Allianssnädal 2010

Euroopa Evangeelne Allianss

Palvejuht Palvenädalaks 2010

Teema: Sina oled minu tunnistaja

Sissejuhatus

Teemast

Kui kristlased üle Euroopa palveks kogunevad, oleme teadlikud, et Euroopat on palju kujundanud sajandite tagune ristiusu tulek. Euroopast sai alguse ülemaailmne liikumine. Aastal 1910 algatas John Mott Edinburghis Maailma Misjoni Konverentsi. Kõikide koguduste kristlased tähistavad aastal 2010 selle visionääri algatuse sajandat aastapäeva kogunemistega Edinburghis ja Kaplinnas. Kogunemisi korraldavad vastastikku Maailma Kirikute Nõukogu ja Lausanne Maailma Evangelisatsiooni Komitee (koostöös Maailma Evangeelse Allianssiga).

Paljud usuvad, et Euroopa on möödunud sajandi jooksul muutunud maailma osaks, mis vajab kõige rohkem evangeeliumi kuulutajaid ja on lakanud olemast manner, kust neid välja saadetakse. Seekordsel Palvenädalal palvetame Jumala poole, et ta avaks läbi Püha Vaimu inimeste silmad ja südamed, võtmaks vastu Tema Sõnumit ja Armastust, et mitmed osad Euroopast tervitaksid uuesti kristlikku usku. Euroopa Evangeelne Allianss tervitab kõiki selliseid algatusi ja tõotusi töötada koos nendega koguduse ja Kristuse Kuningriigi tuleku õnnistuseks ja kasuks.

Partnerlus

„Pole olemas tavalisi inimesi,” ütleb C.S Lewis oma raamatus „Hiilguse kaal” (The Weight of Glory). „Sa ei ole kunagi rääkinud lihtsurelikuga. Rahvused, kultuurid, kunstid, tsivilisatsioonid – need on surelikud ja nende elu on meie jaoks kui sääse elu. Aga surematud on need, kellega koos me nalja teeme, töötame, kellega abiellume, keda tõrjume ja ära kasutame – surematud hirmud või igikestvad hiilgused. …. Püha Sakramendi järel on sinu naaber kõige püham objekt, mida sinu meeltele tutvustatakse.” Palve on tervete suhete jaoks hädavajalik. Meie üksmeel, kui see ei ole lihtsalt mõtteline termin, peab juhtima praktilise koostöö ja partnerluseni. Seda peab toitma avatusega Jumalale ja teineteisele, siira huviga, kuulamisega, haavatavusega, austusega ja vastastikuse õppimisega.

Väljakutsed, millele me Euroopa evangeeliumi kristlastena vastu astume, on üle ükskõik millise üksikisiku võimete. Me peame õppima üksteist julgustama, nii ka teiste rahvuste suhtes. See palvejuht on samuti üks mitmest Hollandi ja Tšehhi Evangeelse Allianssi pikaajalise koostöö viljadest. Meie igatsus on, et teil oleks elu täis sügavaid ja inspireerivaid sõprussuhteid, mida me saame koos ja meie kahe alliansi vahel nautida.

Sisu

Selles Palvejuhis jagavad seitse misjonärist autorit oma vaatenurgast Tšehhi Vabariigi ja Hollandi kohta erinevaid aspekte teemal „tunnistajaks olemine”. Iga „Päevamõtte” järel on palvesoovid kogu Euroopast. Olge julged lisama teisi palvesoove, kui palvetame üksteise ja iseenda eest. Me palvetame, et seekordne Palvenädal inspireeriks meie rahvaste usklikke inimesi ja kohalikke kogudusi võimaldamaks meil olla efektiivsed tunnistajad ja võimaldamaks meil kõigil midagi korda saata.

Jiri Unger, Tšehhi Evangeelse Alliansi peasekretär
Arnold Van Heusden – Hollandi Evangeelse Alliansi direktor

 

Palvenädal

Euroopa Evangeelne Allianss ühendab evangeelsete veendumustega inimesi olema Kristuse tunnistajaks. Aastal 2010 vajavad Euroopa ja Euraasia seda tunnistajat rohkem kui kunagi varem. Iga päeva teema keskendub ühele meie tunnistuse aspektidest. Meie palve on, et selle nädala jooksul kohtuksime ristilöödud ja ülestõusnud Kristusega, ja et saaksime olla Tema efektiivsemad tunnistajad keerulises maailmas.

Olen sügavalt tänulik Hollandi ja Tšehhi Evangeelsetele Allianssidele, et nad valmistasid ette need sõnumid. Nende partnerlus on rikastanud mõlemat riiki ja nüüd rikastab see meid. Selline sünergia meenutab meile kõigile koos töötamise hüvesid. Teemad, mida nad on selle aasta Palvenädalaks valinud, on samad, mis Maailma Kirikute Nõukogu „Palvenädalal Kristliku Ühtsuse eest”.

Meie igatsus ja palve on, et tunnistus Kristuse kohta ja Tema Sõna võiksid olla efektiivsemad kui kunagi varem, kui me rohkem Tema sõna ja Tema Vaimu väe läbi Tema ligi tõmbume.

