Allianssnädal 2011

Pühapäev, 2. jaanuar, 2011 

Üksmeel on Jeesuse südames

Salm: Johannese 17:22 “…et nad oleksid üks nii nagu meie oleme üks.”

Lugemine – Johannese 17: 9-23; Luuka 22:24; Markuse 3:24-25

Mõte tänaseks päevaks

Üksmeel Kristuse Ihus ei ole luksus, vaid tungiv vajadus. See on meie Issanda jaoks üks hea tunnistuse allikas. Oma palves ütles Ta, et ta jüngrid peaksid olema ühtsed nii isekeskis kui ka Jumalaga. „…et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud“ (17:21). Ja mujal: „Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, et te üksteist armastate”  (Johannese 13:35).

Meie üksmeele ulatus ja olemus sõltuvad sellest, kui lähedal keegi meist oma osaduses Jumalaga on. Kuni selleni, et kristlane kasvab Kristuses ja naudib „jumaliku olemusega osadust,“ milles ta osaleb (2. Peetruse 1:4), ta lööb liha risti, võitleb iseenesega, alistab ilmaliku mentaliteedi ja elab ülestõusmise elu.

See peaks avalduma nii meie peredes, sõprussuhetes, koostöös üksteisega kui ka Jumala töös, meie kogudustes ja meie koguduste ihudes. Niisiis peame me võitlema, et säilitada „Vaimu antud ühtsust“ (Efeslastele 4:3). See võitlus puudutab igaüht meist eraldi, mitte seda „teist inimest,“ vaid eelkõige „mind.“

Kuna meie Isa Jumal on meid oma armastusega lohutanud, meid julgustanud ja me kõik oleme osad samast Vaimust, peaks meil olema see sama armastus, üksmeel ja meelelaad (Filiplastele 2:1-2). See käitumine peegeldab Kristuse südant ja meelt. Me ei saa teha teisiti. See ei toimi ühelgi muul moel.

Palvesoovid:

 • Et Jeesuse palvele koguduse eest tuleks suurem vastus.
 • Et ühelgi lihalikul motiivil ega suunal ei oleks kohta Koguduses.
 • Et kogudusest kaoks igasugused suhtumised nagu „me oleme vaimsemad“ ja „me teame paremini“.
 • Et me mõistaks lahkarvamuste ohtu, mis takistavad kogudust olemast efektiivne.
 • Et Jeesuse palve läheks täide, et meie südame keskmes säiliks ühtsus.

Täna palvetame –

Iisraeli ja Palestiina piirkondade, Küprose, Kreeka, Türgi, Itaalia, Malta ja Endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia eest.

Esmaspäev, 3. jaanuar, 2011

Ühtsus väljendub läbi Tema Koguduse.

Salm: Apostlite teod 2:1 “…nad olid kõik koos ühes paigas.”

Lugemine  –   Filiplastele 2:2-4

–    Roomlastele 12:10-11

Mõte tänaseks päevaks

Väga alandlik inimene panustab koguduse ühtsusesse, sest talle läheb korda see, mis teeb head teistele. “Tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi, et teil on sama armastus, et te olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast.” Kui ma olen alandlik, siis ma ei võitle ega võistle. Ma pean teist inimest olulisemaks. Järelikult, kui me tahame olla ühtsed, peaksime olema alandlikud.

Lõpptulemusena on alandlikkus ühtsuse võti. Alandlik inimene näeb ennast täielikult seotuna Jumalaga ja seetõttu ei ole teise inimese teenimine või tunnustamine koormav, vaid seda nähakse mõistliku ja sobivana.

Alandlikkus teenib. See laseb ennast maha suruda, et teisi üles tõsta. Alandlikkus näeb teiste vajadusi ning kulutab aega ja pingutab selle nimel, et neid teenida. Kristus võttis teenija kuju ning alandas ennast, lõpetades ristisurmaga: „Sest Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!“ (Markuse 10:45). Alandlikkus mõõdab oma tegusid selle alusel, kas see on teiste jaoks hea. Seega, kas oma tegude, sõnade ja ajaga toidan ma oma ego või turgutan teiste usku?

