Eesti Evangeelse Alliansi aastakoosolek 2013

23.03.2013 algusega kell 11:00-13:00 aadressil Narva mnt 51 (Tallinna Metodisti Kirik) suures auditooriumis toimub EEA 2013 aastakoosolek järgmise päevakorraga:

 1. Üldkogu rakendamine.
 2. Uute liikmete vastuvõtt.
 3. EEA eestseisuse liikmete valimine
  3.1.   Marek Jallai
  3.2.   Peep Saar
  3.3.   Mark Nelson
 4. EEA juhatuse aruanne 2012 kohta.
 5. EEA toimkondade tegevus 2012 ja 2013
  5.1.   Palve- ja paastutoimkond – Eenok Palm
  5.2.   Misjoni toimkond– Mark Nelson
  5.3.   Evangelisatsiooni toimkond – Peep Saar
  5.4.   Juhtimistoimkond – Meelis Kibuspuu
  5.5.   PHS toimkond – Triin Rait
  5.6.   Abielutoimkond – Gunnar Üprus
  5.7.   Andrease toimkond – Kertu Toots
  5.8.   Teoloogiatoimkond – Ingmar Kurg
  5.9.   Arengutoimkond –Peeter Võsu
  5.10. Meediatoimkond – Janek Mäggi
  5.11. Ettevõtjatetoimkond – Marek Jallai
 6. Põhikirja muutmisettepanekud
  Muutmisele põhikirja punkt 2.2.
  Praegune: Innustada kristlasi tegema ühist palvetööd.
  Uus: Innustada ning teostada kristlaste vahel ühist palve-, evangelismi- ja misjontööd nii Eestis kui väljaspool.
 7. EEA Tegevuskava 2013
 8. EEA eelarve 2013
 9. EEA 2013 tegevuskava kinnitamine
 10. EEA 2013 eelarve kinnitamine
 11. Täiendavad küsimused.

Aastakoosolekule järgneb algusega kell 14:00 EEA abielutoimkonna poolt korraldatav ABIELUTEEMALISI MATERJALE TUTVUSTAV TURG.

Aastakoosoleku kutsub kokku EEA eestseisuse nime EEA juhatus
Taavi Hollman                Indrek Luide
EEA asepresident           EEA peasekretär