Gordon Showell-Rogers


Euroopa Evangeelse Alliansi peasekretär

Autorid:

 • Lubo Hlavacka – pastor ja Tšehhi EA endine peasekretär
 • Gloria Ginn – misjonär, Suure Euroopa Misjoni juht CR-is
 • Daniel Fajfr – pastor ja Misjoni komitee juht CB-s
 • Wout van Laar – Hollandi Misjoni Nõukogu sekretär
 • Pieter van Kampen – kristlik autor ja pastor
 • Kees van der Wilde – WEA Misjoni Komisjoni kaasdirektor
 • Jacob Haasnoot – Hollandi EMA
 • Wim Althuis – Hollandi Evangeelse Allianssi palve koordinaator.

Eelnevad EEA Palvenädala teemad:

 • 2009: Usu läbi
 • 2008: Jeesuse Kristuse ligiolu meie maailmas
 • 2007: Ilmutus – aeg Kristus avalikuks teha!
 • 2006: ÜRO millenniumi saavutuste eesmärgid
 • 2005: Meie Isa Palve
 • 2004: Usu võidujooks
 • 2003: Kohtumine Jumalaga
 • 2002: Head põhjused uskumiseks
 • 2001: Sõnum ristist
 • 2000: Jumala võimaluste avastamine

 

Pühapäev, 10.01.2010

… tunnistajaks olemine

Piibli tekst: „te peate olema minu tunnistajad” (Ap 1:8)

 • Piibli lugemine: Apostlite teod 1: 6-10
 • Evangeeliumi lugemine: Luuka 24: 1-5
 • Vana Testament: Jesaja 52: 7-10

Päevamõte

Sina oled minu tunnistaja! Sel nädalal me mõtleme ja loeme Kristuse tunnistajaks olemise kohta. Apostlite tegude raamat ja kristluse ajalugu algavad Jeesuse viimaste sõnadega maa peal: „te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.” Paljud kristlased teavad seda kirjakohta peast, kuid on väga vähe neid, kes teevad sellest oma eluviisi. Miks on nii raske järgida Jeesuse viimaseid sõnu? Üsna ebamugav ja väljakutsuv teema palvenädalaks…

Kõige lootustandvam osa sellest suurest käsust on viimasele eelnev lause: „te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle.” Hea uudis maailmale on see, et Jeesus on elus. Hea uudis meile kui tema jüngritele on see, et me ei pea maailma oma sõnadega veenma: see on Jumala Püha Vaimu ülesanne! Kristlastena oleme tunnistajaiks faktile, et me kogeme Jumala töötamist Tema Vaimu ligiolu läbi. Tunnistajaks olemisel on tegemist sellega, kes me oleme: imeilusad olevused, armastatud tütred ja pojad ning Jumala Püha Vaimu eluasemed.

Me oleme tunnistajaks sellega, kuidas me elame oma elu Issandaga siin ja praegu. Maailm näeb, et Jumal on tõeline pigem meie kõndimises ja rääkimises kui meie moraalses täiuses või Piibli-alastes teadmistes. Me peegeldame Jumalat elades nii, nagu Jeesus elas: armastades Jumalat üle kõige ja oma naabrit nagu iseennast; pöörates tähelepanu tõrjutud ja üksildastele inimestele; tehes häid tegusid; ja hoolides kerjajatest ja haigetest. Jumala Vaimu töö läbi oleme me nagu Jumala käed, mis muudavad meie ühiskonda. Tunnistajaks olemine ei ole kristliku aktivismi sünonüüm. Meie vaimulik elu Kristusega on see, mis muudab meie maailma ja ühiskonda.

Sel nädalal vaatleme lähemalt mõnda tunnistajaks olemise olulisemat aspekti: suuga tunnistamine, Jumala poole hüüdmine, jutlustamine, saadetud olemine, kadedaks muutmine ja väljapoole sirutumine, mõisted, mis võivad muuta sinu elu ja sinu maailma. See liikumine algab palvega, Kõikvõimsa tee ja ligiolu otsimisega ja meie igapäevaste palvetega ligimeste eest.

Palvesoovid

 • Iisrael ja Palestiina alad: palvetage rahu eest Jeruusalemmas; et leiduks rahulik ja õiglane lahendus kõikidele selle piirkonna elanikele ja kristlastele, kes kohtuvad selliste eriliste pingetega.
 • Moldova: palvetage kristliku hariduse ja lootuse tunnistuse eest tõsise vaesuse keskel.
 • Montenegro: palvetage väikese koguduse eest (umbes 120 usklikku) ja misjonäride eest, kes on selle noore rahva keskel.
 • Ungari: majanduskriisi tõttu otsivad paljud ungarlased vaimulikke vastuseid. Palvetage, et nad kohtuksid märkide ja sõnumitoojatega Jumala lootuse kuningriigist.
 • Rumeenia: Rumeenia kirik on pärast kommunismi langemist hästi arenenud. Palvetage kiriku juhtide paindlikkuse ja visiooni eest.
 • Vähemused: palvetage romi-mustlaste eest Euroopas ja kristlaste eest endistes Nõukogude Liidu riikides ja Lähis-Idas. Palvetage, et evangeeliumi vägi tooks uut Elu, Valgust, Lootust ja Muutust paremuse poole.
 • Immigrandid: paljud põgenikud on leidnud kodu Euroopa riikides. Palvetage, et nad võiksid tunda kristlikku külalislahkust ja näha avatud uksi, et jagada (või vastu võtta) Lootuse Evangeeliumit.

