Euroopa Evangeelse Alliansi peaassamblee 8-12.oktoober 2012 Hispaanias

Assamblee motoks oli „Armasta oma naabrit“ „Loving our Neighbour“

Assamblee toimus Hispaanias, Barcelonast lõunapool asuvas asumis, hotellis Marvel. Lennujaamast hotelli asupaika pidin sõitma kahe rongiga, mis kestis üle 2 tunni. Hotell asus ookeani kaldal ja nii palju kui silm ulatas vaatama oli kõikjal näha plaaž. Sooja päeval 30 kanti. Plaaž rahvast tühi. Päevasel perioodil oli konverentsil paar tundi vaba. Siis sai ka ookeani suurtes lainetes hullatud. Vee temperatuur kuskil 23-25C. Vesi väga soolane, eesti mõistes.

Päev algas hommikuse pühendumisega mis sisaldas etteantud kirjakohtade ühislugemisega, seejärel teksti analüüs ja palve. Konverentsist osavõtjad olid jaotatud laudkondadesse, 6 inimest koos, siis selles grupis toimusid mõtisklused, arutlused ja arvamuste avaldamised. Mina istusin delegaatidega kes olid tulnud Norrast, Hollandist 2, Hispaaniast, Ungarist.

Hommikpalve-mõtiskluse järel toimus lühike piiblitund, milles viis läbi Dr Samuel Escobar Hispaaniast, kes on 26 aastat õpetanud Ladina-Ameerika ja Canada üliõpilasi, Tal on filosoofia ja hariduse doktorikraad. 20 aastat töötanud professorina Missioloogy at Palmer Teoloogia seminaris Filatelfias – USAs. Praegu on õpetamas Madriidis ühes baptisti seminaris.

Hommikused kirjakohad ja pealkirjad:
8.10 esmaspäeval Jh 1:35-43. Kes on meie naaber?
9.10.teisipäeval Jh 4:1-42. Jeesus läbistab kultuuride, keelte ja traditsioonide barjäärid.
10.10 kolmapäeval Jh 5:1-15 Jeesus läbistab barjäärid haigete, isoleeritute ja patuste suhtes.
11.10. neljapäev  Jh 6:1-15 Jeesus vastab rahvahulkade vajadustele
Jh 20:19-23 Nagu Isa saatis mind saadan mina teid.

Lühikese vaheaja järel jätkusid loengud, mis päädisid diskussioonidega laudkondades. Loengute teemasid oli neli:
1. Dr Pablo Martinez: miks Jeesuse järgijad peaksid olema head naabrid.
2. Dr Christine Schirmacher: Islam Euroopas – ähvardus või teraapia kristlikule kogudusele.
3. Rev Vitor Akko: multi etniline ja kultuuriline koopereerumine.
4. Dr Bert de Ruiter: muslimid Euroopas on meie naabrid. „Meie lähemad naabrid!”

Peale lõunat jätkus programm erinevate teemagruppidega (Trackid). Neid oli kokku 5.

 1. Armastada oma naabrit – elades ja andes talle suuremeelsust.
 2. Usk ja avalikkus väljakul.
 3. Multietniline ja –kultuuriline koopereerumine.
 4. Uurides meie evangelismi pärandit.
 5. Ressursside leidmise ja otsimise praktikast.

Mina osalesin teemagrupis 4.

Enne õhtust sessiooni toimus „Ümarlauad“, kus sai valida 12 erineva teema üle. Osalesin kolmel ümarlaual (2, 5 ja 12).

 1. Kas multietniline või monoetniline koguduse rajamine.
 2. Koguduse rajamine
 3. Koondumine EEA juhtumis instituuti,
 4. Abielu nädal
 5. Euroopa võimalikud põletavad küsimused
 6. Inimkaubanduse praktika
 7. Põhivabadused ja südametunnistuse harta
 8. EEA 21 sajandi noorte ja laste teenistus
 9. Muslimid on saanud Euroopas meie naabriteks.
 10. Kesk-Aasia arengutest
 11. Võrreldes EEA erinevaid mudeleid
 12. EEA palvenädalad.

Igal õhtul toimusid õhtused sessiooni, mille kava koosnes erinevate isikute intervjuudest. Muusikat korraldas Andy Wenzel (tegutseb koguduses juba 21 aastat, mille nimi on „Word of Life Germany“ ning kuulub Saksa EA juhatusse). Ühel õhtul külastas gospelansambel Barcelonast.

Neljapäeval 11.10.2012 toimus Euroopa EA liikmete aastakoosolek. Lisaks eelarvega seotud küsimustele toimus ka EEA juhtkonna uute liikmete valimine. Uuteks liikmeteks valiti Läti EA asepresident Inga Zinge Pupina, kes ilmselt täitis selle koha Euroopa EA juhatuses, mille Eesti EA Triin Raiti loobumise järel tühjaks jäi.

Ja lõppeski minu jaoks Euroopa EA konverents. Õhtuks sõitsin lennujaama, et juba varakult alustada teekonda marsruudil Barcelona – München – Tallinn.