Palvesoovid:

 • Kõikide linnade koguduste juhtide vaheline suhtlemine.
 • Lähedased suhted, mis väljendavad vennalikku armastust ja austust ning edendavad ühtsust.
 • Ühine suhtumine teemadesse, mis puudutavad ühiskonda, milles me elame.
 • Koostöö suurenemine, nii et Kristuse ihu oleks igas linnas veelgi nähtavam (näiteks heategevus, haridus ja linna muud vajadused).

Täna palvetame –

Moldaavia, Montenegro, Ungari, Rumeenia, Bulgaaria, Albaania ja Serbia., Horvaatia, Bosnia, Hertsegoviina eest.

Teisipäev, 4. jaanuar, 2011

Ühendatud palve ja eestpalve liigutavad Jumala kätt.

Salm – Apostlite teod 12:5 “…aga kogudus palvetas lakkamatult Jumala poole…”

Lugemine    – Apostlite teod  4:24, 29-31

–    Jeremija 50:4

Mõte tänaseks päevaks

Üksikisikutena elame pidevalt teadmatuses. Selle olemasolu tõttu eksisteerivad tihti meie eludes ka ebakindlus ja risk. Jumala puhul sellist probleemi ei ole, sest Ta teab kõike algusest lõpuni. Ja see on see, mis eristab teda kõigist valeolevustest, mis tahaksid end jumalaks nimetada. Seda tõde kuulutatakse Tema sõnas ikka ja jälle. (Jesaja 42:8-9,44:6-8, 46:9-11).  Apostlite tegude ühendatud Kogudus tunnistas, et Jumal on läbi ajaloo olnud suveräänne: „Issand, Sa oled Jumal…“ (Apostlite teod 2:24). Paanika ajal, tagakiusamise keskel, hirmutamisest hoolimata on Jumal suveräänne! … ja Kogudus palvetab.

Nende palve ei olnud „Jumal, eemalda meie probleemid,“ ega „Issand, hoolitse meie eest,“ vaid „anna meile jõudu teha Sinu tahet.“ Ja see ei tähenda muud, kui seda, et nad jätkasid Tema Nime tunnistamist, hoolimata tagakiusust ja ähvardustest!

Jumala kätes olen ma kaitstud, mitte garantii tähendusega nagu maailm sellest aru saab, vaid tähendusega, et Ta hoiab mind oma kätes ja keegi ei saa mind sealt ära võtta. Ülim eesmärk ei ole minu turvalisus, vaid Jumala au.

Esimesel juhul (Apostlite teod 4) täideti Kogudus Jumala Vaimuga ja kõik jätkasid julgelt võidujooksu. Teisel juhul (Apostlite teod 12) vabastati Peetrus. Tõepoolest, Jumal vastab oma rahva ühendatud palvetele, kui see, mida palutakse on kooskõlas Tema tahtega.

Palvesoovid:

 • Et tagakiusatud kogudus kasvaks julguses ja teeks Jumala tööd Püha Vaimu väes.
 • Et vanglate uksed suletud kogukondades ja vähemuste seas avaneksid.
 • Et igas riigis kestaks lakkamatu ühendatud palve.
 • Et Euroopa kogudused kogeksid taas ärkamist ja püsiksid selles.

Täna palvetame:

Portugali, Hispaania, Inglismaa, Iirimaa, Prantsusmaa ja Saksamaa eest.

Kolmapäev, 5. jaanuar, 2011

Ühine Koguduse Visioon meie linnale / riigile

Salm – Nehemja 2:12  “…mis Jumal mu südamesse oli pannud Jeruusalemma heaks teha…”

Lugemine     –            Õpetussõnad 29:18a

–          Nehemja 2:16-18                                         Pilt

–          Joosua 1:10-11

Mõte tänaseks päevaks

Kui me tunneme, et meie usk on väike või kasutu, võib see olla tingitud sellest, et me vähendame universumi Jumala jumaluseks, mis kannab hoolt meie endi ja meie perekonna vajaduste eest. Kristus esitab meile väljakutse omandada oma elude jaoks visioon! „Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel; mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. (Kolossa 3:1-2)

„Mõtlemine sellele, mis on ülal“ tähendab, et minu elu eesmärk on midagi palju suuremat kui oma vajaduste täitmine. Minu elu eesmärk on elada nii palju aastaid kui Jumal lubab ja osaleda selles, mida iganes Jumal minu põlvkonnas teeb. Kui ma seda teen, hoolitseb Tema minu vajaduste eest.