 

Esmaspäev, 11.01.2010

… tunnistamine

Piibli tekst: „see on su lähedal, sinu suus ja südames.” (Rm 10:8)

 • Piibli lugemine: Rooma 10: 8-10
 • Evangeeliumi lugemine: Luuka 24: 13-17
 • Vana Testament:  5 Moosese 30: 9-16

Päevamõte

Muutust ei too mitte see, kui vägevad oleme meie, vaid see, kui vägev on meie Jumal. Me oleme kutsutud tunnistama maailma ees meis oleva lootuse põhjusest. Maailm otsib lootust. Maailm otsib seda, mida sina ja mina saame pakkuda läbi Jeesuse Kristuse tunnistamise.

Tunnistamises sisalduvad nii meie pattude üles tunnistamine kui ka meie usu tunnistamine. 1Jh 1:8,9 näeme, et oluline on tunnistada, et oleme Jumala ees pattu teinud. Kui me ei ole valmis oma patusust Jumala ees tunnistama, ei ole meil võimalik tunnistada usku Jumalasse, kes on meid ristisurmaga pattudest päästnud. Oma pattude üles tunnistamine juhib meid tunnistama oma usust Jeesusesse ja sellesse, mida ta meie eest on teinud. Ilma esimest taipamata ei oleks teiseks põhjust ja meil ei saaks olla õiget suhet Jumalaga.

Me teadustame, mida Jumal on teinud ja tunnistame oma usku sellesse, et ta on Jeesuse surnuist üles äratanud, ning et ta on meid päästnud (Rm 10: 9). Me oleme armu läbi päästetud usu kaudu, mitte meie oma tegude tõttu (Ef 2:8-9).

Me saame tunnistada oma usku, kuid vägi usku kuulutada ja teistega jagada ei tule lihtsalt tõe tundmisest. Apostlite tegude esimesest peatükist võime lugeda, et jüngrid uskusid Jeesust ja teadsid, et ta on surnuist üles tõusnud. Kuid vägi seda teistele uuel viisil kuulutada tuli Pühalt Vaimult. Nende sõnumi väes oli toimunud muutus, sest tööd oli tegemas Püha Vaim, mitte lihtsalt inimeste sõnad.

Jumal on meid kutsunud olema Tema tunnistajad ja tunnistama Jeesust teiste inimeste ees. Me näeme Apostlite tegudes, et endised arad jüngrid olid muutunud inimesteks, kes olid valmis surema oma usu ja tunnistuse pärast. Nad ei kartnud tunnistada oma usku Kristusesse Jeesusesse ja vägi, mis sellega kaasa tuli, on jõudnud täna igasse maailma nurka. Kui see sai juhtuda läbi Jeesuse käsu jüngritele minna kõike maailma ja kuulutada evangeeliumi kogu loodule (Mk 16:15), siis mida saab Ta teha läbi sinu ja minu?

Palvesoovid:

 • Norra: Norra pühendumus maailma evangeliseerimisele on näidanud suurt eeskuju. Palvetage, et see maailma evangeliseerimise visioon võiks kasvada ja kanda palju vilja.
 • Rootsi: palvetage, et Alfa kursuse liikumine võiks kasvada ja laieneda ning jõuda paljude inimesteni elu muutvate evangeeliumi tõdedega.
 • Island: palvetage islandlaste eest, kes on majanduskriisi tõttu tõsistes finantsilistes raskustes. Jumala Vaim puudutagu paljusid ja andku neile uut lootust tulevikuks isegi neis rasketes aegades.
 • Soome: paljud on tulnud Soome varjupaika otsima. Palvetage, et immigrandid kohtuksid kristlike tunnistajatega ja võtaksid vastu Kristuse kui Päästja.
 • Läti: Läti noorte seas usub 80% Jumalasse, kuid vähesed tunnevad isiklikult Jeesust. Palvetage, et rohkem visiooniga töötajaid jõuaks nende noorteni.
 • Leedu: rajatakse Piibli-põhiseid koole. Palvetage, et neid asutusi kasutataks, et kasvatada jumalanäolisi, haritud ja visiooniga juhte selle rahvuse jaoks.
 • Eesti: palvetage avatud õhkkonna eest, kuhu usu vaim võiks tungida, et kristlaste usutunnistamine puudutaks rohkem südameid

 

Teisipäev, 12.01.2010

… Tema kutsumine

Piiblitekst:  „ … seesama Issand on kõikide Issand, rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad.” (Rm 10:12)

 • Piibli lugemine: Rooma 10: 11-13
 • Evangeeliumi lugemine: Luuka 24: 13-19a
 • Vana Testament: 1 Moosese 12: 1-9

 

Päevamõte

On üks asi, mis seob kristlasi omavahel ja eristab neid teistest. Nad on osa kogukonnast, kes hüüavad Issanda nime. See puudutab kõiki inimesi, kes on maailmast ära kutsutud (ekklesia), kuid elavad hajutatult üle vana maailma. Jumal kutsub kõiki inimesi nimepidi ja inimene vastab Issanda nime hüüdmisega.

