Allianssnädal 2013

Evangeelse Allianssi Palvenädal 2013 – “Teekond Jumalaga”

Kallid vennad ja õed ,
Siin on Euroopa Evangeelsesse Allianssi kuuluvatele rahvuslikele Evangeelsetele Allianssidele 2013. aasta Palvenädala ettevalmistuseks mõeldud alustekst.
Tekst on kokku pandud saksakeelsete EA-de esindajate poolt ja on tõlgitud inglise keelde. Seda materjali võib tõlkida, muuta või kohandada vastavalt oma kohaliku ettevalmistusmeeskonna soovile. Te võite selle muuta võimalikult sobivaks oma kohalikule situatsioonile. Päevateemasid võib muuta või kustutada ja teiste vastu asendada, kui leiate, et see on vajalik.
Paljud rahvuslikud EA’d eelistavad sama teemat, mida kasutab nende rahvuslik Kirikute Nõukogu. Teised EA’d seda ei soovi. Juhtivad tekstid on Miika väljakutse ümber toimunud initsiatiivide tõttu Evangeelsete Alliansside seas väga tuntud. Seega, ettevalmistav komitee ja mina soovitame seda juhtivat teksti ning teemat, mis üldjoontes on, 2013. aasta oikumeenilise palve- ja ühtsusnädala jaoks (toimub tavaliselt jaanuari 3. nädalal) valitud tekstiga samasugune.
Esitlen seda teile koos südamlike tänusõnadega meie vendadele ja õdedele Saksamaalt, Austriast ja saksa keelt kõnelevast Šveitsist ning eriti Axel Nehlsenile, kes on seda tööd koordineerinud. Samuti esitlen seda ka palvega, et materjali kasutataks selleks, et rohkelt elavdada palvet koguduse ja rahvaste eest ning et see toetaks suuresti meie Issanda nime austamist.
Soojade tervitustega, Temas (Issandas oleks parem, sest eesti keeles „Tema” palju ei kasutata)

Niek Tramper
EEA peasekretär

Keskne teema: ‘Teekond Jumalaga alandlikkuses ja õnnes’

Juhtiv tekst: Miika 6: 8
‘Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga?’

Juhtiv mõte:
Kristliku jüngerluse tee kätkeb endas alandlikkuse ja rõõmu, õigluse ja halastuse teel käimist. ‘Kõndimise’ metafoor on 8 palvepäeva ühendamiseks valitud sellepärast, et aktiivse, tahtliku ja kestva tegevusena iseloomustab ‘kõndimine’ kristliku jüngerluse dünaamilisust.

Pühapäev, 13. jaanuar, 2013
Teekond Jumalaga – sest Ta alandas iseennast
Filipi 2:5-11

Olgu meil teiste inimestega suheldes samasugune mõtteviis, nagu oli Kristusel Jeesusel: Kes, olles Jumala kuju, ei pidanud võrdsust Jumalaga millekski, mida kasutada oma kasuks; selle asemel tegi Ta end tähtsusetuks, võttes teenija kuju ja saades inimese sarnaseks. Ja olles leitud välimuse poolest inimesena, alandas Ta end saades kuulekaks surmani – pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud Ta kõrgemaks kõrgest ja andnud Talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all ja et iga keel tunnistaks, et Jeesus Kristus on Issand, Jumala Isa kirkuseks.

Täiendav piiblitekst: Miika 6:6-8
“Sa saad Jumala sarnaseks!” lubas madu inimestele paradiisis. Umbusalduse seeme tärkas ja inimene tegi valiku – enesekehtestamine kuuletumise asemel, valitsemine teenimise asemel, au ja tunnustus oma egole, mitte Jumalale. Teisisõnu: ülbus alandlikkuse asemel. See oli inimkonna ajaloo halvim stsenaarium – me oleme kadunud. Selle asemel, et elada kodus, elame võõrastel maadel. Ja kõige hullem on see, et me ei saa tagasi minna, mitte omast jõust.
Vaatame Jeesusele. Ta oli Jumal enne kui aeg alguse sai. Ta on kosmose looja ja Issand, austatud ja ülistatud inglite poolt, kuningas troonil. Sellegipoolest liigutas Ta südant Tema loodu appihüüd ja Ta tuli alla. Ta jättis hiilguse ning sära ja tuli alla maailma mustusesse. Ta jättis kõrvale kõik, mis Talle kuulus, kaasa arvatud Ta jumalik positsioon – ja sai inimeseks. Valitsemise asemel kuuletus Ta oma Isale ja teenis. Enese alalhoiu asemel valis Ta täieliku allumise.
Kas maailm oli tänulik? Ta tuli päästma inimkonda ja oli soovimatu laps – Heroodes tahtis Teda tappa. Ta kannatas põlastamist, mõnitamist ja ahistamist. Ta loobus oma heaolust ja oma tervisest ja Teda piinati. Kümned tuhanded inglid olid valmis Teda päästma, kuid Ta lasi end teha paljaks nii riietest kui võimust. Ristil olles oli Ta kõigi poolt hüljatud, kaasa arvatud oma armastava Isa poolt. Ta jättis oma elu ja mõrvati – meie eest!
Mida Ta võitis? Ta süda tilkus verd kadunute ja armetute pärast. Ta ei taha olla taevas ilma meieta. Kuna Ta tühjendas (äkki eesti keeles võiks olla andis?) end täielikult, on Tema meie jaoks tee, mida mööda pääseme tagasi koju, tagasi sinna maailma, mille jaoks meid loodi – võõrastelt maadelt Isa koju, külmast sooja, puudusest küllusesse. Lõpuks kodus! (siia sobiks Lõpuks Koju!)
Laskem end vormida Tema suhtumise ja alanduse järgi! Vaatame Teda ja laseme Tal meie südameid liigutada. Olgu meie mõtted, meie käed ja meie jalad liigutatud Tema poolt nende poole, kes vajavad Teda ja meid oma vaimsete, emotsionaalsete või füüsiliste vajadustega. Siis on meil “Kristuse Jeesuse mõtteviis”, vastavuses ja osaduses Temaga.

Palvepunktid:

 • Me kiidame Jeesust Kristust: Tahtsime jõuda kõrgele ja kaotasime kõik. Tema valis alandlikkuse tee ja tuli alla meie juurde.
 • Me täname Jeesust Kristust selle eest, et Ta on sillaks meie ja Jumala vahel ning toob meid võõrastelt maadelt koju Isa majja. (Eesti keeles on selline vorm nagu isakoju, seda võiks siin samuti kasutada „Isa maja” asemel).
 • Me täname Jeesust Kristust selle eest, et Ta sai vaeseks, et me võiksime saada rikkaks.
 • Me tunnistame, et hoiame end tihti tagasi ja keeldume täielikult allumast.
 • Me palume Tal meid meie endi käest päästa, et võiksime olla vabad laskma Tal täita meie käsi jagamaks heldelt Tema ande ja meid ennast teistele.

Palve: Issand Jeesus Kristus, me ei suuda vähimalgi määral mõõta seda, mida oled meie jaoks teinud. Sa andsid end täielikult. Meie heaolu ja pääste nimel jätsid Sa kõrvale kõik, mis Sulle kuulus. Sa said vaeseks selleks, et meie võiksime saada rikkaks. Me kiidame Sind.

Esmaspäev, 14. jaanuar 2013
Teekond Jumalaga – sest Ta hüüab meid
1. Saamueli 3:8-10

Ja Issand hüüdis Saamueli veel kolmandat korda. Ja ta tõusis ning läks Eeli juurde ja ütles: “Siin ma olen, sest sa ju hüüdsid mind!” Siis Eeli mõistis, et Issand oli hüüdnud poissi. Ja Eeli ütles Saamuelile: “Mine heida magama, ja kui sind hüütakse, siis ütle: Issand, räägi, sest su sulane kuuleb!” Ja Issand tuli ning seisis ja hüüdis nagu eelmistel kordadel: “Saamuel! Saamuel!” 

Johannese 10: 27 Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle.