Minul kristlasena ei ole võimalik terve elu keskenduda selle peale, mida ma söön ja joon ja mida ma selga panen (Matteuse 6:31-33). Minu palvel ja usul ja huvidel ei ole võimalik endas mitte hõlmata seda, mida Jumal teeb minu riigis, minu linnas, minu koguduses, minu naabruskonnas.

Selle otsimine, mis on ülal (taevas) tähendab, et mu süda lööb selle maailma nimel, mida Jumal armastab ja töö nimel, mida Jumal teeb. Ma kasvatan selle kirega oma lapsi. Ma töötan oma töökohas ja elan Jumala eesmärkide nimel. Mu elu eesmärk ja mõte peituvad Jumalas.

Jumal kutsub meid meeleparandusele, sest tihti keskenduvad meie huvid, eesmärgid, unistused ja igatsused             ainuüksi meile. Kuid kui Jumal on meiega lepitatud, pärast seda kui ta meid surmast ellu toob, lubab ta meil jätkata tööd Tema Kuningriigi ja au nimel. See on meie visioon.

 Palvesoovid:

 • Et Jumal annaks linnade/riikide juhtidele uue visiooni.
 • Et Ta aitaks neil leida võimalusi seda visiooni teistele juhtidele ja nende karjale esitleda ja edasi anda. Et see visioon säiliks.
 • Et meile avaneks linna / riigi seisukord ja kuidas see saab muutuda ja seda ümber ehitada.
 • Et koguduse häbi eemaldataks ja Tema au võiks välja paista Tema koguduses ja koguduse läbi.

Täna palvetame:

Norra, Rootsi, Islandi, Soome, Taani, Hollandi ja Belgia eest.

Neljapäev, 6. jaanuar, 2011

Koostöö visiooni rakendamiseks

Verse: Nehemiah 4:6 “Aga me ehitasime müüri ja kogu müür sai valmis pooles kõrguses. Ja rahvas oli südamega asja juures.“

Lugemine  –   Nehemja 4:10-14

–          Jesaja 11:13-14                                 Pilt

–          1. Korintlastele 3:6-7

Mõte tänaseks päevaks

“Kui süürlased on minust tugevamad, siis tule mulle appi; aga kui ammonlased on sinust tugevamad, siis ma tulen sinule appi. Ole julge, ja olgem vahvad oma rahva ja oma Jumala linnade eest! Tehku siis Issand, mis tema silmis hea on!“ (2. Saamueli 10:11-12)

Ülal on Joabi sõnad, kes oli väeülem kuningas Taaveti alluvuses. Joab oli Taaveti elus tume tegelane. Ent ta oli suurepärane sõdalane. See tähendab, et ta ei olnud nii rumal, et arvata, et ta ei kaota kunagi. Ta ei häbenenud paluda abi. Need, kes on osalised grupi teenimises, peavad olema alandlikud. Alandlikkus tunnistab meeleldi oma piire. See on valmis vastu võtma abi ja õpetust ning ei kurda, kui nõu antakse.

Grupi koostöös on oluline mitmekesisus. Me ei ole kõik samasugused. Joab võitleb süürlastega ja Abisai ammonlastega. Piibellik tõde on, et Jumal tegi meid meelega erinevateks isiksusteks ning andis ka meelega meile erinevad anded.

Grupi koostöö eeldab ka vastastikust abi. Kui süürlased on minust tugevamad, siis tule mulle appi. Kui aga ammonlased on sinust tugevamad, siis ma tulen sinule appi. Fakt, et me oleme erinevad, ei tähenda, et me ei saaks lõpetada või korraks oma tegevusi kõrvale panna, et kedagi teist aidata. Vastastikune abi viib meid suurema jõuni: …ole julge ja võidelgem vahvalt.

See ei ole meie kasuks: oma rahva ja oma Jumala linnade eest. Eesmärgiks on Jumala töö. Jumala au. Tema Koguduse õnnistamine ja ehitamine. See ei ole meie enda töö. Kõike seda saab teha usaldades Jumala plaane, mida me ei pruugi teada: Issand teeb, mis on parim tema silmis.

