EEA eestseisuse koosolek 8.11.2011

Päevakord:
1. Vaimulik sõnum Robert Tšerenkov.

2. EEA arengukavast.
Otsus: Eestseisus kuulas arengutoimkonna töö tulemuse ja soovitas tehtud töö saata EEA liikmeile tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks.

3. EEA osalemine Heartbeat Tallinn 2012 ja Kristuspäeva ettevalmistamisel.
Otsus: Eestseisus kinnitas EEA osalemise 2012 ürituste ettevalmistamisel. Sellega seoses palus peasekrtäri kt Indrek Luidel koostada palve- ja paastuks ettevalmistamise toimkond. Samuti aktiveerida “Andrease liikumise” toimkonna tegevus.

4. 2012 alliansspalvenädala korraldamisest.
Otsus: Julgustada kõiki neid paikkondi, kus alliansspalvenädalad on juba toimunud palvenädala korraldamiseks ja kutsuda üles kõiki paikkondi 2012 aastal korraldama alliansspalve kogunemisi.

5. Abieluseminari ettevalmistav töögrupi kokkutulek.
Otsus: kutsuda ellu EEA egiidi all toimiv abielu toimkond.

6. EEA osalemine Evangeelsete teoloogide ühingutes.
Otsus: arutada teema läbi EEA teoloogi toimkonnaga.

7. EEA eestseisuse koosolekud 2012.
31.01.2012 – Tallinnas
24.04.2012 – Tartus
25.09.2012 – Tallinnas
20.11.2012 – Tallinnas

8. Eesti palvushommikusöök 7.12.2011 – Triin Rait.
EEA eestseisus kuulas ära ettevalmistuse ja oli rahul tehtud tööga.

9. EEA esindaja osalemine Global Christian Forumil 4.-7.10.2011 Indoneesias.
EEA eestseisus kuulas ära Indrek Luide tagasiside Foorumi tegevusest. Andis soovituse tõlkida eesti keelde Foorumi ametlikud dokumendid.