Päevade kaupa ei saa ta seda mõtet peast välja. Ta vaatab pidevalt plakatit reklaamposti peal ja nüüd näeb ta seda sama reklaami ajalehes. “Võib-olla ma peaks lihtsalt täna õhtul raekotta sinna evangeelsele üritusele minema,” mõtleb ta. Kui teise korruse naaber ka isiklikult teda kutsub, saab ta kutsest aru ja lähebki koosolekule. Sellest saab koosolek, mis muudab ta elu, koosolek, kus ta kohtub Jumalaga.
Jumal ei lõpeta hüüdmist. Ta hüüab meie kristliku elu alguses, kuid jätkab meie kutsumist kogu meie elu vältel. Kõik sõltub Tema hääle kuulmisest ja arusaamisest.
Aga kuidas on teiste häältega meie elus? Kas me suudame eristada neid väga tähtsaid meie aja valjudest, domineerivatest, pealesuruvatest häältest? Või on meie südame kõrvad ummistunud meie endi mõtetest ja ideedest? Saamuel ei tundnud Jumala häält ära enne kolmandat korda ja ka siis vaid Eeli abiga. Kui tihti peab Jumal meid hüüdma ja aitama meil Tema häält ära tunda?
Anne helistas mulle mitmeid kordi mingi väikese ettekäändega ja iga kord andsin talle lihtsalt lühikese vastuse. Lõpuks sain aru, et ma pidin võtma aega pikemaks vestluseks temaga. Ma lihtsalt ei tundnud Jumala häält kohe ära.
Esimesest viimase leheküljeni kirjeldab Piibel seda, kuidas Jumal inimesi hüüab ja kutsub tänase päevani End järgima. Meie töö on Tema hääl ära tunda ja järgneda.
Kui mu sõber Heike helistab ja ütleb lihtsalt “tere”, tunnen ta hääle koheselt ära. Samamoodi on mu igatsus, et kui Jumal mind hüüab, siis tunneksin Ta hääle ära ja järgneksin Talle.

Palvepunktid

 • Palvetame, et kuulaksime tähelepanelikult Jumala hüüdmist oma igapäevaeludes.
 • Palvetame, et suudaksime eristada meie ümber olevaid valjusid hääli meie sisemistest vaiksetest häältest.
 • Palvetame, et suudaksime hoolikalt eraldada oma mõtted ja igatsused Jumala häälest.
 • Palvetame, et näeksime võimalusi tunnistada.
 • Palvetame, et meie kogudused tunneksid ära aja märgid.
 • Palvetame, et kasutaksime efektiivselt evangeliseerimise võimalusi.

Palve: Kallis Taevane Isa, kui me loeme Su Sõna, aita meil ära tunda Sinu tahe ja olla kuulekad. Palun aita meie kogudustel ära tunda ja kasutada võimalusi, et Sinust jagada ja teha Sinu armastus nähtavaks meie linnas. Anna meile loovaid ideid, julgust ja rõõmu, mis õnnistavad rikkalikult meid ja teisi.

Teisipäev, 15. jaanuar 2013
Teekond Jumalaga – sest Ta armastab meid
Luuka 10:25-37

Ühes loos astub seadusetundja esile, et Jeesust proovile panna. “Õpetaja,” küsib ta, “mida pean ma tegema, et saada igavene elu?” “Mis on kirjutatud seaduses?” vastas ta. “Kuidas sa loed?” Ta vastas: “’Armasta Issandat, oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma jõuga, ning oma ligimest nagu iseennast.” “Sa oled vastanud õigesti,” vastas Jeesus, “tee nii, ja sa elad!” Kuid ta tahtis ennast õigustada ning küsis Jeesuselt: “Ja kes on minu ligimene?” Vastuseks ütles Jeesus: “Üks mees läks Jeruusalemmast alla Jeerikosse ja sattus teeröövlite kätte. Nad võtsid ta riided, peksid teda ning lahkusid, jättes ta poolsurnuna maha. Juhtumisi tuli üks preester sama teed ja nähes meest, läks ta teisele poole teed. Ka leviit, kes möödus ja teda nägi läks kaarega mööda. Aga samaarlane, kes sama teed mööda liikus, tuli mehe juurde; ja kui ta teda nägi, hakkas tal temast hale. Ta läks ta juurde ja sidus mehe haavad, valas nende peale õli veini, tõstis mehe oma muula selga, viis öömajale ja kandis tema eest hoolt. Järgneval päeval võttis ta kaks teenarit ja andis need peremehele ning ütles: “Kanna tema eest hoolt ja kui sa midagi veel lisaks peaks kulutama, maksan selle eest tagasi tulles.” “Milline neist kolmest oli sinu arvates ligimene sellele mehele, kes sattus röövlite kätte?” Seadusetundja vastas: “See, kes tema peale halastas.” Jeesus ütles talle: “Mine ja tee niisamuti.”

Täiendav piiblitekst: Jeremija 31:2-7

Mis juhtub, kui …ma lähen lihtsalt mööda ja lasen tal seal lebada? Võib-olla küsis Samaaria mees endalt seda, kui ta nägi inimest, kes oli relvastatud röövimise tagajärjel vigastada saanud ja lamas tänaval. See vaevas teda. Ta nägi, et mees vajas abi ning muutis oma päevaplaane ja eesmärke, et selle vigastatud mehe eest hoolt kanda. See nõudis temalt pingutust, aega, jõudu ja raha.
Kui me täna oma päeva mööda saadame, kohtume samuti inimestega, kes on kriitilistes, puudustkannatavas olukorras. Mis juhtub, kui… ma keeldun aitamist ja lähen lihtsalt mööda inimesest, kellel on vaja, et ma oleks täna temale vennaks? Inimene, kes tunneb end vääritimõistetu, laimatu, põlatu, haavatu, hüljatu, armastamatuna?
Peame meeles, et Jeesus Kristus tuli inimeste juurde ülevoolava armastusega, et neid abistada, aidata, tervendada ja kutsuda End järgima. Rahvahulga keskel nägi Ta sageli seda üht, kes Teda tol hetkel vajas. Peame meeles, et Ta saadab täna meid enda asemel. Kas meil on meeles, et Ta on läbi Püha Vaimu oma jumaliku armastuse meie südametesse välja valanud? Kas me laseme sel armastusel meid tegutsema panna? Kas me laseme sel muuta oma eesmärke ja plaane? Kas armastus aitab meil ületada takistusi ja barjääre? Kas armastus paneb meid teistesse inimestesse lugupidamise ja austusega suhtuma?
Milline suur õnnistus see oleks, kui me suudaksime täna olla kellelegi vennaks ja ta võiks meie kaudu tunda Jumala armastust, mis toob tervenemist ihule, hingele ja vaimule!
Samaarlasest ja vigastatud mehest said vennad. Kus on minu vend täna? Või kellele saan ma täna vennaks olla? Mida ta vajab? Ärgem mingem apaatselt inimestest mööda vaid nähkem igaüht meie Issanda armastavate silmadega. See on ääretult huvitav teekond Jeesusega läbi kogu päeva. Parim asi on, et Ta läheb meie eel ning valmistab meie jaoks tee, et saaksime olla kellelegi vennaks.
Püüame vaadata oma “venda” kui poissi meritähtede loos. Vana mees kõndis ühel hommikul mööda rannaäärt ja nägi poissi, kes korjas meritähti ning viskas neid merre tagasi. Mees küsis poisilt, miks ta seda teeb. “Sest meritähed surevad ära, kui nad päikest saavad,” vastas poiss. “Aga rand on suur ja sellel on tuhandeid meritähti,” vastas vana mees. “Mis vahet sel on, kui sa mõned merre tagasi viskad?” Poiss vaatas meritähte oma käes, viskas selle merre ja ütles: “Selle jaoks on see elu ja surma vahe.” (Marie Hüsing)

Palvepunktid

 • Täname Jumalat, et Issand Jeesus Kristus kõnnib armastuses meie ees.
 • Täname Jumalat, et Ta saadab meid enda asemel maailma.
 • Palume Jumalalt andestust nende kordade eest, kui oleme “oma venna” vajadustest mööda vaadanud ja ta lihtsalt teepervele lebama jätnud.
 • Palvetame, et leiaksime täna“ oma vennad” läbi Jumala armastuse.
 • Palume jõudu Tema poole pöördumiseks ja oma plaanide kõrvale jätmiseks.
 • Palume vaimset, hingelist ja füüsilist tervenemist neile, kes on meie ümber.

Palve: Issand Jeesus Kristus, Sa läkitad mind täna. Aitäh, et Sa armastad mind ja oled mind täitnud oma jumaliku armastusega. Palun lase mul ära tunda ja näha, kellele saan täna “vennaks olla” ja kohtuda temaga Sinu armastuses – Sinu auks.

Kolmapäev, 16. jaanuar 2013
Teekond Jumalaga – sest Ta teeb meid vabaks
2. Moosese 1:15-22

Ja Egiptuse kuningas rääkis heebrealaste ämmaemandatega, kellest ühe nimi oli Sifra ja teise nimi Puua, ning ütles: “Kui te heebrea naisi aitate sünnitamisel ja näete sugutunnuseist, et on poeglaps, siis surmake see, aga tütarlaps võib jääda elama!” Aga ämmaemandad kartsid Jumalat ega teinud nõnda, nagu Egiptuse kuningas neid käskis, vaid jätsid poeglapsed elama. Siis Egiptuse kuningas kutsus ämmaemandad ja ütles neile: “Mispärast teete nõnda ja jätate poeglapsed elama?” Ja ämmaemandad vastasid vaaraole: “Sellepärast et heebrealaste naised pole nagu egiptlaste naised, vaid nad on tublimad: enne kui ämmaemand jõuab nende juurde, on nad sünnitanud.” Ja Jumal tegi ämmaemandatele head; rahvas aga suurenes ja nad said väga arvurikkaks: et ämmaemandad kartsid Jumalat, siis ta andis neile suured pered. Aga vaarao andis käsu kogu oma rahvale, öeldes: “Kõik poeglapsed, kes sünnivad, peate viskama jõkke, kõik tütarlapsed aga võite jätta elama!”