Palvesoovid:

 • Et me tunnistaks oma rolle üksikisikutena ja kohaliku kogudusena.
 • Et me toetaks teineteist puuduse ajal.
 • Et oleks vastastikune andestus ja leppimine.
 • Et oleks uusi koostöö ja visiooni rakendamise aluseid.

Täna palvetame –

Läti, Leedu, Eesti, Horvaatia, Serbia, Kosovo, Bosnia ja Hertsegoviina eest.

Reede, 7. jaanuar, 2011

Ühtsuse takistused ja ohud

Salm:  Nehemja 2:19 “…nad pilkasid meid ja osutasid meile põlgust…”

Lugemine:  –  Nehemja 2:19-20

–     2 Kuningate 6: 14-17                         Pilt

–     Psalm 121:1-3

Mõte tänaseks päevaks

Jumala töös on alati takistusi, mis tuleb ületada; alati varitseb pettumuse oht; kahtlused ja kriitika panevad vastu meie pingutuste väärtusele ja eesmärkidele.

Kuid Jumala armust peab töö jätkuma ja jätkubki: Meid ahistatakse igati, kuid me ei ole kitsikuses; Me oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel; meid kiusatakse taga, kuid me pole hüljatud; meid rõhutakse maha, kuid me ei hukku. (2. Korintlastele 4:8-9)

Nendel juhtudel on vastupanu jõuks meie isiklik osadus Jumalaga, julgustamine usklike keskel, pidev Jumala lubaduste ja Tema töö visiooni meenutamine. Vaenlaste sõnad heidutavad. Kui sa kuuled kuulujutte, siis need kuulujutud kasvavad ja lumepallidest saavad inimeste vahel lumelaviinid. Sellepärast on meil vaja kuulda tõtt. See on täpselt see, mida tegi Nehemja. „Siis ma vaatasin ja võtsin kätte ning ütlesin suurnikele ja ülemaile ning muule rahvale: „Ärge kartke neid! Mõelge suurele ja kardetavale Issandale ja võidelge oma vendade, poegade ja tütarde, naiste ja kodade eest!““ (Nehemja 4:14)

Mis on tõde? Jumal on meiega! Ta on suur ja võimas Jumal. Nii et ärgem kartkem. Jätkame võitlust, sest Tema on meiega.

Palvesoovid:

 • Et me ei pettuks olukordades meie ümber ja selles, mida me isiklikult või kogudusena läbi elame.
 • Et me ei näeks ainult probleemi, vaid ka lahendust/vastust Jumalalt.
 • Et me näeksime rohkem kui olukorda.
 • Et me tunnistaksime, kui suur on meie Jumal ja kui palju Ta meid armastab ning kui väga talle korda läheb, mida me läbi elame.

Täna palvetame:

Luksemburgi, Lichtensteini, Monaco, Andorra, San Marino, Austria ja Šveitsi eest..

Laupäev, 8. jaanuar , 2011

Ühtsusel on hind

Salm: 2. Saamueli 24:24 “…Ma ei taha ohverdada Issandale, oma Jumalale, põletusohvreid, mis ilma on saadud.” 

Lugemine:  –  2. Saamueli 24:17, 24-25

–   1. Korintlastele 12:12, 20-26

Mõte tänaseks päevaks

Me oleme Kristuse Ihu, kuid iga inimene on loodud teistest erinevaks; sa ei saa kellelegi öelda: „Ma ei vaja sind“ (1. Korintlastele 12:21). Sa ei saa öelda „miks meil teda vaja on, meil oleks parem, kui seda inimest ei oleks.“ Ei mingil juhul! Ja mitte ainult seda, vaid nõrgemad liikmed on vajalikud (1. Korintlastele 12:22). Nendel, mida me ei pea oluliseks või auliseks, on oma ilu. Jumal lõi Koguduse. Oma tarkuses ja suveräänsuses pani Jumal igasse kogudusse sinu ja minu ja need, kes istuvad meie kõrval. Peame meeles, et Jumal ei tee vigu ja midagi ei juhtu ka kogemata – Jumal on nad toonud. „Sul on neid vaja,“ ütleb Ta.

Loomulikult on sellel oma hind. Selle hinnaks on mu uhkus, kui mulle meenub, et ma ei tea kõike. See teeb haiget, kui ma taipan, et teisel inimesel oli õigus ja mina eksisin. Mind häirib, kui keegi mind parandab. Mulle ei meeldi, kui teiste saavutused on paremad kui minu omad. Selle hinnaks on see, et ma pean ennast ohverdama ja alandlik olema, et ühtsust edendada.

Lahendus? Siiras, tõeline, igapäevane meeleparandus; ülestunnistus minu südamest Jumalale ja kellele iganes veel, kellele tunnen vajadust midagi üles tunnistada. Kui „hind“ on makstud, siis on Jumala õnnistustele ja viljadele minu töös tee vaba.

Palvesoovid:

 • Et me oleksime valmis hinda maksma, mis iganes see on ja ükskõik, kui suur see hind on.
 • Et me mõistaksime, et me kõik vajame teisi inimesi, et Jumala tööd hästi teha. Seda nii üksikisikute kui koguduste puhul.
 • Et me väärtustaksime teiste inimeste elusid nii nagu Jumal on neile väärtuse andnud.

Täna palvetame:

Poola, Valgevene, Slovakkia, Sloveenia, Venemaa, Ukraina ja Tšehhi eest.

 

 

Pühapäev, 9. jaanuar, 2011

 

Ühtsus edendab ja kuulutab Evangeeliumi

 

Salm:  Johannese 17:23 “…et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ….”

 

Lugemine:  –  Matteuse 18:19-20

–     Johannese 13:34-35                                       Pilt

–     Johannese 15:12-13

Mõte tänaseks päevaks

 Seal, kus on võimalus isiklikuks kasuks, lokkab konkurents. Jumala töö ei ole koht isikliku auahnuse täitmiseks või enesenäitamiseks. Jumala töö on ühine võitlus Jumala au ja hingede päästmise nimel. See on Jumala, mitte meie heaks, kui tahta seda nii välja öelda.

Ainult käituge Kristuse evangeeliumi vääriliselt, et mina, olgu tulles ja teid nähes või tulemata jäädes, kuuleksin teie kohta, et te püsite ühes vaimus ja ühel meelel, võideldes evangeeliumi usu eest. (Filiplastele 1:27)

Kristlik usk ja elu on võitlus. Kristlane on nagu sportlane, kes jookseb. Ent seal on üks oluline erinevus. Kristlastest sportlased, kes jooksevad Jumala teenimise staadionil, ei võistle teineteisega. Nad jooksevad üksteise kõrval teist aidates. Vaenlane, kes meie vastu võitleb, on Saatan, ja ta võitleb meiega kasutades maailma mõttelaadi, üritades teha meie elusid selliseks, nagu need on inimestel, kellel ei ole Jumalat. Ta üritab panna meid komistama meie patuse loomuse taha. Ta on meie vaenlane. Vaenlane on väljaspool, mitte sees.

Jumala kogudus on perekond, mille kõik liikmed on sündinud Jumala Vaimust ning see perekond on sõjas. Ainus viis, kuidas Evangeelium saab edasi liikuda ja hinged võidetud, on see, kui püsime tões, et meil on sama Püha Vaim ja olles Tema poolt tugevaks tehtud,  saame joosta Evangeeliumi usu eest. Me jookseme koos, et elada püha elu ja võita hingi Kristusele.

 Palvesoovid:

 • Et meie ühtsust ei motiveeriks isiklik kasu, vaid see väljendaks end praktilisel moel, et meil oleks tunnistus, mis mõjutab kogu maailma meie ümber.
 • Et meie ühtsusel oleksid puhtad motiivid ja see oleks rajatud armastusele.
 • Et me tõstaksime ühtsuse standardit.
 • Et me oleksime valmis teiste eest oma elud loovutama.
 • Et Jumal annaks meil loovaid viise, kuidas maailma evangeliseerida.

Täna palvetame:

Kasahstani, Kõrgõzstani, Tadžikistani, Usbekistani, Aserbaidžaani, Türkmenistani eest.

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga