Maakondlik palvepäev 2016, tagasiside

Saadan lubatud tagasiside maakondlikust palvepäevast 15.mail 2016:

Võru Katariina kirikus oli palves umbes 45 inimest ja 4 pastorit, eriline üksmeele vaim ja väga hea palveosadus. Ka Võru linnapea oli kohal ning tervitas ja tänas kokkutulnud palvelisi.

Tartu Maranatas oli koos 40 inimest ja 2 pastorit. Tehti 3 suurt suminagruppi, kus siis tõsiselt palvetati 3 palvebloki eest. Palveatmosfäär oli nii tugev, et järgmisel päeval, 16.mail tehti 4-tunnine järel-palvekoosolek, kus otsustati, et koos palves hakatakse käima kord kvartalis.

Haapsalu Metodistikirikus oli palves 20 inimest ja 4 pastorit, kes jagasid Sõna. Palve toimus suminagruppides.

Pärnu Immaanueli koguduses oli koos umbes 40 inimest ja 4 pastorit, toimus ühispalve.

Kuressaare Siioni kirikus oli palves 50 inimest ja 7 pastorit. Toimus ühispalve väga heas õhkkonnas.

Kärdla Osaduskoguduses oli palves 50 inimest ja 10 pastorit, kes juhtisid ühispalvet.  Tuline ja südamlik palveatmosfäär.

Tallinna Metodistikirikus oli palves 80 inimest, s.h. 13 pastorit, kes jagasid elavat Jumala Sõna, Kehra ülistusbänd oli valinud erakordselt head palvelaulud. Tagasiside oli väga positiivne. Tänati Jumalat, et erinevate koguduste liikmed olid koos palves ja kõigil süda nii põles Eestimaa tuleviku pärast ühtsuses ja armastuses. Kõik oli väga hästi korraldatud ja organiseeritud. Üks õde sai ka tugevast peavalust lahti. Tänu Jumalale!

Raplamaa palvepäev toimus Järvakandi Pauluse kirikus.

Virumaa palvepäev toimus Rakvere Vabakoguduses Hüüdja Hääl.

Tänan südamest kõiki, kes kaasa teenisid Sõna, muusika ja palvega!

Kaunist ja õnnistatud suve palvemeeles ja Jumala Vaimu juhtimises!

Kertu Toots

EEA palve- ja paastutoimkonna juhataja

56455044 Kehra ülistusgrupp Palvepäev Kärdlas Palvepäev Tallinnas Suminagrupid Tartus Võru linnapea tervitus