“Ärka Eesti” – palve 15-ne Eesti maakonna eest

“ÄRKA EESTI” VISIOON JA EESMÄRK (на русском)
“Ärka Eesti!” on kristlik ürituste seeria, mille eesmärk on Eesti rahva vaimulik ärkamine igas 15-nes Eesti maakonnas. Eesmärk on iga maakonna usurahvast kutsuda palvele oma piirkonna inimeste eest ning praktiliselt varustada neid hingesid võitma ja järeltööd tegema uute usklikega. Selline ettevalmistus aitab õnnestuda ning paremat ja kestvat vilja esile tuua evangeelsetel suurüritustel nagu Tim Hall õhtud apr. 2024, Taiźe aastavahetuse kokkutulek dets. 2024, Nick Vujicic Eesti tuur 2025, ning Lootuse festival Will Grahamiga oktoober 2025. Kui usklikud on juba eelnevalt evangeelselt aktiivsed, toovad nad rohkem sõpru eelmainitud suurüritustele. Usklike oskus jüngerdada aitab paljusid uusi pöördunuid jääma usus püsima ja kasvama küpseteks kristlasteks.
>> Miks palve? Inimeste elumuutus, vaimulik kasv ja Jumalariigi laienemine on otseses seoses selle eest palvetamisega. Palve oli Jeesuse meetod ning ajalugu on näidanud, et „misjoni iga edusamm on otsene palve tulemus“ (A. T. Pierson). Evangelist Charles Finney’l oli eestpalvetaja Nash, kes palvetas seni, kuni linna vaimulik atmosfäär oli küps. Alles siis saatis ta teate Finney’le edasi, et linn on evangelisti tulekuks valmis. Selleks, et meiegi linnad ja maakonnad avaneksid Jumala Sõnale, tuleb meie eestpalvetajatel linn palves läbi võidelda ning vaenlase kindlustused lõhkuda. Alles siis on linnarahva südame pinnas küps, et vastu võtta Kristuse evangeeliumit.
>> Miks evangeelium? Ärkamise keskpunktis on läbi ajaloo koos palvega olnud meeleparandusele kutsuv evangeelium. Selleks, et evangeelium saaks levida, on kõigepealt vaja, et see elaks meie sees. Selleks, et vili oleks jääv, on vaja ka jüngerdamist. Selle nädalavahetuse jooksul saab kogudus sütitatud ning varustatud evangeeliseerima ja jüngerdama oma kodukohas.

TOIMUB PRAEGU:
“ÄRKA TARTUMAA – ÜLISTUSÕHTU” LIVE ÜLEKANNE reede 12 aprill 18.00

“ÄRKA TARTUMAA – PALVEKOOSOLEK” LIVE ÜLEKANNE laupäev 13 aprill 18.00

TULEVAD ÜRITUSED:
> 28.04-03.05.2024 – Tim Hall’i koosolekud (Tallinn, Pärnu, Tartu, Viljandi) www.timhall.ee
> 28.12.2024-01.01.2025 – Taiźe Euroopa kokkutulek Tallinnas
(Tondiraba jäähall) https://taizetallinn.ee   

> 18-19.10.2025 – Lootuse Festival (Tondiraba jäähall)

VAATA JÄRGI (ARHIIV TOIMUNUD “ÄRKA” ÜRITUSTEST):
   

“ÄRKA EESTI” ÜRITUSE SISU (на русском)
>> REEDE
15.00 Pastorite ja eestpalvetajate palvekogunemine – Kaardistame koos piirkonna palveteemad ning võitleme palves ühiselt nende teemade eest. „Misjoni iga edusamm on otsene palve tulemus“ A. T. Pierson. Selleks, et meie linnad ja maakonnad avaneksid Jumala Sõnale, tuleb me eestpalvetajatel linn palves läbi võidelda jahingevaenlase kindlustused lõhkuda.
18.00 Ülistusõhtu – Laseme Jumala armastusel meid täita ja muuta, et olla valmis misjoniks oma piirkonnas.

>> LAUPÄEV
10.00 Evangelismikoolitus
– Mis on evangeelium? Miks on vaja kuulutada? Kuidas kasu tada oma tunnistust? Kuidas kuulda Jumala häält ja kuidas palvetada haigete eest? Koolitavad CFAN (Christ For All Nations) Bootcamp’i läbinud Eesti evangelistid. CFAN sai rajatud tuntud evangelist Reinhard Bonnke poolt, kelle teenistuse läbi on 79 miljonit inimest otsustanud Kristuse kasuks. CFAN’i tänane visioon on paljundada seda lõikust just läbi evangeelselt aktiivsete kristlaste.
14.00 Tänavaaktsioon – praktiline evangelism linna tänavatel koos koolitatud grupijuhtidega. “Üks isiklik kogemus on rohkem väärt kui sajad evangelismi loengud” – Mark Mc Closkey
15.30 Jüngerluse koolitus – Miks on jüngerlus/järeltöö vajalik? Kuidas kaasata inimesi gruppi? Koolitajad on ise Harry Leesmendi (üks Eesti Kristliku NelipühiKiriku rajajatest) õpetuse all kasvanud ja aastaid järeltööd praktiseerinud inimesed. Harry Leesment nägi, et 65-80% usule tulnud inimestest jäid püsima, kui neil oli vaimulik hoolitseja ja kes läbisid „Avasta“-piibliõppekursuse.
18.00 Palvekoosolek – Palvetame iga linnaosa ja piirkonna eest kohalike vaimulike eestvedamisel. Avame altari kõigile, kes soovivad eestpalvet. Kutsume ülejäänud Eestit palves Pildiraadio ülekande vahendusel ühinema. Teeme seda üheskoos, sest vaid ühtsust nähes hakkab maailm uskuma Jumala Poja nimesse nagu Kristus me eest palvetas: “…et kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud.” Jh 17:21 

AJAKAVA
“Ärka Eesti!” jaguneb 15-ks väiksemaks ürituseks nimega “Ärka Harjumaa!”, “Ärka Tartumaa!”, “Ärka Hiiumaa!” jne. Igal kuul (alates märts 2024) toimub ühel nädalavahetusel “Ärka” palveüritus vastava maakonna keskses linnas (v.a. jaanuari- ja juulikuus) kuni 2025. aasta sügiseni välja.

ÜRITUSE PROMOMATERJALID
Ürituse plakatid ning muu promomaterjal on saadaval SIIT või klikates alloleval postril. Siin on printimiseks postrid Ärka Eesti A2


“ÄRKA EESTI” VISIOONIDOKUMENT (est/eng/rus)
Visioon EST  Visioon ENG  Visioon RUS

TOETA FINANTSILISELT “Ärka Eesti” üritusi
Saaja: Eesti Evangeelse Allianss
Konto: a/a EE612200221056585455
Selgitus: Ärka Eesti
Pangalingi kaudu ANNETAMA


Kõiki neid raamatuid on võimalik osta “Ärka Eesti” üritustel.