“Ärka Viljandimaa”


“ÄRKA VILJANDIMAA” RAPORT
• 15.03 Absoluutselt võimas algus Ärka Viljandimaale!!! Tohutu Jumala ligiolu ülistuses, prohvetlikud pildid, meeleparandus, tulega ristimine, tunnetusesõnad!
• Toimus linna palvevajaduste ja vaimsete probleemide kaardistamine ja tummine vaimulik sõjapidamine 12 eestpalvetaja ja pastoriga. Paljud vaimsete probleemide põhjused said leitud. Õiged inimesed tulid kohale. Jumala käsi on selle Ärka liikumise üle väga tuntav!

• 16.03 Proportsionaalselt suur osavõtt evangelismi ja jüngerluskoolitusel – 23in. Evangelismis tänavatel: 41 kuulsid Jeesusest, 31 võtsid vastu palve, 2 palusid päästepalve, 1 andis oma kontakti.
• Palve-ja ülistuskoosolekul tervenemisvõidmine, terveks said 8 inimest. Kogudus sai süüdatud uue nälja ja valuga hingede järgi. Parandasime põlvedel meelt lepitust otsides 40-ndatel tehtud juutide hävitamise eest ning lepitasime muud süüd, mis on Viljandi ajaloos toimunud. Deklareerisime käest kinni hoides 6 erineva kogudusena üksmeelselt, et Viljandimaa ja Viljandi linn kuulub Jeesusele ja saab täis Tema valgust! Palljud paastusid ning tõid oma vabatahtliku panuse selleks et näha vaimset läbimurret Viljandimaal.

VILJANDIMAA PALVETEEMAD

Linnapealt palveteemad
• 12-14 a. noored

• pered katki
• üksikemad
• vanemad ei võta vastutust
• Viljandi hüppelauaks
• Raha ja ajapuudus visiooni teostamiseks

Palveteemad pastoritelt
• noorte sõltuvused, vaimsed probleemid -> KOOLIKAPLAN

• töökohtade puudus -> ministeeriumid tooksid töäkohti KÖRGHARIDUSEGA IN.
• perearstide puudus maakonnas
• koolid kinni maakonnas
• esoteerika, vaimsed praktikad->
• perekonnamudeli väärastumine
• noorte ükskõiksus
• nutisõltuvus 

Vaimed probleemid
• Männimäel koonduslaager, sõjavangid – juudid

• vennastekoguduselt võeti hoone ära
• 1941 Viljandis tapeti juudi kogudus fassistlike okupantide poolt.
• Uku keskus noorte vangla asemele. Uku = ohvrikivi
• Bussijaama visiooni asukohas võeti vennastekoguduselt hoone ära

EVANGELISMI LOENGU VIDEO JA MÄRKMED

Evangelism – Kjell-Rodal Jalasto
1. Miks evangeelium? Jeesus tegi seda! Jumal tahab, et inimesed kuuleksid temast. 1tm 1:3. Kui me armastame Jumalat siis on lihtne jagada evangeeliumi. Värsked kristlased jagavad kirglikult värske armastuse pärast mitte suure hariduse või koolituse tõttu. 1Jh 5:3 (tema käsud ei ole rasked) “Kui Jumal armastuse meie sudamesse valab siis me saame teha kõike head mida me saame, kõikide vahenditega mida me saame, kõikide viisidega millega me saame, kõikjal kohtades kus me saame kogu aja mis meil on.” John Wesley. Kui sina lähed palvetama kellegi eest siis sa oled keellegi palvevastus selle inimese jaoks.

2. Tervenemine: Mt 10:8 tehke terveks haiged. Jeesus tegi kõik terveks kes tema juurde tulid. Palveta inimeste eest et nad kogeksid Jumala ligiolu. Jeesus ise veenab neid ja evangeeliumi kui inimesed kogevad Jumalal ligiolu. Tervenemised veenavad samuti inimesi evangeeliumi uskuma Mt 10:8, Mk16:18. Jeesus tegi haigeid terveks, mitte meie vägi, teod või ohver.
3. Jumala hääl:

Igal häälel on vili, Jumala hää toob selgust,rahu, elu lootus jõudu. Vaenlane varastab rõõmu, rahu, elu, toob hirmu, ärevust, rõhumist, kahtlusi. Värske kristlane peab õppima kuulama ja eristama hääli nagu füüsiline beebi. Vanas teatamendis PV valati kuningate ja prohvetite peale, Uues Testamendis valati Püha Vaim kogu liha peale. Jh 10:27 Elame igast sõnast mis lähtub tema suust. Peame nyyd kuulama tema häält. 1kr 13:9 poolikult me tunnetame. E.W.Tozer -“jumala hääl on vaikne hääl”
4. Evangeelium: ära muuda seda. Mida selgemalt sa evangeeliumi kuulutad seda selgemad ja tummisemad jüngrid tulevad. Evangeelium on probleem, lahendus, raknedus.
Evangeeliumi ABC:
– Taevas & põrgu Mt25:46, Ilm20:15

– Patt & lunastus,Rm 3:23, Rm6:23,Jh14:6
– Meeleparandust & usk. Jeesus ütles “parandage meelt sest taevariik on  lähedal.”
William Booth – “Suurim oht tuleval sajandil koguduses on religioon ilma Püha Vaimuta, kristlus ilma Kristuseta, andestus ilma meeleparanduseta, pääste ilma uueks loomiseta, taevas ilma põrguta.”
C. S. Lewis – “Jumal ei saada kedagi põrgusse, te ise valite sinna minna.” te olete lahenduse, armu ära tõuganud.”
Ap11:18. Spuregon: “meeleparandus on südame pöördumine patust Jumala poole.”