Täiendav piiblitekst: Johannese 4:4-26 
Iisraeli väljaränne Egiptusest on saanud Jumalaga koos kõndimise kehatuseks. Selle rahva teekonnad näitavad pidevalt, et elu Jumalaga ei ole paigalseis vaid täis liikumist ning et Jumal ei juhi meid kitsikusse, vaid päästab orjusest. Vabadusse kõndimise päris alguses toimus üks üsna silmapaistmatu kodanikuallumatuse lugu, mille tekitasid kaks ämmaemandat. Nad allusid Jumalale rohkem kui inimesele, jäädes seega truuks oma ämmaemanda tõotusele, “aidata elule, mitte takistada elu”. Nad leidsid osava vastuse, millega oma tegusid õigustada.
Suurtel sündmustel on tihti väikesed algused. Küps vili kasvab väikesest seemnest, mille peab panema mulda. See võrdlus, mida on kasutatud, et kirjeldada Jumala kuningriigi olemust ja müsteeriumit, on üks kogu Piibli keskseid teemasid.
Vabanemine algab üksikisikust. Seetõttu lähenebki Jeesus inimestele isiklikult. Jeesus kohtus naisega Jaakobi kaevu juures tema igapäevaelu raskuste ja vaevade keskel ning hakkas temaga vestlema. Ta ei ignoreerinud tema nõrkusi ja süüd vaid soovis anda tema elule uue perspektiivi, mis on üle stressist, sundidest, piirangutest ja ebaõiglustest. Ta tahtis anda talle vaba, ammendamatu elu Jumala kuningriigi avarustes.
Jeesus ise on võti selle vabaduseni. “Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad.” (Johannese 8:36). Galaatia kirjas kaitseb Paulus seda vabadust, mida ta ise koges, kui kohtus ülestõusnud Jeesusega. Kristus on meid vabastanud  tungivast eneseteostuse ja enesepäästmise otsimisest. Ta on meid vabastanud teenima teineteist armastuses. (Galaatia 5:1,6,13).

Palvepunktid

 • Palume vabadust orjusest oma igapäevaelu (ärakasutav sõltuvus inimestest, sõltuvused, sunnitud prostitutsioon, jne.)
 • Palume vabadust orjusest meie ühiskonnas (poliitiline ja sotsiaalne rõhumine, ärakasutamine, vaesus, jne.)
 • Palume tagakiusatud kristlaste eest (vaata uusimat informatsiooni WEA töökomitee poolt “religioosse vabaduse” kohta)

Palve: Jumal, meie Isa, Sa tõstad üles allasurutud ja vabastad need, kes on orjuses. Sinu poeg Jeesus kõnnib meie kõrval ja näitab teed tõelise vabaduse poole. Läkita meile oma Vaim, et tõde saaks meid vabastada. Lase meil ära tunda ja hinnata seda, mida Sa oled meile andnud. Lase meil olla piisavalt tugevad, et võita ära kõik, mis meid orjuses hoiab. Anna vastupidavust ja jõudu kõigile neile, kes töötavad vabaduse ja väärikuse nimel. Elu Jumal, juhi meid õigluse ja rahu juurde.

Neljapäev 17. Jaanuar 2013
Teekond Jumalaga – Ta seob meid üksteisega
Efeslaste 2:13-22

Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina – see tähendab vaenu – oma ihu kaudu, kui ta muutis kehtetuks käskude Seaduse, et luua
eneses need kaks üheksainsaks uueks inimeseks, tehes rahu, ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühesainsas ihus risti kaudu, surmates risti peal vaenu. Ta on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile, kaugelolijaile, ja rahu lähedalolijaile, sest tema läbi on meil mõlemal ühesainsas Vaimus ligipääs Isa juurde. Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Tema, kelles kogu hoone kokkuliidetuna kasvab pühaks templiks Issandas ja kelles teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks Vaimus.

Täiendav piiblitekst: Psalm 133

Saksa ja inglise keele „in“ ning kreeka keele „en“  on mõlemad lühikesed ja samatähenduslikud sõnad (täh „sees“). In Jesus Christ (Jeesuses Kristuses) ja en Christ (Jeesuses Kristuses), on Paulusele väga tähtsad sõnad, kuna ta on isiklikult kogenud, mida see võib tähendada. Kõik muutub, kõik saab uueks Jeesuse vere lepitava väe kaudu, Vaimu pühitsemise kaudu. Pauluse „Teekond Jumalaga“ võis tähendada auto numbrimärgi muutmist EN:JC-ks (In Jesus Christ – Jeesuses Kristuses.) See oli keeruline, aga võimalik: EN-JC. Kui Evangeelse Allianssi vennad ja õed loovad üksteise vahele piire valesti mõistetud vabaduse tõttu, saab neist piiridest lahti ainult EN-JC abil. Kas traditsiooni ja progressiivse mõtlemise kaitsjad palvetavad koos rahus? Keeruline, aga võimalik: EN-JC.
Paulusel oleks olnud raske ehitada endale kivimaja, kuna see ei oleks sobinud tema elustiiliga, sest ta oli väga võimekas telgiehitaja, kuid ta oli kindel, et tema kodu on  Jumalas, mille veetlust võib leida ainult pühast kodust. Esiteks on nurgakiviks Jeesus. Ta seisab hea tormikindla stabiilsuse eest,  korrektselt paika joondatud seinte eest kahel pool (pühakirjas on seinteks Juudi kristlased ning pagankristlased) ning ühise ruumiplaani paigutuse eest.. Teiseks on Jumal, Isa see majaisand.  Vaenlaste hulgast, neist kaugel olijaist ja võõrastest tegi Ta endale rahulikke sõpru.. Kolmandaks  : Püha Vaim tunneb maja hästi ja võtab meid kõiki alati vastu.

Palvepunktid: Täname Jumalat

 • Meie erinevuste eest ja et lepitus meie vahel on kaunis
 • Meie sarnasuse eest Looja ja maailma Isanda ees
 • Selle eest, et kõik maailma rahvused saavad vastu võtta Jeesus Kristust kui Päästjat

Palume Jumalalt andestust

 • Isiklikele ja kiriklike erinevustele keskendumise pärast
 • Et me keskendume liiga palju iseendale ja oma sotsiaalsele staatusele
 • Kaotatud võimaluste pärast üksteisega rääkida ja üksteist aidata

Eestpalvesoovid

 • Issand, avarda meie vaateid ja südameid kõigi jaoks, kes elavad Isa majas
 • Püha Vaimu väe abiga võta ära meie hirm kokku puutuda kristlastega, kellega me pole veel kohtunud ja keda me ei mõista
 • Ehita oma kuningriigi ühtsust meie südametesse, kodudesse ja ülistuskohtadesse

Palve: Issand Jeesus Kristus, Sa oled olnud kiriku vundament igavesest ajast igavesti. Sina oled see, kes meid kannab igaveses väes ja pühas armastuses. Ainult Sina oled pääste, Issand Jeesus Kristus.
Issand Jeesus, koguduse vundament, me soovime ehitada ainult Sinu peale. Mis iganes on ehitatud Sinu peale, see jääb seisma igavesti. Tormid võivad tulla ja minna, aga see jääb seisma.

Reede , 18. jaanuar 2013
Teekond Jumalaga – Ta ületab takistused
Rutt 4:13-18

Ja Boas võttis Ruti ning see sai tema naiseks; Boas heitis ta juurde ja Issand andis, et Rutt jäi lapseootele ja tõi poja ilmale. Siis ütlesid naised Noomile: “Kiidetud olgu Issand, kes täna ei jätnud sind lunastajata! Saagu ta nimi kuulsaks Iisraelis! Saagu ta sulle hingejahutajaks ja toitjaks su vanas eas, sest su minia, kes sind armastab, on ta sünnitanud, tema, kes sulle on parem kui seitse poega!” Siis Noomi võttis lapse, pani oma sülle ja sai tema hoidjaks. Ja naabrinaised panid temale nime, öeldes: “Noomile sündinud poeg!” Ja nad panid temale nimeks Oobed; temast sai Taaveti isa Iisai isa. Ja need on Peretsi järeltulijad: Peretsile sündis Hesron;

Täiendav piiblitekst: Matteuse 15:21-28

Välismaalaste talitus räägiks „Ruti juhtumist“ kui naisest, kes on motiveeritud ühiskonda sulanduma. „Sest kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina… Sinu rahvas on minu rahvas…“ (Rutt 1:16). Meie põlvkond kogeb praegu piiramatut avatust, aga samuti ka polariseeruvat arvamust integratsioonist ja immigratsioonist.
Loeme nüüd Ruti lugu selles valguses. Ta on oma Petlemmast pärit ämmaga tagasiteel Iisraeli. Mõlemad on lastetud lesed – väga keeruline sotsiaalne situatsioon ja samuti ka poliitiliselt plahvatusohtlik. Juudid keeldusid moabiite aktsepteerimast, kuna nad ei olnud juudid. Kas neil on võimalik neid probleeme lahendada?  Tuleb lugeda kõiki nelja Ruti raamatu peatükki, et mõista teksti ning Jumala reaktsiooni. Alandlikult ja püsivalt otsustab Rutt oma ämma saata. „Sinu Jumal on minu Jumal… kus sina sured, seal tahan ka mina surra.“ (1:16) Petlemma  jõudes, said nad mõlemad kogeda hüljatust. Noomi  muutus  selle mõjul kibestunuks. (1:19-21)
See, et olukord muutub, kui Rutt  järgib oma ämma nõuannet ning kohtub Boasega, on esimeste takistuste ületamine. Boas kinnitab Iisraeli õigusi ning seadusi. (4:7-12) Temast saab probleemi lahendaja. Jumal tegutseb välismaalase Ruti sees ning tema läbi. Jumal ületab järjekordse takistuse – Rutist saab Taaveti vanavanaema – seega Jeesuse esivanem (Matteuse 1).
Need, kes kõnnivad püsivalt ja alandlikult koos Jumalaga, kogevad imesid –  kogesid tollal kui ka kogevad tänapäeval. Jumal ületab meie takistused ning eelarvamused. Need, kes elavad Piibli järgi avastavad Jeesuse Kristuse, meie Päästja. Jumala kuningriik on globaalne. Tema Sõna on kõigi jaoks. Kui teretulnud on inimesed teistest rahvustest ning maailmajagudest meie kirikusse? Kas me kuulame nende usklike isiklikke lugusid ja imesid, mida nad on kogenud sellest ajast, kui nad on Jumalaga koos käinud? Kas me otsime lahendusi nende koormavatele sotsiaalsetele probleemidele?

Palvepunktid

 • Me kiidame Jumalat Tema Sõna eest, mis seab meid vastamisi „ebamugava“ sidemega ülemaailmse Kristuse ihuga, aga mis samuti pakub nõu ja abi globaalseks kooseluks, nii et me ei seaks üksteise vahele piire.
 • Me täname Jeesust Kristust Tema lunastustöö eest, mis ei ole ainult meile, meie kirikule, meie riigile vaid kogu maailmale.
 • Me tunnistame Jumalale, et meie konservatiivsus, mõtteviis ja piirid on tihti olnud diskrimineerivad ja oleme tihti vältinud võimalusi kohtuda välismaalastega.
 • Me palume Jeesuselt avatud silmi ja südameid õdede ja vendade jaoks Kristuses. Me palume jõudu kuulata vendi ja õdesid, kes on meist väga erinevad, et meist saaksid sotsiaalsete probleemide lahendajad.
 • Me palume Jeesusel muuta Evangeelne Allianss mitmekeelseks alliansiks, millel on nii keelelised kui ka spirituaalsed tõlgid.

Palve: Taevane Isa, Sul on lapsi igast rahvusest. Sa ei võta vastu altkäemaksu ja Sul ei ole eelarvamusi. Sa oled õiglane ja igatsed, et me elaks koos õdede ja vendadena. Me kõnnime koos Sinuga. Aitäh, et me kõik elame Sinu Poja lunastuse läbi. Anna meile armastust ja mõistmist elada koos Euroopas, teistes maailmajagudes ning eriti seal, kus me elame.

Laupäev, 19. Jaanuar 2013
Teekond Jumalaga – Ta igatseb õiglust
2. Moosese 22:20-24

Ära rõhu võõrast ja ära tee temale häda, sest te ise olete olnud võõrad Egiptusemaal! Te ei tohi halvasti kohelda ühtegi lesknaist ega vaeslast! Kui sa neid halvasti kohtled, nii et nad mind appi hüüavad, siis ma kuulen tõesti nende hüüdu, mu viha süttib põlema ja ma tapan teid mõõgaga, nõnda et teie naised jäävad leskedeks ja lapsed orbudeks. Kui sa laenad raha minu rahvale, mõnele, kes on vaene, siis ära ole tema suhtes liigkasuvõtja: te ei tohi temalt kasu võtta!

Apostlite teod 2:44-47

Kõik usklikud olid üheskoos ja kõik oli neil ühine. Omandi ja vara nad müüsid ära ning jagasid raha igaühele sedamööda, kuidas keegi vajas. Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murdsid
leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega, kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis. Issand aga lisas päästetuid päevast päeva nende hulka.
Meie Jumal annab alati, ilma et Ta ootaks midagi vastu. See on olnud nii algusest peale – Loomisest ning Iisraeli rahvaga lepingu tegemisest alates. Jumal pühendab end olema ustav ning õnnistav oma rahva vastu. SEEPÄRAST ootab Ta sarnast käitumist ka oma partneritelt: ustavust, usaldust ja Tema käskude täitmist – ja samuti õiglust. See on Vana Testamendi karmist ning nõudlikust Jumalast palju erinev pilt. Alati ei ole õiglus kõige tähtsam. Piibellik arusaamine on: Inimesed peaksid käituma selle järgi, kes Jumal on ja mida Ta teeb. Nii et, sinna kuuluvad julgustamine ja nõudmine käsikäes. Isegi Moosese raamatute järgi ootab Jumal, et me jagaks Tema õiglust ka teistele. 2. Moosese 22 peatükis on need välismaalased, lesed, orvud ja vaesed. Mõned prohvetid väidavad selgelt, et Jumal on vihane oma lepingu partnerite peale, kui keelduvad laiendamast õiglust samamoodi nagu nad seda ise vastu on võtnud, eriti kui nad teevad vastupidist – rõhuvad ja diskrimineerivad.
Jumala õigus sai kõigile nähtavaks Jeesus Kristuse ohvri läbi ristil „kui me olime alles patused“ (Rm 5:8). Usu läbi saame vastu võtta õigluse anni, selles elada ning kohelda teisi õiglaselt, kõigepealt kristlasi, nagu on öeldud Apostlite teod 2:44-47. Esimeste kristlaste alternatiivne elustiil oli atraktiivne ja inimeste poolt heaks kiidetud. Kogudus kasvas kiiresti.
Teine samm on lasta neil, kes ei kuulu kogudusse, kogeda Jumala armastus ja õiglust meie kaudu. See on tõsi, et me ei saavuta kunagi täiuslikku õiglust siin maakeral.  Jumal ise saavutab selle: „Meie ootame aga Tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus.“ (2. Peetruse 3:13). Sellegipoolest peaks see olema aktiivne ootamine, mil me rakendame Jumala õiglust nii palju, kui siin maakeral võimalik on. Meie side Jeesusega aitab elada õiglast elu ebaõiglases maailmas, ilma tasuta. Me anname armastust ja õiglust, mida Jeesus on meile andnud neile, kes seda eriliselt vajavad.

Palvepunktid

 • Me kiidame Jumalat, et Ta meid enne armastas.
 • Me rõõmustame Jumala õigsuses, mis on meile antud Jeesuse Kristuse läbi.
 • Me oleme kurvad, kui meie ning teised kristlased tihti unustavad või keelduvad neid ande teistega jagamast. Me palume selle pärast Jumalalt andestust.
 • Me palume meile kui üksikisikutele ning kirikutele loomingulisi viise, kuidas laiendada Jumala armastust ja õiglust neile, kes kannatavad vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse ning puuduse käes.
 • Üksikisikute ning kirikutena palume, et Jumala vägi, armastus ning õiglus jõuaks nendeni, kes kogevad rõhumist, nälga, vaesust ning orjust.

Palve: Issand, me täname Sind, et Sa kannatasid meie eest ning tegid meid õigeks Jumala ees, kuigi me ei väärinud seda. Ava meie silmad, et näeksime nende vajadusi, kes on meie ümber ning ka kaugel. Puuduta meie südameid, et me pöörduksime nende poole. Liiguta meie käsi, et saaksime neid aidata igal võimalikul viisil. Ole armuline nende vastu, kes elavad suures vaesuses ning kes kannatavad ebaõigluse all siin maailmas.

Pühapäev, 20. Jaanuar 2013
Teekond Jumalaga – Ta annab meile rõõmu
Nehemja 8:9-12

Ja Nehemja, kes oli maavalitseja, ja preester Esra, kirjatundja, ja leviidid, kes rahvast õpetasid, ütlesid kogu rahvale: “See päev on pühitsetud Issandale, teie Jumalale. Ärge leinake ja ärge nutke!”
Sest kogu rahvas nuttis, kui nad Seaduse sõnu kuulsid. Ja ta ütles neile: “Minge sööge rasvaseid roogi ja jooge magusaid jooke, ja läkitage osa neile, kellel midagi ei ole valmistatud! Sest see päev on pühitsetud meie Issandale. Ja ärge kurvastage, sest rõõm Issandast on teie ramm!” Ja leviidid vaigistasid rahvakogu, öeldes: “Rahunege, sest see päev on püha! Ja ärge kurvastage!” Siis läks kogu rahvas sööma ja jooma, läkitama teistelegi osa ja pidama suurt rõõmupidu, sest nad mõistsid sõnu, mis neile oli teatavaks tehtud.

