Global Christian Forum

4-7.10.2011 Global Christian Forum
Manado, Indoneesia
Imekauni loodusega Indoneesia linnas, Manados, kus kristlasi on palju ja kirikuid igal sammul, toimub ülemaailmne konverents, mille peateemaks on “Elu koos Jeesuse Kristusega Püha Vaimu väes“.
Delegaate on 81 riigist üle 300 ümber maailma. Peamiselt kirikute ja kiriklike organisatsioonide juhid.
Eesti kristlasi esindavad Indrek Luide, kes on Eesti Evangeelse Alliansi peasekretäri kt ja Eerik Jõks, kes esindab Eesti Kirikute Nõukogu ja on EKN teadur. Nii on esindatud Manados enamus Eesti kristlaskonnast.