Aabraham, kõikide usklike isa, näitab eeskuju. Ta kutsutakse välja oma maalt Uurist ja ta saabub tõotatud maale. Kuid sellel maal elatakse ja tal ei jää muud valikut, kui ringi rännata. Kui Issand talle Moore tamme juures ilmub, ehitab Aabraham altari teiste jumalate ülistajate silma all: „ta ehitas sinna altari Issandale ja hüüdis appi Issanda nime” (1Ms 12:8). Meie esimene mulje on, et Aabraham peidab ja palvetab altari taga ning anub Jumalalt päästet ja abi. Kuid Martin Luther viib asja kaugemale ja tõlgib: Aabraham kuulutab Issanda nime. Ta ainult ei hüüa appi, vaid ta ka hüüab kõva häälega Issanda nime üle kogu maa. Ta kuulutab, et Issand on selle maa omanik, millel ta seisab. „Issanda päralt on ilmamaa ja selle täius, maailm ja kõik, kes seal elavad” (Ps 24).

Igal pühapäeval, kui me koguneme, teeme me sama asja. Me kuulutame jutluste, palvete ja laulude kaudu Kristuse valitsemist üle selle maailma. Samal ajal oleme me kristlastena kutsutud astuma välja kiriku seinte vahelt sellesse maailma ja astuma evangeeliumi abiga silmitsi kaasaegse paganlusega. Usk ei ole salajane asi vaid peab olema nähtav avalikkusele. Tema Vaimu poolt volitatult hüüame me Jumala poole ja tõstame Ta kõrgele, elades misjonäri eluviisi just nendel aladel, kus massid kummardavad ebajumalaid.

On imetlusväärne, kuidas Jumal ei soosi kedagi. Ükskõik, mis nahavärviga me oleme, millisesse ühiskonnaklassi kuulume või mis staatust me esindame, ülistame me kõik sama Jumalat. Meie Päästjana on ta võrdselt helde kõigi vastu, kes Tema nime hüüavad ja oma eludes seda nime pühitsevad.

Palvesoovid:

 • Itaalia: palvetage, et see koguduste rajamise strateegia, mis algatati aastal 1997, kannaks palju vilja, kasvatades koguduste hulga 2100-lt aastal 1997 11260-ni 2010ndaks aastaks ja kuulutades paljudele itaallastele evangeeliumi.
 • Portugal: paljudel kogudustel on puudus töötajatest, kellel oleks piisavalt teoloogilist sügavust ja vaimulikku küpsust. Palvetage, et Jumal paneks aluse õppekeskustele, kus treenitakse juhte arvestama koguduste vajadustega.
 • Hispaania: palvetage efektiivsete, kultuuriliselt sobilike viiside eest, millega jõuda inimesteni. Palvetage väärtuste puudumise eest ühiskonnas ja vaimuliku teadlikkuse eest kogu rahva seas.
 • Kreeka: palvetage ühtsuse eest Vaimus ja suurema kasvu eest olemasolevates evangeelsetes kogudustes.
 • Albaania: evangeelne tunnistus on Albaanias alates aastast 1991 üüratult kasvanud. Palvetage, et evangeeliumi kuulutajaid peetaks olulise rolli kandjateks selle riigi paranemisel.
 • Malta: palvetage, et paljud reisijad, turistid ja ärimehed saaksid puudutatud Kristuse evangeeliumist.
 • Makedoonia: hiljuti alustati Makedoonias kahe jüngrikooliga. Palvetage, et neist kasvaksid välja vagad ja võitud juhid selle rahva noore kiriku jaoks.

 

Kolmapäev 13.01.2010

… kuulutamine

PiiblitekstKuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata? (Rm 10:14)

 • Piibli lugemine: Rooma 10:14 ja 15
 • Evangeeliumi lugemine: Luuka 24: 17-21
 • Vana Testament: Joona 3

Päevamõte

Kristlastel on missioon kuulutada evangeeliumi kogu maailmas. Esimene „kristlastest”  kuulutajate seas oli Issand Jeesus, kes pärandas kuulutamise traditsiooni edasi oma jüngritele, kes arvestasid kuulutamist oma peamiseks prioriteediks. (Ap 6:2) Hiljem kinnitab kiriku ajalugu seda tegelikkust. Suured Jumala teenrid on esimesed ja eelkõige Sõna tõlgendajad: Tertullianus, Eusebius, Johannes Krisostomus, John Hus, John Calvin, John Wesley, Charles Spurgeon,, Karl Barth, Billy Graham jne. Meie kõrgelt arendatud kommunikatsiooni tehnoloogiast ja meedia korralikkusest hoolimata on selge, et Püha Vaimu väes on kõige lihtsam Jumala sõna efektiivne viis jagada evangeeliumi.