Täiendav piiblitekst: Luuka 1:46-55

See on raske töö ja pole pehmetele kätele. Kivide lõikamine ning vedamine pole igaühele – enamasti. Selles loos on see aga erinev. Kõik inimesed olid ehitamisse kaasatud ja 52 päevaga oli see valmis – Jeruusalemma ümber olev müür. Suur rõõm! Milline meistriteos!
Meistriteos? JAH – sest oskamatud töölised said vastupanust hoolimata valmis millegi suurepärasega. EI – sest kui vaenlased kuulevad, et töö on valmis, vajub nende süda saapasäärde, kuna nad teavad, et see on Jumala töö. (Nehemja 6:16)
Kõik inimesed tulevad kokku kui „üks mees“ (Nh 8:1) ja paluvad Esral lugeda Moosese seaduse raamatust. Esra loeb ja ülistab Jumalat. Kõik nõustuvad ning hüüavad „Aamen! Aamen!“ Nad tõstavad oma käed üles ning kummarduvad maha ja kiidavad Issandat. See tekst on selgesti seletatav ning tõlgendatav. Kõik on sügavalt liigutatud ning nad hakkavad nutma, aga vaimulikud juhid ütlevad inimestele, et nad ei oleks kurvad „sest rõõm Issandast on teie ramm!“ Seejärel tähistavad inimesed seda püha päeva.
1.       Jumala rahvas vajab ühtsust.
Jumalaga koos käimine ei kaitse meid raskete aegade eest, aga meid on kutsutud üheskoos vastu pidama. Me saame sellega koos hakkama! Jumala abiga ning lootusega meie südametes võime leevendada vajadusi ning saavutada imelisi asju.
2.      
Jumala rahvas vajab Jumala Sõna ning selget tõlgendust.
Me avastame, kes on Jumal ning kes meie oleme. Me vajame selget arusaamist, mis olukorras me oleme – ning mis on meie positsioon Jumala ees. Sel juhul oleme kaitstud ülbuse eest ning samal ajal üles tõstetud oma alandusest. (Vaata Luuka 1:48 + 52)
3.      
Jumala rahvas vajab ühist ülistust.
Aukartus ning armastus Jumala vastu leiab tihti isikliku väljendusviisi. Sellegipoolest, Kristuse ihuna tahame seista Jumala ees kui „üks mees“ ning Teda ülistada.
4.      
Jumala rahvas vajab uut rõõmu.
„Sest rõõm Issandast on teie ramm!“ Avastame uut rõõmu, et me oleksime tugevad. Täna on pühapäev! Igal nädalal meenutame Jeesus Kristuse ülestõusmist. Milline rõõm! Tähistame ning jagame oma rõõmu teistega!

Palvepunktid

 • Me täname Jumalat ühtsuse eest Kristuse ihus.
 • Me kummardame Jumala ees ning tunnistame, et me ei ole seda ühtsust piisavalt otsinud ega välja elanud.
 • Me täname Jumalat, et ta annab meile meelevalla.
 • Me palume, et Jumal näitaks, milliseid vajadusi me saaksime koos leevendada.
 • Me täname Jumalat Tema Sõna eest. Me tahame seda tõsiselt võtta, kuna see on meie elu.
 • Me palume, et need, kes Jumala Sõna jutlustavad, tõlgendaksid seda õigesti.
 • Me täname Jeesus Kristust tema surma ning ülestõusmise eest.
 • Me palume uut rõõmu Kristuse ihusse. Me tahame tähistada Issanda headust ning suurust.

Palve: Issand Jeesus Kristus, me täname, et Sa oled meid päästnud! Me tahame Sind kiita ning kõigi ees austada. Me seisame Sinu ees, kui „üks mees“. Me palume andestust, et ainult osa Kristuse ihust on siia kogunenud. Aita meil leida viise, kuidas üksteiseni jõuda. Me tahame olla Sinu suuruse ning headuse tunnistajad. Aita meil teha tööd, milleks Sa oled meid vaimse meelevallaga ette valmistanud.
Me tunnistame üles meie rõõmutu kristluse. Me oleme tihti oma rõõmu kaotanud. Aita meil see taaskord avastada. Me tahame tähistada Sinu ligiolu meie elus ning kogudustes. Meie rõõmust Sinus saab meie tugevus.

 

Молитвенная неделя Евангельского Альянса 2012 – «Путь с Богом»
Дорогие братья и сестры,

Этот документ является основанием для подготовки молитвенной недели 2013 года Евангельскими Альянсами, которые входят в Европейский Евангельский Альянс.
Текст составлен немецкими представителями ЕА и переведен на английский язык.

Этот материал можно переводить, корректировать и изменять соответственно желанию поместной подготовительной команды. Вы можете сделать его подходящим для той ситуации, в которой находитесь. Темы дня можно менять или удалять, а так же заменять другими, если вы видите в этом необходимость.

Многие ЕА предпочитают использовать ту же тему, что и их поместный Совет Церквей. Другие ЕА предпочитают делать иначе. Основные тексты хорошо известны среди Евангельских Альянсов, поскольку многие инициативные начинания связаны с вызовом Михея. Поэтому комитет подготовки и я советуем использовать основной текст и тему, которые соответствуют, в общих чертах, с экуменической молитвой и неделей единства 2012 года (обычно это третья неделя января).

Представляю все это вам вместе со словами благодарности от наших братьев и сестер в Германии, Австрии и немецкоговорящей части Швейцарии, особенно от Акселя Нельсена, который координирует эту работу. Так же у меня есть просьба к вам – используйте этот материал для того, чтобы оживить молитву за церковь и народы, чтобы все это могло бы прославить имя нашего Господа.

 С теплым приветом, в Господе

Ниек Трампер
Генеральный секретарь ЕЕА

 Центральная тема: «Путь с Богом в смирении и счастье»
Главный текст: Михей 6: 8

‘О, человек! сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим.

Главная мысль:
Путь ученика Христа имеет в себе смирение и радость, праведность и милость. Метафора «путь» выбрана потому, что «путь», как активное, волевое и продолжающееся действие выражает динамику бытия учеником Христа.

Воскресенье, 13 января, 2013
Путь с Богом, потому что Он уничижил себя
Филиппийцам 2:5-11

Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.

Дополняющий библейский текст: Михей 6:6-8

“Ты будешь подобен Богу!” пообещал змей человеку в раю. Семя недоверия дало всходы, и человек сделал свой выбор – самоутверждение вместо послушания, власть вместо служения, слава и признание своего эго, а не Бога. Другими словами: гордыня вместо смирения. Это был наихудший сценарий для человеческой истории – мы были потеряны. Вместо того, чтобы жить дома, мы живем в чужих землях. И самое плохое здесь то, что мы не можем вернуться назад, если делаем это своими силами.

Посмотрим на Иисуса. Он был Богом до того, как появилось время. Он создатель и Господь космоса, прославленный и вознесенный ангелами, царь на своем троне. Но, не смотря на это, его сердце было тронуто призывом о помощи со стороны Его творения, и Он сошел вниз. Он оставил славу и сияние, и спустился в грязь мира. Он оставил все, что Ему принадлежало, а так же и позицию Бога, Он стал человеком. Вместо властвования Он подчинился Отцу и пошел служить. Вместо своего удобства Он выбрал полное уничижение.

Был ли благодарен мир? Он пришел спасти человечество, и был нежеланным ребенком – Ирод хотел убить Его. Он страдал от отверженности, издевательств и унижения. Он отказался от своего удобства и своего здоровья, и был мучим. Десятки тысяч ангелов были готовы спасти Его, но Он дал возможность снять с себя одежду и забрать Его власть. Будучи на кресте Он был, отвергнут всеми, даже Его любящим Отцом. Он оставил свою жизнь и был убит за нас!

Что же Он получил? Его сердце истекало кровью по потерянным и забытым душам. Он не хотел быть на небе без нас. Он отдал себя без остатка, Он путь для нас, идя по которому у нас есть возможность вернуться назад домой, назад в тот мир, для которого мы были созданы – из чужих земель в дом Отца, из холода в тепло, из недостатка в изобилие. Наконец-то дома!

Дадим же Ему возможность формировать себя по подобию Его смирения! Взглянем на Него и позволим Ему коснуться наших сердец. Пусть наши мысли, ноги и руки будут движимы Им, и направлены к тем, которые нуждаются в Нем и в нас, находясь в своих духовных, эмоциональных и физических нуждах. Тогда у нас будет «мышление христово» в Его общении и близости.

Молитвенные пункты:

 • Мы славим Иисуса Христа: мы хотели взобраться на высоту и потеряли все. Он выбрал путь уничижения и сошел к нам.
 • Мы благодарим Иисуса Христа за то, что Он стал мостом между нами и Отцом, и приводит нас с чужбины в дом Отца.
 • Мы благодарим Иисуса Христа за то, что Он обнищал, чтобы мы могли обогатиться.
 • Мы признаем, что часто отказываемся полностью подчиняться.
 • Мы просим Его спасти нас от нас же самих, чтобы мы могли бы дать Ему возможность наполнить наши руки своими дарами, для того, чтобы отдавать их другим.

Молитва: Господь Иисус Христос, мы не можем даже немного измерить то, что    Ты сделал для нас. Ты отдал себя полностью. Для нашего удобства и спасения  Ты оставил все, что Тебе принадлежало. Ты обнищал для того, чтобы мы могли бы обогатиться. Мы славим Тебя.

Понедельник , 14 января 2013

Путь с Богом – потому, что Он зовет нас

1Царств3:8-10

«8 И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал: вот я! ты звал меня. Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. 9 И сказал Илий Самуилу: пойди назад и ложись, и когда [Зовущий] позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб Твой. И пошел Самуил и лег на месте своем. 10 И пришел Господь, и стал, и воззвал, как в тот и другой раз: Самуил, Самуил! И сказал Самуил: говори, [Господи], ибо слышит раб Твой».

Иоанна 10: 27 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною.

Целыми днями не может он выбросить эти мысли из головы. Он постоянно смотрит на плакат с рекламой на столбе и видит эту же рекламу в газете. «Может быть, мне надо пойти на ратушу сегодня вечером на евангельское собрание»,  думает он. Если сосед со второго этажа лично позовет его, то он поймет, что это действительно для него, и он пойдет тогда на мероприятие. На этом собрании изменится его жизнь, на этом собрании он встретится с Богом.

Бог не перестает призывать. Он зовет нас в начале христианской жизни, и продолжает это делать до ее конца. Все зависит от того услышим ли мы этот голос и поймем ли его.

А как у нас с другими голосами в наших жизнях? Можем ли мы отличать их от громких, доминирующих, навязчивых голосов? Или уши нашего сердца закрыты нашими собственными идеями и мыслями? Самуил не мог разобрать голоса Бога до третьего раза, да и то только с помощью Илии. Сколько раз должен Бог звать нас и помогать нам, наконец, услышать Его голос?

Анна звонила мне несколько раз, с небольшими вопросами и каждый раз я давал ей короткий ответ. В конце концов, я понял, что должен взять больше времени для длительной беседы с ней. Я просто не расслышал сразу голос Божий.

Сначала и до конца, на своих страницах Библия описывает нам то, как Бог зовет человека и приглашает его до сих пор следовать за Ним. Наша работа это услышать Его голос и начать следовать за ним.

Когда мой друг Алексей звонит и просто говорит «здравствуй!», а я сразу узнаю его голос. Так же и мое желание то, чтобы когда Бог зовет меня, то я узнавал бы Его голос и следовал бы за Ним.

Молитвенные пункты

 • Будем молиться, чтобы внимательно слушать Божий призыв в нашей каждодневной жизни.
 • Будем молиться, чтобы мы могли бы отличать громкие голоса вокруг от тихого голоса внутри.
 • Будем молиться, чтобы мы могли бы умело отделять свои мысли и желания от голоса Божьего.
 • Будем молиться, чтобы видеть возможности для свидетельства.
 • Будем молиться, чтобы наши церкви видели бы знаки времен.
 • Будем молиться, чтобы мы могли бы эффективно использовать возможности для проповеди евангелия.

Молитва: Дорогой небесный Отец, когда мы читаем Твое Слово, то помоги нам видеть Твою волю и быть послушными. Пожалуйста, помоги нашим церквям увидеть и использовать возможности говорить о Тебе и делать твою любовь видимой в нашем городе. Дай нам творческие идеи, смелость и радость, которыми мы могли бы благословить других людей, а так же использовать это для себя.

 

 

Вторник, 15 января 2013

Путь с Богом – потому что Он любит нас

Лука 10:25-37

25 И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? 26 Он же сказал ему: в законе что написано? как читаешь?27 Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя.28 [Иисус] сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить.29 Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний?30 На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым.31 По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо.32 Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо 33 Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился34 и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем;35 а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе.36 Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?37 Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же.

Дополнительный текст: Иеремия 31:2-7

Что будет если…, я просто пройду мимо и оставлю его там валяться? Может быть, самарянин задал себе именно такой вопрос, когда увидел человека, который пострадал от вооруженного ограбления и лежал на земле. Это озадачило его. Он видел, что человеку нужна помощь и поэтому изменил свои планы на день и свои цели таким образом, чтобы позаботиться о том пострадавшем человеке. Это потребовало от него усилий, времени, усердия и денег.

Когда мы проживаем свой день, то мы встречаемся тоже с людьми, которые находятся в критической ситуации. Что будет если…, я просто откажусь помогать и просто пройду мимо человека, которому надо, чтобы я стал бы для него братом? Человека, который чувствует себя неправильно понятым, отверженным, раненым, брошенным, нелюбимым?

Будем помнить, что Иисус Христос пришел к людям с большой любовью, пришел, чтобы помогать людям, исцелять их и призвать следовать за Ним. Среди толпы Он мог видеть того, кто на самом деле в тот момент нуждался в Нем. Будем помнить, что сегодня Он посылает нас вместо Себя. Помним ли мы, что Он излил свою божественную любовь в наши сердца через Духа Святого? Даем ли мы возможность этой любви действовать через нас? Даем ли мы ей возможность изменять наши планы и цели? Помогает ли нам любовь преодолевать препятствия и барьеры? Заставляет ли нас любовь относиться  к другим людям с уважением и заботой?

Каким большим благословением могло бы быть то, что мы можем делать сегодня, например, для кого-то быть братом и этот человек мог бы чувствовать через это Божью любовь, которая приносит исцеление для тела, души и духа!

Самарянин и потерпевший стали братьями. А где сегодня мой брат? Или кому я могу быть сегодня братом? В чем нуждаются другие люди? Давайте не будем проходить с апатией мимо человека, а будем видеть людей Божьими, любящими глазами. Это очень интересное путешествие с Иисусом через этот день. Самое важное это то, что Он идет впереди нас и готовит путь для нас, чтобы могли быть для кого-то братьями.

Попробуем взглянуть на своего «брата», как на мальчика из истории с морскими звездами. Пожилой человек гулял по берегу и увидел мальчика, который собирал морские звезды и бросал их обратно в море. Человек спросил у мальчика, зачем он этим занимается. «Потому что морские звезды умирают, когда остаются на солнце», ответил мальчик. «Но ведь пляж очень большой и на нем огромное множество морских звезд», ответил пожилой человек. «Какая от того польза, если ты некоторые из них бросишь обратно в море?». Мальчик посмотрел на звезду в своих руках и сказал: «Для этой звезды это вопрос жизни и смерти!». (Марие Хюзинг).

Молитвенные пункты

 • Будем благодарить  Бога за то, что Господь Иисус Христос идет впереди нас со Своей любовью.
 • Будем благодарить  Бога за то, что Он посылает нас вместо себя в мир.
 • Попросим у  Бога прощения за те случаи, когда мы проходили мимо нужды нашего «брата» и оставляли его просто лежать на дороге.
 • Будем молиться за то, чтобы сегодня найти «наших братьев» через Божью любовь.
 • Будем просить сил обращаться к Нему и оставлять наши собственные планы.
 • Будем просить духовного, душевного и физического исцеления тем, кто находятся вокруг нас.

Молитва: Господь Иисус Христос, Ты посылаешь меня сегодня. Спасибо, что Ты любишь меня и наполнил меня Своей божественной любовью. Пожалуйста, помоги мне узнать и увидеть тех, кому я могу стать «братом» и встретится с ними в Твоей любви для Твоей славы.

Среда, 16 января 2013

Путь с Богом – потому что Он освобождает нас

Исход 1:15-22

15 Царь Египетский повелел повивальным бабкам Евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа,16 и сказал: когда вы будете повивать у Евреянок, то наблюдайте при родах: если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет.17 Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь Египетский, и оставляли детей в живых.18 Царь Египетский призвал повивальных бабок и сказал им: для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых 19 Повивальные бабки сказали фараону: Еврейские женщины не так, как Египетские; они здоровы, ибо прежде нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают.20 За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался.21 И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их.22 Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: всякого новорожденного [у Евреев] сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых.