Mida laiemalt me meelt parandame, seda laiemalt saab Jeesuus meie läbi tegutseda.
5 Sõrme: jumal armastab meid>patt lahutab meid>Jeesus suri meie pattude eest>Jeesus tõusis surnuist>pead meeelt parandama.

5. Isikliku pöördumise tunnistuse tööriist.
Ära ülista oma vana elu, vaid Jeesust oma tunnistuse läbi. Harjuta rääkida seda 30sek pikkuselt ja 2min pikkuselt. Elu enne Jeesust>Jeesusega kohtumine>Elu Kristlasena.

6. Vestluse alustamine. Naerata. Kas räägid eesti keelt? Kas oled kohalik? Tunne huvi inimese vastu. Kas keegi on sulle rääkinud Jeesusest? 5 sõrme. Küsi mis nad arvavad asjast. Mis sa arvad Jeesusest? Kas sa palvetad vahel? Lähene neile kellel on aega, istuvad, seisavad. Hea vestlus on külv, Jumal toob lõikuse ise esile.
7. Järeltöö. Võta inimese kontakt peale head vestlust või kui ta on teinud otsuse Jeesuse kasuks.

JÜNGERLUSE LOENGU VIDEO JA MÄRKMED

Järeltöö ja jüngerlus – Jurgis ja Moonika Kazjava
Koguduses jäävad uued püsima 2% kui pole järeltööd. 1kr 3:59 üke keegi külvab, keegi kastab, Issand laseb kasvada. Jüngerluse tööle on vastutöö jh 10:10. Mooses jäi ellu, tänu heebrealaste ämmaemandale. Tasuks andis Issand neile suured pered

2Ms 1:15-21 2Ms 2:4 Vaarao lasi hukata heebrealaste poeglapsed. Vaarao tütar leidis ta ja andis army ja leidis imetaja. 4ms 11:11-17 kanna teda süles nagu hoidja kannab imikut.
1kn 19:19-21 Lohe oli kore valmis beebit ära sötma. Kurjade vaimude idee on lapsed hukata, viska laps vette. Jk3:15
Mk 3 Kui inimesed sünnivad vaimulikult, siis vajavad nad kannatlikku armastust, toitmist, hoolitsust, kaitsmist. Iga uuesti sündinud Kristiane vajab kedagi kes teda toidaks kuni ta seisab ise omal jalul. Me ei tohiks nii kergelt alla anda mida lapsed räägivad, Jeesus jättis vahest mõned asjad tähele panematta. Lapsed ei tea mida nad vajavad. Vaimulik ema pühendab oma aja ja energia lapsele, see laps on tema oma. Jeesus küsis Peetruselt kas sa armastad mind, kui jah, siis toida mu tallesid.

Järeltöö ja jüngerlus – Kjell-Rodal Jalasto
Mt 28 Jüngeri elu on igapäevane. Meie ülesanne on toetada uusi usklikke. “Kui teie olete valmis hoolitsema uute usklike eest nii nagu Mina tahan, siis ma saadan nad teile” – Harry Leesment

1. Helista et saame kokku, 24tunni jooksul leppida kokku kokkusaamine, võimaliusel 48 tunni jooksul.
2. Esimene kohtumine on sõpruse loomine. Kuulad neid, nende jaoks olemas. Naerata, ole siiras, sina ise. Kuula püha Vaimu. Vestlusteemad: Mida sa kogesind päästepalvet tehes > Mida sinu jaoks tähendab see otsus. Kui ta ei saanud aru võid uuesti jagada evangeeliumi > Jaga oma tunnistust. > Kes me oleme Jeesuses, Jumala laps, Pühat vaimust räägi kelle lobi saab vabaks. Julgusta neid ise paluma täitumaks PV-ga

3. Armasta neid Jeesuse armastusega, tehke neile välja, kutsu oma ellu sõpruse rajamine.
4. Ära alga alguses nende väärusundeid ja patte konfronteerida, need kukuvad ise ära Jeesust järgides. Jaga oma raskusi ja võitlusi, oled ka inimene, suuna Jeesusele.

5. Palveta nende eest, saatan ründab neid iga päev ja tahab neid ära kiskuda.
6. Tee uute usklikke grupp 3-8 uut uskliku. Võta teemad nagu veega ristimine.

“ÄRKA VILJANDIMAA – PALVEKOOSOLEK” LIVE ÜLEKANNE laupäev 16märts 18.00

ÜRITUSE PILDIGALERII

  

TULEVAD ÜRITUSED:
> 03.05.2024 – Tim Hall’i koosolek (Viljandi Baptisti kirik) www.timhall.ee
> 28.12.2024-01.01.2025 – Taiźe Euroopa kokkutulek Tallinnas (Tondiraba jäähall) https://taizetallinn.ee   
> 18-19.10.2025 – Lootuse Festival (Tondiraba jäähall)

TOETA FINANTSILISELT “Ärka Eesti” üritusi
Saaja: Eesti Evangeelse Allianss
Konto: a/a EE612200221056585455
Selgitus: Ärka Eesti
Pangalingi kaudu ANNETAMA