Oleks viga jätta see ülesanne ainult professionaalidele, st jutlustajatele ja preestritele. Me elame inimeste keskel, kelle tee kirikuni on umbe kasvanud. Me ei saa oodata imet, et inimesed ise hakkavad katedraali kaitset otsima, et kuulda Vaimust juhitud jutlustamist ja leida seeläbi tee Jumala juurde. Seega muutub Kristuse „Minge” edasilükkamatuks. Minge inimeste elukohtade juurde, rääkige ja elage evangeeliumit nende keskel. Inimene jõuab eakaaslasteni tõenäolisemalt läbi elustiili ja ehtsa, kuigi ebatäiusliku eluloo kaudu, mis kannab Kristuse jälge. Steriliseeritud evangeeliumi kontsentraati pole olemas, midagi, mida saaks Piiblist välja immutada, korralikult kokku pakkida ja anda välja toote väärtuse garantiiga. Kristuse evangeelium on alati seotud inimesega, kes seda toob. Selline inimene muutub Viiendaks Evangeeliumiks, nähtavaks Jumala Sõnaks.

Kõige loomulikum asukoht jagamiseks on meie elukoht või amet: töötaja, kes on oma ala spetsialist, elanik oma naabruskonnas või õpilane oma klassikaaslaste keskel. Siin on igal kristlasel asendamatu roll, kus iga päev minnakse välja Jumala maailma, et harjutada Franciscus Assisi nõuannet: Kuulutage evangeeliumit kogu aeg – kui vaja, kasutage sõnu.

Palvesoovid

 • Luksemburg: Palvetage, et Luksemburgi kristlased jätkaksid erinevuste kõrvale panemist ja õpiksid üksteist rohkem armastama ja viima Kristuse armastust inimestele.
 • Liechtenstein: Palvetage, et Jumal kutsuks usklikke väljapoole teenima ja evangeliseerima.
 • Monaco: Palvetage, et Jumala Vaim tekitaks ärkamist Monaco kristlikes kirikutes.
 • Andorra: Palvetage, et evangeelsetel kirikutel oleks visioon, kuidas loominguliselt jõuda andorralasteni ja immigrantideni Jumala armastuses.
 • Valgevene: Palvetage kultuuriliste eelarvamuste eest evangeeliumi kristlaste vastu, et Jumala armastus voolaks üle.
 • San Marino: Palvetage, et kristlastel oleks vabadus tunnistada oma usust Jeesusesse Kristusesse.
 • Belgia: Belglaste, eriti flaamlaste, kristlike töötajate ja pastorite puudus kohalike seas kasvab. Palvetage, et see muutuks ja et paljusid kutsutaks teenimistöösle.

 

Neljapäev, 14.01.2010

…olla saadetud

Piibli tekst: Kuidas aga saadaks kuulutada, kui ei olda läkitatud? (Rm 10:15)

 • Piibli lugemine: Rooma 10:15-17
 • Evangeeliumi lugemine: Luuka 24:25-27
 • Vana Testament: Jesaja 6:5-9

Päevamõte

Rooma 10 räägib uskumatust armust, mida Jumal pakub inimkonnale. Ta eemaldas kõik takistused, et saaksime Temaga lepitatud. Samal ajal ütleb Jumal 14. salmis valjult: „Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud?“ Sealt tõstatatakse küsimus: „Kes on kuulutaja?“ Kui kuulutaja on kättesaadav, siis muutuvad asjad paremuse poole, sest usk tuleb sõnumi kuulmisest ja sõnum tuleb Kristuse Sõna läbi. Ilmselt täidab jutlustaja olulist rolli, aga kes ta on?

Jutlustaja on Jumala kutsutud: „ta jutlustab, kuna ta on välja saadetud.“ Kristlastena peame me olema teadlikud, et me kõik oleme Jumala poolt kutsutud seda tegema.

Ilmselgelt saame (jälle) vaadata tuttavaid „missiooni kirjakohti“ nagu Mt 28:19 „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad“ ja Ap 1:8 „ja te peate olema minu tunnistajad“. Aga neid tekste on nii palju kasutatud, et nad on alustanud omaette elu ja neid on kasutatud fokusseeritult ainult gruppidele täpse kutsumusega, misjonäridele. Ja see vabastab meid, mitte-misjonäre meie kohustusest  – või vähemalt nii me tihti ise arvame.

Reaalsus on see, et me kõik oleme kutsutud. Ei ole sellist nimetust nagu „misjonärid“  ja „teised usklikud“. Me saame kõik elada ja kuulutada Kristuse sõnumit, olles Temaga osaduses. Jumal on ustav, nii et Tema pöörab meie „osaduse sõnumi“ usuks neile, kes meid kuulevad.

