Eesti Evangeelse Alliansi presidendi läkitus palvepäevaks tagakiusatud kiriku pärast

Endise N Liidu islamivabariigis vahistati augustikuus üks minu koolivendadest välismaises magistriõppeasutuses. Pastorist pereisale mõisteti vaatamata koguduseliikmete ja rahvusvahelise üldsuse protestidele kahe-aastane vanglakaristus. Ametlik süüdistus seostas teda õiguskaitseorganite ründamise ning miilitsa-auto lõhkumisega. Sellekohaste faktide puudumine andis aga tunnistust pigem ilmselgest valesüüdistusest. Tegelikult ei meeldinud kohalikele võimudele kristliku vaimuliku aktiivne tegevus tema kodus kasvama läinud koguduse juhtimisel. Nii otsustasid võimud ta lihtsalt kõrvaldada. Mis saab edasi temast, ta naisest ja lastest, kogudusest, kristlastest sel maal?

Sarnaseid juhtumeid esineb tänapäeval üle maailma igal aastal sadu tuhendeid. Enamasti kuuleb avalikkus nende kohta midagi vaid kõige traagilisemal juhul, kui näiteks kedagi usu pärast füüsiliselt tapetakse või piinatakse. Ülemaailmse Evangeelse Alliansi usuvabaduskomisjon kutsub seevastu kogu maailma kristlaskonda ning kõiki hea tahtega inimesi teavitama üldsust usulisest vaenamisest, mis tahes tagakiusamisaktsioonide vastu kristlikult välja astuma ning kannatavate kristlaste eest ühiselt palvetama. Nii on ka Eesti Evangeelne Allianss taas otsustanud novembrikuu teise ja kolmanda pühapäeva aegu ühineda rahvusvahelise tagakiusatud kristlaskonna eestpalvepäevaga.

Palvetagem siis pühapäevastel jumalateenistustel riikide ja rahvaste pärast, kus ei ole sarnast usuvabadust, nagu täna Eestis, kus hinnatakse usuvabadust reaalsemast reaalsemaks maailmas. Palvetagem konkreetsete kirikute, koguduste ja kristlaste eest, kes peavad oma veendumuste pärast kannatama, olgu teiste usuliikumiste või riigivõimude või vaenulike sõjaseisukordade surve all. Sellekohane informatsioon on leitav internetis [idop.org]. Piiblit lugedes aga leiame, et meil ei ole maadlemist pelgalt liha ja verega, vaid vaimumaailmas vastandvate jõududega. Seega peame meiegi Vaimus palvetama, et kannatajate usk ei raugeks, vaid jääks ustavaks – kuni surmani. Seiskem palvemeeles kindlasti ka apostelliku igatsuse eest, et Jumal avaks sõna ukse kuulutada parimat sõnumit rahust Jeesuse nimel.

Vahel ei oska me kujutledagi, kui suur tugi on oma usu pärast kannatavale kristlaskonnale teadmine, et kaasvennad neile mõtlevad ja nende eest palvetavad. Käesoleva aasta rahvusvaheliseks tagakiusatud kristlaskonna eestpalvepäevaks saadetud juhtkirjas meenutab Ãœlemaailmse Evangeelse Alliansi usuvabaduskomisjoni esimees soome pastor Johan Candelin: „Ühe ahistatud riigi pastor rääkis mulle oma vangisoleku ajast, mil ta pidi mis tahes hetkel ootama hukkamist. Ma küsisin, kuidas ta sellises olukorras üleüldse toime tuli. Ta vastas: „Ma tunnetasin vangikongis teie palveid. Ma teadsin, et vennad ja õed üle maailma palvetavad minu eest just praegu. Mõnel ööl adusin ma, nagu olnuks tuhanded vennad ja õed minuga üheskoos kongis ja me kõik kiitsime Jumala armu. See andis mulle elu kohutavaimal ajal lootust. Tegelikult ei ole ma kunagi tundnud sedavõrd tugevat kristlikku armastust.“ Armsad Kristuse järgijad, tervitades teid taas kord rahvusvahelisest tagakiusatud kristlaskonna eestpalvepäevast osavõtmisel mõtlen ma, et tolle pastori kogemus annab meile mõjusa põhjuse tulemaks kokku palvetama nende eest, kes kannatavad Jeesuse Kristuse nime pärast.“

Juhindugem siis vangistatud apostli sõnadest: „Palvetage püsivalt, valvake tänupalves! Palvetage ühtlasi ka meie eest, et Jumal avaks meile sõna ukse kuulutada Kristuse saladust, mille pärast ma ju olen ahelais, et ma seda oskaksin avaldada nõnda, nagu ma pean rääkima. Käige tarkuses nende ees, kes on väljaspool, kasutades aega õigesti! Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga maitsestatud, et te
teaksite, kuidas teil tuleb igaühele kosta.“ [Kl 4:2-6]

Meego Remmel
Eesti Evangeelse Alliansi president