Eestseisus

EEA eestseisus alates 14. detsember 2021.
6. EEA eestseisus
6.1. Eestseisus on EEA kõrgeim esinduskogu üldkogude (volinike koosoleku õigustes) vahelisel
ajal. Eestseisus lähtub oma tegevuses üldkogu otsustest.
6.2. Eestseisus koosneb: toimkondade juhid, juhatuse liikmed, EEAga liitunud konfessioonide
ja misjoniorganisatsioonide esindajad (esindaja peab olema ka isiklikult EEA liige) ja
teistest juhatuse poolt soovitatud isikutest.