Luuka evangeeliumis seletab Jeesus Emmause teel kõndides jüngritele Tema kannatamist  ja Tema sisenemist ausse (Lk 24:26). Pärast seda, kui Jeesus pöördub tagasi taevasse, oleme meie kui tema jüngrid kutsutud seda sõnumit maailmas elavaks ja selgeks tegema. Nagu Jesaja, võime ka meie vastata, siin ma olen, läkita mind!

Palvesoovid:

 • Poola: Palvetage Kõikumatu Lootuse, liikumise eest, kus on erineva taustaga Poola kristlased, kes on evangeeliumiga jõudnud 39 miljoni Poola inimeseni. Palvetage avatuse ja julguse pärast.
 • Austria: Palvetage, et Jumal kasvataks üles uue põlvkonna noori ja vastutustundlikke inimesi, kes tõeliselt järgiksid Kristust ja kes alustaks oma riigi muutmist.
 • Slovakkia: Palvetage kirikute pühendumise eest väljaspool olevatele inimestele ja julguse eest tunnistada Jeesusest Kristusest.
 • Šveits: Palvetage, et tõelised uskujad nii Kantoni Reformeeritud Kirikus ja Vabakogudustes võiksid olla efektiivsemalt motiveeritud ja aktiivsemad väljaspoole suunatud tööks.
 • Sloveenia: Palvetage jätkuva koostöö pärast kristlaste seas, et jõuda evangeeliumiga selle riigini.
 • Venemaa: Palvetage Venemaa meeste eest, et nad näeksid enda vajadust ja kutsumust Jumala poole ja et nad kohtuksid Loodu Jumalaga isiklikult, ja et neist saaksid vastutustundlikud mehed, head abikaasad ja head isad.
 • Ukraina: Kirikud kasvavad kiiresti. Palvetage ukrainlaste varustamise eest, et neist saaksid pastorid ja kirikujuhid, samuti Extensioni Piibelliku Hariduse programmi eest.

Reede, 15.01.2010

kadedaks tegemine.

Piiblitekst:  Ma teen teid kiivaks (Rm 10:19)

 • Piibli lugemine: Rooma 10:18-19
 • Evangeeliumi lugemine: Luuka 24: 28-35
 • Vana Testament: Psalm 19

Päevamõte

Kade olemine ei ole kõige parem hoiak ja selle keskmeks on tavaliselt omand. Mu naabril on uus auto, see tähendab, et minul on ka uut autot vaja. Mu sõbral on kõige uuem mobiili mudel, nii et mul peaks ka uus olema. Mõnikord kadestavad inimesed teise inimese isiksust või positiivset suhtumist: Kui ma ainult oleksin rohkem nagu tema… Teise kadedaks tegemine on veel hullem. Uhkustada uute asjadega või rõhutada enda andeid või vaadata kellelegi ülevalt alla on vale.

Üllatavalt räägib Paulus tänases kirjakohas, kuidas Jumal teeb Iisraeli kadedaks (Rm 10:19). Kõik iisraellased ei ole vastu võtnud head sõnumit Jeesusest ja Paulus teeb selgeks, et probleem ei lasu evangeeliumis. Kui uskmatud („rumalate rahvus“) sellest aru saavad, saab ka Iisrael.

Kuidas saaksime Euroopa kristlastena teha uskmatuid kadedaks hea sõnumiga Jeesusest Kristusest? Kas see pole mitte võimatu missioon? Paljudel Euroopa kodanikel on negatiivne arvamus kirikust. Nad näevad selles moraalse rõhumise ja konservatismi allikat. Kuidas saaksime seda muuta? Võti on mõelda suhete peale. On tõesti võimatu muuta inimeste arvamusi selliste abstraktsete mõistete kohta nagu kristlus või kirik. Aga väiksed kristlaste grupid ja üksikisikud saavad selle jaoks midagi teha, et see muutuks.

Me saame inimestele enda sõnadega näidata, et kristlased esindavad rahu, tõde ja lepitust. Tihti on meie elustiil veel nähtavam. Kas me teeme teisi kadedaks meie suurte väärtuste peale, näidates hoolivust, toetust ja armastust nende vastu, kes seda vajavad? Teod räägivad sama valjult kui sõnad. See on ju imeline, kui meie, 21. sajandi kristlased leiaksime elustiili, mis peegeldab seda, et „pidades Jumala seadust, ootab meid suur palk“  (Ps 19:11)

Vaadates tagasi Rm 10:19, on seal üks tähtis rõhuasetus, mida me peame mõistma. Jumal ise tsiteerib Vana Testamenti: Tema teeb Iisraeli kadedaks. Me oleme Tema kaastöötajad ja on tähtis, et me peegeldaks Kristust selles, mida me ütleme ja teeme, aga lõpuks on ikkagi Jumal see, kes veenab inimesi Tema evangeeliumis ja Tema armus. Seda enam on meil põhjust paluda Jumalal avada uksi evangeeliumile Euroopas, ja et meie kui Tema kogudus saaksime teisi nii kadedaks teha, et nad tunneksid ära Jeesuse kui ülestõusnud Päästja. (Lk 24:31)

