“Ärka Tallinn”


“ÄRKA TALLINN” RAPORT
• 22.03 Ülistusõhtu: Tugevas Jumala ligiolus paljud tulid pisarates ja põlvedel tagasi Jeesuse esimese armastuse juurde, ning puhta evangeeliumi kuulutamisele. Jumal tervendas imeliselt 8 inimest.
• 23.03 Evangelismi loeng: kohal 75 inimest, tervenes 2 inimest, enamus õppisid kuulma Jumala häält. Evangelismis tänavatel vesteldi Jumalast 196 inimesega, Palvetati 35 inimesega, Päästepalve palus 10 inimest, kontaktid andis 3 inimest.
• Jüngerluse loengus said 75 inimest ema südame vaimulike beebide eest hoolitsemiseks, ning 26 inimest on valmis järeltööd tegema uute kristlastega.
• Õhtusel palvekoosolekul kuulasime linnapea südant linna jaoks, õnnistasime teda ja tema abikaasat. Võitlesime palves Tallinna 8 linnaosa eest. Rahvas täitus Püha Vaimu ja tulega ja nägime 2-te tervenemist.

TALLINNA PALVETEEMAD (klikka pildil)

“ÄRKA TALLINN – ÜLISTUSÕHTU” reede 22 märts 18.00

EVANGELISMI LOENGU VIDEO JA MÄRKMED

Evangelism – Kjell-Rodal Jalasto
1. Miks evangeelium? Jeesus tegi seda!

2. Tervenemine: Mt 10:8 tehke terveks haiged
3. Jumala hääl: Jh 10:27 Jumala hääl. Elame igast sõnast mis lähtib tema suust
4. Evangeelium: ära muuda seda. Evangeeliumi ABC:
– Taevas & põrgu Mt25:46, Ilm20:15

– Patt & lunastus,Rm 3:23, Rm6:23,Jh14:6
– Meeleparandust & usk. Jeesus ütles “parandage meelt sest taevariik on  lähedal.”Ap11:18. Spuregon: “meeleparandus on südame pöördumine patust Jumala poole.” Mida laiemalt me meelt parandame, seda laiemalt saab Jeesuus meie läbi tegutseda. 5 Sõrme: jumal armastab meid>patt lahutab meid>Jeesus suri meie pattude eest>Jeesus tõusis surnuist>pead meeelt parandama.
5. Isikliku pöördumise tunnistuse tööriist. Harjuta rääkida seda 30sek pikkuselt ja 2min pikkuselt. Elu enne Jeesust>Jeesusega kohtumine>Elu Kristlasena.
6. Vestluse alustamine. Naerata. Kas räägid eesti keelt? Kas oled kohalik? Tunne huvi inimese vastu. Kas keegi on sulle rääkinud Jeesusest? 5 sõrme. Küsi mis nad arvavad asjast. Mis sa arvad Jeesusest? Kas sa palvetad vahel? Lähene neile kellel on aega, istuvad, seisavad. Hea vestlus on külv, Jumal toob lõikuse ise esile.
7. Järeltöö. Võta inimese kontakt peale head vestlust või kui ta on teinud otsuse Jeesuse kasuks.

JÜNGERLUSE LOENGU VIDEO JA MÄRKMED

Järeltöö ja jüngerlus – Jurgis ja Moonika Kazjava
Koguduses jäävad uued püsima 2% kui pole järeltööd. 1kr 3:59 üke keegi külvab, keegi kastab, Issand laseb kasvada. Jüngerluse tööle on vastutöö jh 10:10. Mooses jäi ellu, tänu heebrealaste ämmaemandale. Tasuks andis Issand neile suured pered
2Ms 1:15-21 2Ms 2:4 Vaarao lasi hukata heebrealaste poeglapsed. Vaarao tütar leidis ta ja andis army ja leidis imetaja. 4ms 11:11-17 kanna teda süles nagu hoidja kannab imikut.
1kn 19:19-21 Lohe oli kore valmis beebit ära sötma. Kurjade vaimude idee on lapsed hukata, viska laps vette. Jk3:15
Mk 3 Kui inimesed sünnivad vaimulikult, siis vajavad nad kannatlikku armastust, toitmist, hoolitsust, kaitsmist. Iga uuesti sündinud Kristiane vajab kedagi kes teda toidaks kuni ta seisab ise omal jalul. Me ei tohiks nii kergelt alla anda mida lapsed räägivad, Jeesus jättis vahest mõned asjad tähele panematta. Lapsed ei tea mida nad vajavad. Vaimulik ema pühendab oma aja ja energia lapsele, see laps on tema oma. Jeesus küsis Peetruselt kas sa armastad mind, kui jah, siis toida mu tallesid.

Järeltöö ja jüngerlus – Kjell-Rodal Jalasto
Mt 28 Jüngeri elu on igapäevane. Meie ülesanne on toetada uusi usklikke. “Kui teie olete valmis hoolitsema uute usklike eest nii nagu Mina tahan, siis ma saadan nad teile” – Harry Leesment

1. Helista et saame kokku, 24tunni jooksul leppida kokku kokkusaamine, võimaliusel 48 tunni jooksul.
2. Esimene kohtumine on sõpruse loomine. Kuulad neid, nende jaoks olemas. Naerata, ole siiras, sina ise. Kuula püha Vaimu. Vestlusteemad: Mida sa kogesind päästepalvet tehes > Mida sinu jaoks tähendab see otsus. Kui ta ei saanud aru võid uuesti jagada evangeeliumi > Jaga oma tunnistust. > Kes me oleme Jeesuses, Jumala laps, Pühat vaimust räägi kelle lobi saab vabaks. Julgusta neid ise paluma täitumaks PV-ga

3. Armasta neid Jeesuse armastusega, tehke neile välja, kutsu oma ellu sõpruse rajamine.
4. Ära alga alguses nende väärusundeid ja patte konfronteerida, need kukuvad ise ära Jeesust järgides. Jaga oma raskusi ja võitlusi, oled ka inimene, suuna Jeesusele.

5. Palveta nende eest, saatan ründab neid iga päev ja tahab neid ära kiskuda.
6. Tee uute usklikke grupp 3-8 uut uskliku. Võta teemad nagu veega ristimine.

“ÄRKA TALLINN – PALVEKOOSOLEK” laupäev 23 märts 18.00

ÜRITUSE PILDIGALERII

           

TULEVAD ÜRITUSED:
> 28-30.04.2024 – Tim Hall’i koosolekud (Alexela Kontserdimaja Tallinn) www.timhall.ee
> 28.12.2024-01.01.2025 – Taiźe Euroopa kokkutulek Tallinnas (Tondiraba jäähall) https://taizetallinn.ee   
> 18-19.10.2025 – Lootuse Festival (Tondiraba jäähall)

TOETA FINANTSILISELT “Ärka Eesti” üritusi
Saaja: Eesti Evangeelse Allianss
Konto: a/a EE612200221056585455
Selgitus: Ärka Eesti
Pangalingi kaudu ANNETAMA