Дополнительный библейский текст: Иоанна 4:4-26  

Выход Израиля из Египта стал неким воплощением хождения с Богом. Путь этого народа показывает нам постоянно, что жизнь с Богом это не стояние на месте, а постоянное движение, при котором Бог не ведет нас в стесненные обстоятельства, но спасает нас от рабства. Путь в свободу начался с того, что две незаметные повивальные бабки совершили акт гражданского неповиновения. Они подчинялись Богу больше, чем людям, оставаясь верными при этом своей клятве повивальной бабки – «помогать жизни, а не мешать ей». Они нашли хороший ответ, которым можно было оправдывать свои дела.

У больших событий часто бывает маленькое начало. Зрелый плод растет из маленького семечка, которое должно попасть в землю. Это сравнение, которое используется для того, чтобы описать эту сущность и мистерию, является одной из основных тем библии.

Освобождение начинается с личности. Поэтому Иисус подходит к каждому индивидуально. Когда Иисус встретился с женщиной у колодца Иакова, посреди ее каждодневных трудностей и проблем, Он начал с ней беседовать. Он не игнорировал ее слабости и вину, но хотел дать новую перспективу ее жизни, которая отличается от жизни в стрессе, ограничениях и неправедности. Он хотел дать ей свободную, неисчерпаемую жизнь на просторах Царства Божьего.

Иисус это ключ к этой свободе. «Если Сын вас освободит, то истинно свободны будете». (Иоанна 8:36). В письме к Галатам, Павел защищает эту свободу, которую он чувствовал сам, когда встретился с воскресшим Христом. Христос нас освободил от поисков самоутверждения и «самоспасения». Он нас освободил для того, чтобы мы служили бы друг другу в любви. (Галатам 5:1,6,13).

Молитвенные пункты

 • Мы просим освобождения в нашу каждодневную жизнь (зависимость от людей, другие зависимости, навязчивый сексоголизм и тд.)
 • Просим освобождения в нашем обществе (политическое и социальное давление, злоупотребления, бедность, и тд.)
 • Просим за гонимых христиан (смотри новую информацию рабочего комитета МЕА о “религиозной свободе”)

Молитва: Бог, наш Отец, ты поднимаешь угнетенных и освобождаешь тех, кто находятся в рабстве. Твой Сын Иисус ходит рядом с нами и показывает дорогу к настоящей свободе. Пошли свой Дух, чтобы истина могла бы нас освободить. Дай нам почувствовать это и оценить то, что Ты нам дал. Позволь нам быть достаточно сильными и побеждать все то, что держит нас в рабстве. Дай терпения и сил тем, кто движутся в сторону свободы. Бог, веди нас к праведности и миру.

 

Четверг 17 января 2013         

Путь с Богом – Он связывает нас между собой

Ефесянам 2:13-22

13 А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. 14 Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, 15 упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, 16 и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. 17 И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, 18 потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе. 19 Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, 20 быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], 21 на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, 22 на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.

 

Дополнительный библейский текст: Псалом 133

 

По-немецки и по-английски „in“, а по-гречески „en“ это короткие и имеющие одинаковое значение слова, которые обозначают «внутри». In Jesus Christ (в Иисусе Христе ) и en Christ (в Иисусе Христе), это важные слова Павла, ведь он сам пережил то, что это на самом деле значит. Все меняется, все обновляется через примиряющую силу крови Иисуса Христа и посвящение Духа. «Путь с Богом» Павла мог бы обозначать измение автомобильного знака EN:JC (In Jesus Christ – в Иисусе Христе), это было сложно, но возможнос: EN-JC. Когда братья и сестры Евангельского Альянса создают друг другу ограничения из-за неправильно понятой свободы, то выйти из этих границ можно только с помощью EN-JC. Защитники традиции и прогрессивно думающие христиане разве молятся вместе? Это сложно, но возможно: EN-JC.

 

Павлу было бы трудно построить себе каменный дом, поскольку это не соответствовало бы его стилю жизни, он был успешным делальщиком палаток. Но он был уверен в том, что его дом в Боге, которого можно коснуться, только живя в святости. Во-первых, краеугольным камнем является Иисус. Он дает надежную стабильность, находясь точно между двух стен (в Святом Писании – стены это иудейские христиане и христиане из язычников) и созадет общее пространство в этом доме. Во-вторых, это Бог, Отец, господин этого дома. Из врагов, чужих и далеких людей Он сделал себе мирных друзей. В-третьих: Дух Святой хорошо знает дом и всегда принимает в нем нас всех.

 

Молитвенные пункты:

Благодарим  Бога:

 • За наши различия и то, что завет между всеми нами является чудесным
 • За нашу похожесть с Творцом и Господом всего мира
 • То, что все народы на земле могут принять Иисуса Христа как своего Спасителя

Просим у  Бога прощения

 • За нашу сосредоточенность на личных и церковных различиях
 • За то, что мы слишком много заняты собой и нашим социальным статусом
 • За те потерянные возможнсти говорить друг с другом и помогать друг другу

Молитвенные просьбы

 • Господь, расширь наше понимание и наши сердца для всех тех, кто живут в доме Отца
 • Через силу Духа Святого забери наш страх встречаться с христианами, которых мы еще не встречали и которых мы не понимаем
 • Созидай единство Своего Царства в наших сердцах, домах и местах, где прославляют Твое имя

 

Молитва: Господь Иисус Христос, Ты являешься фундаментом церкви в веки веков. Ты тот, кто хранит нас в вечной силе и святой любви. Только Ты Спаситель – Иисус Христос. Господь Иисус, фундамент церкви, мы хотим строить только на Тебе, потому что такой дом будет стоять вечно. Буря может придти и уйти, но этот дом не рухнет.

 

Пятница, 18 января 2013

Путь с Богом – Он преодолевает препятствия

Руфь 4:13-18

13 И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. 14 И говорили женщины Ноемини: благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника! И да будет славно имя его в Израиле! 15 Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. 16 И взяла Ноеминь дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. 17 Соседки нарекли ему имя и говорили: “у Ноемини родился сын”, и нарекли ему имя: Овид. Он отец Иессея, отца Давидова. 18 И вот род Фаресов: Фарес родил Есрома;

Дополнительный библейский текст: Матфея 15:21-28

Для иностранцев история о «случае с Руфь» это история о женщине, которая была мотивирована вливаться в общество. «Куда бы ни пошла ты, туда пойду и я, твой народ будет моим народом…» (Руфь 1:16). Наше поколение ощущает сейчас безграничную открытость, но в то же время есть полярные мнения на счет интеграции и иммиграции.

Прочтем историю Руфи в этом свете. Она, вместе со своей свекровью, которая сама родом из Вифлиема, возвращаются назад в Израиль. Обе они бездетные вдовы, а это очень сложное социальное положение и это положение является так же политически взрывоопасным. Иудеи не признают моавитян, поскольку они не являются иудеями. Была ли у них возможность решить эти проблемы? Нужно прочитать все четыре главы книги Руфь, чтобы понять текст и реакцию  Бога. Смиренно и в постоянстве решает Руфь идти дальше вместе со своей свекровью. «Твой Бог будет моим Богом, там, где умрешь ты, хочу и я умереть…» (1:16). Придя в Вифлеем, они обе столкнулись с чувством отверженности. Ноеминь стала от этого влияния озлобленной (1:19-21).

То, что ситуация изменяется тогда, когда Руфь следует совету своей свекрови и встречается с Воозом, является преодолением первого препятствия. Вооз подтверждает права и законы Израиля (4:7-12). Он будет тем, кто решает проблемы. Бог действует через иностранку Руфь и действует внутри ее сердца. Бог преодолевает следующее препятствие – из Руфи получается бабушка Давида, а через это значит, что и родственница Иисуса. (Матфея 1).

Те, кто ходят смиренно и в постоянстве с Богом – преживают чудеса, как в то время, так и сейчас. Бог преодолевает наши препятствия и предрассудки. Те, кто живут по Библии, находят Иисуса Христа, нашего Спасителя. Царство Божье является глобальным. Его Слово, оно для всех. Насколько приняты люди из других народов и стран в наших церквях? Рассказываем ли мы им личные истории и о тех чудесах, которые у нас есть с тех пор, как мы начали ходить с Богом? Пробуем ли мы найти ответы на их сложные, социальные проблемы?

Молитвенные пункты

 • ·         Мы славим  Бога за Его слово, которое связывает нас «неудобной» связью с всемирным телом Христа. Но в то же время предоставляет нам помощь в глобальном плане, чтобы мы не ставили бы границ между собой.
 • ·         Мы благодарим Иисуса Христа за Его искупительную работу, которая была совершена не только для нас, для наших церквей, нашей страны, но и для всего мира.
 • ·         Мы признаем перед Богом, что наш консерватизм и наши границы бывали часто дискриминирующими, и мы избегали возможностей встречаться с людьми из другого культурного контекста.
 • ·         Мы просим Иисуса, чтобы Он открыл бы нам глаза и сердца для братьев и сестер во Христе. Мы просим сил для того, чтобы слушать и слышать наших братьев и сестер, которые отличаются от нас, чтобы могли бы помогать им решать социальные проблемы.
 • ·         Мы просим Иисуса сделать Евангельский Альянс многоязычной средой, в которой могли бы быть как духовные, так и простые переводчики. 