Palvesoovid

 • Bosnia ja Hertsegoviina: Palvetage õigluse eest nende vastu, kes on kuriteoga hakkama saanud ja nende tervendamise ning lohutuse pärast, keda on ahistatud, piinatud ja orjastatud.
 • Horvaatia: Palvetage kristlaste jõudmise eest kõikide kogukondade põgenikeni ja nende jätkuva vaimse mõju eest. Palvetage efektiivse kiriku rajamise pärast igas Horvaatia osas.
 • Bulgaaria: Palvetage, et Kristuse ihu mängiks tähtsat rolli selle riigi ümberehitamises, kus 50% elanikest elab tõsises vaesuses, abordid ületavad sündide arvu ja tulevikulootus on harv.
 • Serbia: Palvetage, et Serbia Ortodoksi kirik, millel on kasvav mõju, toetaks tõelist religioosset vabadust oma uskumustes.
 • Kosovo: Palvetage kristlike misjoniagentuuride eest, et kasvaks pikaajaline misjon Kosovos. Palvetage, et kui inimesed tulevad Kristuse juurde, muudaksid arenguprojektid külasid.
 • Türgi: Palvetage, et tõkked ja eelarvamused kristluse vastu kaoksid. Palvetage, et Jumal kaitseks kristlasi, keda ähvardatakse, hirmutatakse ja heidetakse perekonnast välja.
 • Küpros: Küpros on suur baas kristlike organisatsioonide teenimises Kesk-Ida ümbruskonnas. Palvetage, et organisatsioonid edeneksid, ja et neil oleks efektiivne teenimistöö.

 

Laupäev, 16.01.2010

…välja sirutamine

PiiblitekstKogu päeva olen ma sirutanud oma käsi (Rm 10:21)

 • Piibli lugemine: Rooma 10:20-21
 • Evageeliumi lugemine: Luuka 24:36-53
 • Vana Testament: Jesaja 65:1-3, 16-25

Päevamõte

Kristlik missioon algab Jumala kaastundega kogu oma loodu vastu. Ta sirutab oma käed murtud maailma poole. Ta saadab meid kui sõnumiviijaid ja „Kristuse kirju“  inimesteni meie ümber. On ilmne, et teie olete Kristuse kiri (2Kr 3:3)

Tänapäeval on e-mail see, mis oli kunagi kiri. Kirjutatud ja saadetud adressaadile, et anda edasi sõnumit. Paulus rõhutab, et usklikud ise on kirjad Kristuselt. Nad on kirjad, kellel on vaja leida adressaat. Kes see on? Need võivad olla inimesed meie ümber, meie naabrid, kolleegid, koolikaaslased või inimesed, kes elavad kaugemal – maailma äärteni – välismaal või erinevatel mandritel.

Inimestel on vaja lugeda Kristuse kirja. See sisaldab vajalikku sõnumit – Jumal armastab maailma. Ta saatis oma poja, Jeesus Kristuse, et näidata Jumala päästvat armastust igale inimesele. Meie oleme kirjad, mis on kirjutatud Kristuse käega. See ei ole ülesanne ainult mõnele professionaalile, vaid väljakutse kõikidele kristlastele. Paljud inimesed erinevatest kultuuridest kolivad meie naabruskonda, nii et meist peavad saama misjonärid. See vormib tervisliku aluse, mis aitab meil aru saada kohaliku Kristuse ihu elust kiriklas, kohalikus kirikus, vendluses ja ühiskonnas.

Kui me unustame, et oleme Kristuse kirjad sõnumiga, mille on Püha Vaim meie südamesse inimestele kirjutanud, siis me kaotame „taeva puudutuse“ oma programmides, projektides ja koosolekutel.

Jumala eesmärk ei ole ainult, et oleksime kirjad, vaid et saaksime aru sõnumist ja võtkaksime vastu andestuse, lootuse ja rõõmu, mis on kirjutatud meie südamesse. Jeesus ei tulnud, et Teda teenitaks, vaid Ta tuli teenima. Meie väljakutseks on järgida Kristuse eeskuju. Palvetagem, et me näeksime neid rikkusi, mida oleme saanud Jeesuselt Kristuselt. Palvetame, et igaüks püüdleks kutsumuse poole olla misjonär – Kristuse kiri teistele inimestele.

Palvesoovid

 • Kasahstan – Religioosne vabadus Kesk-Aasias (seal, kus Evangeelsed Liidud on EEA liikmed) on suure surve all. Palvetage kristlaste eest, kes astuvad oma usu tõttu vastu suurtele probleemidele.
 • Kõrgõstan – Kirikud ja pastorid võitlevad uute diskrimineerivate seadustega. Palvetage, et oleks tarkust, kuidas nendele seadustele vastata ja elada tõsise vastuseisu keskel.
 • Tadžikistan – Mitmed valitsusevälised organisatsioonid on valitsuse poolt kinni pandud. Palvetage nende eest, kes otsivad võimalusi rajada väikseid ettevõtteid, et teenida inimesi.
 • Usbekistan – Palvetage jätkuvate pagenduste ja kirikute võrgustike pärast, kes kohtuvad palveks. Palvetage kirikute ja pastorite pärast, kes peavad põranda all kohtuma.
 • Azerbaidžaan – Palvetage tagakiusatud kristlaste pärast, kes otsivad võimalusi suhtlemiseks ja koos töötamiseks. Palvetage kahekümne pastori eest, kes vangistatakse kuritegude eest, mida nad ei ole sooritanud.
 • Türkmenistan – Palvetage kirikute eest, kes on isoleeritud rahvusvahelisest kristlikust abist. Palvetage julguse pärast saada kokku tagakiusamise keskel, et olla Jeesuse Kristuse tunnistajateks.

