EEA liikmete aastakonverents 2016

Austatud EEA liikmed!

2016 aasta EEA üldkogu toimub 2.04.2015 9:00 -10.550 Tallinnas EKNK Tallinna Toompea koguduse ruumes Toompea 3.
Üldkogu päevakord:

  1. Üldkogu päevakorra kinnitamine
  2. Üldkogu rakendamine.
  3. Uutele liikmetele EEA tunnistuste andmine.
  4. EEA majandusaruande 2015 kinnitamine.
  5. EEA toimkondade tegevus 2015 ja 2016
  6. EEA Tegevuskava 2016
  7. EEA eelarve 2016
  8. EEA 2016 tegevuskava kinnitamine
  9. EEA 2016 eelarve kinnitamine

Aastakoosolekule järgneb algusega kell 10:00 EEA Misjonikonverents „Pagulane väravas“ Konverentsile registreerida www.allianss.ee ja see maksab 15€ (sisaldab osavõttu ja sööki).

Aastakoosoleku kutsub kokku EEA eestseisuse nimel EEA juhatus

Mihkel Kukk                          Taavi Hollman                        Indrek Luide
EEA president                      EEA asepresident                   EEA peasekretär

NB! Juhin tähelepanu ka EEA liikmemaksu tasumise küsimuses. Kui oled juba tasunud on väga hea. Kui ei ole, siis saad seda teha veel enne üldkogu kandes 2016 aastamaksu 12€ EEA arvele a/a EE732200221014260550 või a/a EE267700771001481371.

Et olla hääleõiguslik, selleks peab olema täidetud põhikirja punkt 3.4.2. „Eelmise või jooksva aasta liikmemaksu tasumine tagab hääleõiguse“.