Üle-Eestiline Meie Isa palve ühine palvetamine

28. MÄRTSIL KELL 11.45

ÜLE-EESTILINE

Meie Isa palve kooslugemine

Rohkem infot siin.

Meie Isa palvepäeva eesmärk on ühendada kõik eestimaalased läbi ühise palve.
Kutsume kõiki, sõltumata vanusest, soost, rahvusest või usulistest veendumustest, ühinema üle-eestilise Meie Isa palvepäeva meeskonna ja Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute ühisüritusega “Meie Isa palvepäev” Suurel Neljapäeval, 28. märtsil 2024 kell 11.45.

Meie Isa, kes sa oled taevas!
Pühitsetud olgu sinu nimi!
Sinu riik tulgu,
sinu tahtmine sündigu
nagu taevas, nõnda ka maa peal!
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast!
Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.