 

Pühapäev, 17.01.2010

…Ole julge!

Piiblitekst: ja nad kõnelesid Jumala sõna julgesti (Ap 4:31)

 • Piibli lugemine: Apostlite teod 4:19-31 ja 28:28-31
 • Evangeeliumi lugemine: Luuka 24:48-53
 • Vana Testament: Psalmid 51:12-17

Päevamõte

Usklikud peaksid minema välja ja jagama teistega sõnumit Kristusest. Nad peaksid olema motiveeritud, varustatud ja võimalusi otsivad. Ükskõik kui tõsi see ka pole, reaalses elus on  ikkagi tõeline väljakutse seda ilma hirmuta teha…

Uues Testamendis on mitu nimekirja Püha Vaimu viljadest ja andidest. Üks Vaimu andidest, mis ei ole nii selgesti tuvastatud, on julgus. Piiblis on mitu korda mainitud Kreeka sõna parrhesia, mis viitab millelegi, mida ainult Jumala Vaim saab anda väga kartlikele ja arglikele inimestele. Sellel on üleloomulik külg, taevalik hõng.

Julgus tuleb suhtest Jumalaga, mis on harmoonias, aga mitte patu juuresolekul. Ps 51 tunnistab Taavet üles tõsise patu ja palvetab, „ära võta oma Püha Vaimu minult ära… Ja anna mulle tagasi vaba hing.“  Apostel Pauluse jaoks ei ole kartmatus midagi, mida saab saavutada ainult korra, see on omandatud iseloom. See peab olema antud üha uuesti ja uuesti ülevalt.

Apostlite tegude neljas peatükk räägib rohkem julgusest kui ükski teine koht pühakirjas. Võime rääkida evangeeliumist ilma hirmuta on sama tähtis, kui seda teha ilma välispidiste takistusteta. „Palvetage ka minu pärast, et millal iganes ma oma suu avan, antakse sõnad mulle, nii et ma kartmatult teeksin teatavaks evangeeliumi saladuse“ (Ef 6:20) See oli öeldud kohe pärast vaimse sõja vajalikkuse mainimist ja vaimse relvastuse selga panemist.

Huvitavam on ehk see, mida me loeme Apostlite tegude lõpus. Pauluse üle mõistetakse kohut. Ta elab Rooma majas, mida valvavad tähelepanulikult keisri vahid. Ta ei saa Rooma sõdurist eemalduda, kui too on ta randme külge aheldatud, aga ka sõdur ei saa temast eemalduda. Erinevate taustadega inimesed tulevad ja külastavad teda. Apostlite tegude viimane salm väidab: „kuulutades Jumala riiki ja õpetades tõde Issandast Jeesusest Kristusest täiesti avalikult ja ilma takistamata.“ Ühineme Paulusega julguses ja praktiseerime seda kodudes, tänavatel, koolides ja töökohtades.

Palvesoovid

 • Ühendatud Kuningriigid: Palvetage, et kristlased saaksid aidata Suurbritannia kasvavaid rahvusvähemusi.
 • Iirimaa: Iirimaa on noor riik, mille pool populatsioonist on alla 28 aasta vanad. Palvetage vaimuliku avatuse pärast selles populatsioonigrupis.
 • Prantsusmaa: Kirikus käimise osalus on kahanemas ja kristlust nähakse tähtsusetuna ja iganenuna ilmalikus ühiskonnas. Palvetage suure ja edasiviiva vaimuliku muutuse eest kogu Prantsusmaal.
 • Taani: Palvetage, et kerkiks üles liidreid, kes oskavad suhelda tänapäeva noorte kultuuriga.
 • Saksamaa: Idaosas on kommunism jätnud paljudele inimestele usaldamatuse ja tühja tunde. Evangeeliumile ollakse üha enam avatud. Palvetage julguse pärast jõuda teisteni isiklikke riske taunides.
 • Holland: Palvetage kirikute ühtsuse pärast ja uue vastastikuse koostöö eest evangeelsete, traditsionaalsete ja rändkirikute vahel, et see oleks ere tunnistus Jumala Kuningriigist Hollandi ühiskonnas.
 • Tšehhi: Palvetage, et kohalikud kirikud kasvaksid avatuteks, tähtsateks ja toetavateks kirikuteks, mis viivad täide oma visiooni saata misjonäre välja nii kodus kui ka väljaspool.

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga