EEA peasekretäri Ülestõusmispüha tervitus

Õnnistatud Ülestõusmispühi!

Suurimaid hetki Jumala poolt seadustatud tegevuses oli oma Poja pakkumine lepituseks inimkonna pattude eest! Ehk isegi ei ole täiesti võimalik lõpuni mõista selle suurust, võimsust ja majesteetlikust, kuna me lihtsalt ei mõista Jumala vägevust ja pühadust ning ülevust. Oleme harjunud või meid on harjutatud Jumalat võtma kui issit või kui semu!

Ülestõusmispüha võimsus ehk peitubki selles, et toob meid mõistma, et siin ei ole tegemist midagi inimlikkusega, vaid see on üks osa maailma Looja, väga võimsast avaldusest. Mitmed korrad oli Jumalalal soov omaloodud inimkond hävitada. Korra Ta seda tegigi – Noa päevil. Ega meie ajastu targem ei ole! Aga nüüd see, kuidas Jumal lahendas inimkonna lahusoleku oma loojast ja kuidas see sai lepituseks, loomade ohverdamise asemel, oli hoopis teisel tasemel.

Kuidas see on mõjutamas Sinu usku ja toimetamist selle võimsa pakkumise kontekstis? Kas Kristus elab Sinu elus sama jõuliselt kui 1 sajandi kristlastel, kes suutsid sõnumi KUNINGRIIGIST viia maailma äärteni?

Valmistume juba nüüd ülestõusmissõnumi viimist meie kaaslasteni nagu seda tegi Andreas, kui ta teatas oma kohtumisest vennale Peetrusele. Ja mis sellest kõik edasi arenes on meile teada. Maailmas tuntakse seda liikumist kui „Operation Andrew“ „Operatsioon Andreas“!

Võtkem siis Ülestõusmispühade vaimus leida ülesse taas see ind jõuda „kadunud poegade“ või Jumalast eemalolijate juurde juhtides nad Issanda juurde, neid armastusega palves Jeesuse ette tuues püsivalt, igapäevaselt. Ja kui Jumal lubab, siis 2025 aasta sügisel, kui Eestisse tuleb evangelist William Graham, saabub neile uus elu Kristuses.

Enne seda aga ühinegem üleskutsele „Ärka Eestimaa“, mida korraldab Eesti Evangeelne Allianss igas maakonnas koostöös maakonna koguduste ja kristlastega! Jälgi selleks EEA kodulehte www.allianss.ee/arkaeesti

Ei saa jätta siin meenutamata Jeesuse tungivat soovi ja juhist oma järgijatele: Mk 16:15: Ja Jeesus ütles neile: «Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!“ Lugege ka Mk 13 ja 14 peatükki.

Õnnistusi ja julgustust rohkesti igaks järgmiseks päevaks Jeesuse tahtes liikumisel!

 

Indrek Luide