Молитва: Небесный Отец, у Тебя есть дети из разных народов. Ты не берешь взяток и у Тебя нет предрассудков. Ты праведен и хочешь, чтобы мы жили бы вместе с нашими братьями и сестрами. Мы ходим вместе с Тобой. Спасибо, что мы можем жить через искупление Твоего Сына Иисуса Христа. Дай нам любви и разума, чтобы жить всем вместе в Европе, в других странах, а особенно в тех местах, где мы сегодня находимся.

Суббота, 19 января 2013

Путь с Богом – Он желает праведности

Исход 22:20-24

20 Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. 21 Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле Египетской. 22 Ни вдовы, ни сироты не притесняйте; 23 если же ты притеснишь их, то, когда они возопиют ко Мне, Я услышу вопль их, 24 и воспламенится гнев Мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами и дети ваши сиротами.

 

Деяния Апостолов 2:44-47

Все верующие были вместе и все у них было общее. Имения и вещи они продавали, и разделяли в зависимости от нужд каждого. Они пребывали каждый день в единстве в храме, преломляли хлеб по домам и вкушали пищу с чистым сердцем, славя  Бога и были в любви у всего народа. А Господь каждый день прилагал спасаемых людей к церкви.

Наш Господь всегда дает так, что потом не ожидает ничего взамен. Так было с самого начала, с сотворения мира, с того времени, когда был заключен завет с Израилем. Бог посвящает себя быть верным и быть благословением для своего народа. ПОЭТОМУ Он ожидает подобного поведения и от своего партнера: верности, доверия и исполнения Его заповедей, а так же праведности. Этот картина отличается от картины жесткого и требовательного Бога Ветхого Завета. Не всегда праведность является самой важной. Библейское понимание этого таково: люди должны вести себя соответственно тому, кто их Бог и что Он делает. Так что ободрение и требовательность шагают рука об руку. Даже в Четверокнижии Бог ожидает, что мы будем делиться Его праведностью с другими людьми. В книге Исход в главе 22 под такими людьми подразумеваются странники, вдовы, сироты и нищие. Некоторые пророки ясно говорят, что Бог гневается на своего партнера по договору, если он отказывается распространять праведность  на других людей так же, как и сам получил ее. Особенно, когда партнер делает наоборот – оказывает давление на людей и дискриминирует их.

Божья праведность стала видимой для всех через жертву Иисуса Христа на кресте «когда мы были еще грешниками» (Рм. 5:8). Через веру мы можем принять дар праведности, чтобы жить в нем и относиться к другим людям справедливо, а более всего к христианам, как написано в Деяниях 2:44-47. Альтернативный стиль жизни первых христиан был атрактивен и нравился другим людям. Церковь росла быстро.

Второй шаг, это дать тем, кто не принадлежит церкви, возможность пережить Божью любовь и праведность через нас. Это верно, что мы никогда не достигнем совершенной праведности на этой земле. Бог сам достигнет ее: «мы же ожидаем, как заповедано, новую землю и новое небо, где будет обитать праведность» (2 Петра 3:13). Но это должно быть активное ожидание, где мы используем божью праведность настолько, насколько это возможно в этом мире. Наша связь с Иисусом помогает жить праведно в неправедном мире, и совершать этот труд. Мы отдаем любовь и праведность, которую дал нам Иисус для тех, кто в ней особенно нуждается.

Молитвенные пункты

 • ·         Мы славим  Бога за то, что Он прежде возлюбил нас.
 • ·         Мы радуемся в Божьей праведности, которую Он нам дал через Иисуса Христа.
 • ·         Мы скорбим, что мы и другие христиане часто забываем или отказываются делиться этими дарами с другими людьми. Мы просим за это прощения у  Бога.
 • ·         Мы просим о знании для того, чтобы доносить Божью любовь и праведность до тех, кто страдают от нищеты, социальной отверженности и прочих недостатков.
 • ·         Как отдельные личности и как церковь мы просим, чтобы сила Божья, Его любовь и праведность достигли бы тех, что чувствуют себя подавленными, голодными и находящимися в рабстве.

Молитва: Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты постадал за нас и оправдал нас перед Богом, хотя мы этого и не заслужили. Открой наши глаза, чтобы мы могли бы видеть нужды тех людей, которые находятся близко к нам и далеко от нас. Коснись наших сердец, чтобы мы обратили бы взор на них. Двигай нашими руками, чтобы могли бы им помогать настолько хорошо, насколько это возможно. Будь милостив к тем, кто живут в нищете и страдают от несправедливости в этом мире.

Воскресенье, 20 января 2013

Путь с Богом – Он дает нам радость

Неемия 8:9-12

Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу: день сей свят Господу Богу вашему; не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона. И сказал им: пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас. И левиты успокаивали весь народ, говоря: перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь. И пошел весь народ есть, и пить, и посылать части, и праздновать с великим веселием, ибо поняли слова, которые сказали им.

Дополнительный библейский текст: Лука 1:46-55

Это тяжелая работа для рабочих рук. Пилка камней и их растаскивание это работа не для каждого. Но в этой истории все по-другому. Все люди были задействованы в строительстве и через 52 дня работа была закончена. Вокруг Иерусалима стена была восстановлена. Большая радость! Какое произведение искусства!

Произведение искусства? ДА – потому что неумелые рабочие, несмотря на сопротивление, сделали что-то прекрасное. НЕТ – потому что если услышат враги, что работа закончена, то их сердце задрожжит от страха, ведь это работа  самого Бога. (Неемия 6:16)

Люди собираются все как один (Неемия 8:1) и просят Ездру читать закон Моисеев. Ездра читает и славит  Бога. Все соглашаются и восклицают «Аминь! Аминь!». Они поднимают свои руки вверх и потом склоняются, они славят  Бога. Этот текст понятен и легко доступен. Все глубоко затронуты и начинают плакать, но духовные руководители говорят людям, чтобы они не печалились «потому что радость в Господе – сила наша!». После этого люди празднуют этот святой праздник.

 1. 1.       Божий народ нуждается в единстве.

Хождение с Богом не защищает нас от трудных времен, но мы призваны все вместе проходить эти времена. Мы вместе можем справиться с этим! С божьей помощью и надеждой в наших сердцах мы можем достигать чудесных вещей.

 1. 2.       Божий народ нуждается в Божьем Слове и ясных пояснениях.

Мы постепенно открываем то, кем является Бог и кем являемся мы. Нам нужно ясное понимание, в каких обстоятельствах мы находимся и какова наша позиция перед Богом. В этом случае мы будем защищены от гордыни и будем вознесены в нашем смирении. (Смотри Лука 1:48 + 52)

 1. 3.       Божий народ нуждается в том, чтобы прославлять сообща.

Страх божий и любовь к Нему часто выражается людьми на личном уровне. Но, не смотря на это, будучи телом Христовым, мы хотим стоять как один человек перед Богом и славить Его.  

 1. 4.       Божий народ нуждается в новой радости.

«Потому что радость в Господе это сила моя!». Мы найдем новую радость, чтобы быть сильными. Сегодня воскресенье! Каждую неделю мы вспоминаем о воскресении Иисуса Христа. Какая радость! Будем праздновать, и делиться своей радостью с другими людьми!

 

Молитвенные пункты

 • ·         Мы благодарим  Бога за единство в теле Христа.
 • ·         Мы склоняемся перед Богом и признаем, что не искали этого единства и не стремились к нему.
 • ·         Мы благодарим  Бога, что Он дает нам власть.
 • ·         Мы просим, чтобы Бог показал нам, какие нужды мы могли бы удовлетворить друг для друга.
 • ·         Мы благодарим  Бога за Его Слово. Мы хотим серьезно относиться к нему, посколько это Слово является нашей жизнью.
 • ·         Мы просим, чтобы те, кто проповедуют Слово Божье, поясняли бы его правильно.
 • ·         Мы благодарим Иисуса Христа за Его смерть и воскресение.
 • ·         Мы просим о новой радости для тела Христа. Мы хотим праздновать и радоваться благодати Божьей и радоваться о Его величии.

Молитва: Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя за то, что Ты спас нас! Мы хотим Тебя славить и перед всеми чествовать. Мы стоим перед Тобой, как «один человек». Мы просим прощения, что только часть тела Христова собралась здесь. Помоги нам найти пути для того, чтобы достичь друг друга. Помоги нам трудиться на той работе, к которой Ты нас подготовил своей духовной властью.

Мы свидительствуем о своем безрадостном христианстве. Мы часть теряли свою радость. Помоги нам снова обрести её. Мы хотим праздновать и радоваться в Твоем присутствии и в церкви. Наша радость в Тебе это наша сила.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga