2. Üldkogu rakendamine.
 3. Uutele liikmetele EEA tunnistuste andmine.
 4. EEA majandusaruande 2015 kinnitamine.
 5. EEA toimkondade tegevus 2015 ja 2016
 6. EEA Tegevuskava 2016
 7. EEA eelarve 2016
 8. EEA 2016 tegevuskava kinnitamine
 9. EEA 2016 eelarve kinnitamine

Aastakoosolekule järgneb algusega kell 10:00 EEA Misjonikonverents „Pagulane väravas“ Konverentsile registreerida www.allianss.ee ja see maksab 15€ (sisaldab osavõttu ja sööki).

Aastakoosoleku kutsub kokku EEA eestseisuse nimel EEA juhatus

Mihkel Kukk                          Taavi Hollman                        Indrek Luide
EEA president                      EEA asepresident                   EEA peasekretär

NB! Juhin tähelepanu ka EEA liikmemaksu tasumise küsimuses. Kui oled juba tasunud on väga hea. Kui ei ole, siis saad seda teha veel enne üldkogu kandes 2016 aastamaksu 12€ EEA arvele a/a EE732200221014260550 või a/a EE267700771001481371.

Et olla hääleõiguslik, selleks peab olema täidetud põhikirja punkt 3.4.2. „Eelmise või jooksva aasta liikmemaksu tasumine tagab hääleõiguse“.