Pöördumine abieluvõrduse teemal

Eesti Vabariigi Riigikogu ja riigikogu komisjonid

Eesti Vabariigi Valitsus

Austatud Eesti rahvas

 

Kooseluseaduse arutelu ettepanekud EEA poolt

Eesti Evangeelne Allianss (EEA) oma abielutoimkonna läbi on edastamas abielu ja paarissuhte tugevust, mis on olnud läbi aegade mehe ja naise vaheline liit ja sellisena ka ühiskonna algrakuks. Ühiskonna jätkusuutlikkus on otseses sõltuvuses abielust. Selle muutmiseks ei ole ühtegi head põhjust. EEA ei ole nõus plaanitava abielu mõiste laiendamisega samasooliste isikute kooslustele.

 

Eesti Vabariigi põhiseadus (Vastu võetud 28.06.1992)

  • 27.Perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all.

Perekonnaseadus (Vastu võetud 18.11.2009 Vabariigi Presidendi 3. detsembri 2009. a otsusega nr 561 ) . 1. Peatükk  ABIELU SÕLMIMINE. § 1. Abielu sõlmimise eeldused  (1) Abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel.

Abielu mehe ja naise vahel tuleneb inimese kui bioloogilise liigi paratamatusest. Samasooliste kooselu puhul ei ole tagatud perekonna ja rahva püsimine ja kasvamine vastavlt Eesti Vabariigi põhiseadusele.

 

Elukultuuri Instituut väidab, et homoseksuaalne orientatsioon ei ole geneetiliselt determineeritud, vaid peaasjalikult keskkondlikult tingitud käitumine ning samasooliste isikute liitu ei tohiks riiklikult perekonnana tunnustada.

 

Võrdõigusvoliniku kodulehel on kirjeldatud usutunnistuse alusel toimuvat diskrimineerimist või ahistamist muuhulgas järgmiselt: “Inimese usuliste tõekspidamiste, dogmade, tema usu väliste märkide (riietusesemed, ehted vms) naeruvääristamine või solvavate üldistuste tegemine on ahistamine usutunnistuse tõttu. Kõik inimesed on kaitstud selle eest, et neid ei solvataks, alandataks või halvustataks nende usutunnistuse või veendumuste pärast.”

 

Tundub, et Eesti Vabariigis on teatud vähemused, kelle õigused on paremini kaitstud kui teistel vähemustel. Tuletame meelde, et ka kristlased, nende vaated, usk ja kombed peaksid olema kaitstud. Antud eelnõude käsitlemisel jääb aga mulje, et riigi sõnum on: “ Kristlased olge vait, teie mõttelaad ja arusaamad on sobimatud, te peate neid korrigeerima. Meie teame kus on tõde”.

 

EEA  ei  taha rahvast lõhestada. Meie püüame kaitsta ühiskonna moraalseid aluseid ja väärtusi, mis on taganud jätkusuutliku ühiskonna läbi aastatuhandete. Kahjuks on Eesti Valitsus võtnud nõuks hakata niigi pingelises julgeolekuolukorras ellu viima ideoloogilist projekti, mis on suurele osale rahvast moraalselt täiesti vastuvõetamatu.

Sotsiaalkaitseministri Signe Riisalo (Reformierakond) sõnul on koalitsioonil kavas ühekorraga ära teha kaks sammu: kooseluseaduse rakendusaktid ja «abieluvõrdsus».

EEA teeb järgmised ettepanekud:

 

  1. EEA ühineb peapiiskopi ettepanekuga: Kompromiss võiks olla see, kui arutada lõpuni kooseluseaduse teema ja lahendada samasooliste inimeste õiguslikud ja muud probleemid.
  2. Traditsiooniline abielu jätta puutumata, sest ka need inimesed kes hindavad ajaloolist abielu on Eesti Vabariigi kodanikud ning vajavad seadusandliku kaitset.
  3. Kristliku kiriku õpetuse aluseks on Piibel. Oleks väga ülekohtune sundida kirikuõpetajaid laulatama samasoolisi abielusid, kuna see on Piibli õpetusega vastuolus.

 

Erki Kuld     EEA Abielutoimkond

Indrek Luide   EEA peasekretär

08.05.2023

Pöördumine EEA abielutoimkond