Toimus TULE KOKKU TULEK

Eesti, handi, komi, mari, mordva, udmurdi, ungari ja soome rahvusest kristlaste esindajad kohtusid 15.–18. märtsini Tallinnas Balti Misjonikeskuses teist korda korraldataval Tule Kokku Tulekul. Eesti Evangeelse Alliansi (EEA) poolt kaks aastat tagasi algatatud rahvusvahelise oikumeenilise evangelisatsiooniürituse nimi viitab kristliku osaduse tähtsusele: Jumala poolt südametes läidetud tuld jagamiseks kokku tuues saame veel enam sütitatud misjonitööle. Seekordne kokkutulek kandis alampealkirja «Hõimurahvaste aeg». «Meie eesmärk on senisest enam teadvustada soome-ugri rahvaste misjoniga seonduvat,» selgitas Eesti kristlaste jaoks küllalt uudse teema valikut korraldustoimkonna esindaja Janek Pallase. Eesti, soome ja ungari kristlased näivad emakeelse jumalasõna kättesaadavust loomulikuks pidavat. Mida tähendab selle puudumine, võis hakata mõistma, kuuldes nelja päeva jooksul meie hõimurahvaste elu-olu kohta, mida iseloomustab rahvusliku kuuluvuse häbenemine, elujõu kadumiseni viiv alaväärsustunne. Et eesti kristlased on küpsed astuma saaja rollist andja rolli, näitas juba möödunud aastal EEA, Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse ja Rootsi misjoniorganisatsiooni Ljus i Öster (Valgus Idas) algatatud samanimeline projekt soome-ugri misjoni toetuseks. Nüüdset üritust aitasid lisaks korraldada Soome misjoniorganisatsioon Avainmedia ja Tallinna Metodisti kirik koos Teoloogilise Seminariga. Nelja päeva jooksul võisid kõik huvilised osa saada jumalateenistustest, palveosadusest, loengutest, töötubadest, kontsertidest ja misjoniturust.

TuleKokkuTulek 2007
Udmurdid rahvariietes lauluga teenimas metodisti kirikus

Algusest peale rõhutati, et eestlased ei peaks suhtuma idapoolsetesse sugulasrahvastesse kui misjoneerimisobjekti – samapalju vajame Jumala sõna meeldetuletamist meie koos soome ja ungari kristlastega, kes oleme heaolu rüpes vaimulikult uinumas. Külalised-hõimurahvad mõjusid nende päevade jooksul tõepoolest ehtsate misjonäridena, koputades meie südametunnistusele. Eriti toonitas tavalise kristlase vastutust Jumala sõna edasiviimisel Ljus i Österi esindaja Rauli Lehtonen: misjonitöö on kollektiivne töö, mille edenemisel on oluline iga lüli ustavus. Kristlase kui ohvrimeelse teenija rolli rõhutas jutluses pühapäevasel jumalateenistusel Mordva luterliku koguduse pastor Aleksei Aljoskin, meenutades, et me ei pea oma võimekuses kahtlema – tööks vajaliku annab Jumal ise just vaestele ja nõrkadele. Võimaluste mitmekesisusest tunnistati kaheteistkümnes töötoas, teemadeks misjon eri piirkondades ja olukordades, erinevaid meetodeid ja kanaleid kasutades, erinevate teoloogiliste rõhuasetustega koguduste koostööna. Oluline sõnum oli nende päevade jooksul kanda rahvakunstil. Külalised kinnitasid tõsiasja, et soomeugrilasi iseloomustab teatud kinnisus. Hingemaalima sügavam rikkus ja ilu võib avaneda alles rahvusliku pillimängu, laulu, tantsu, käsitöö kaudu – kõike seda Jumala kiituseks, kes on kogu selle mitmekesisuse looja ja hoidja. Kokkutuleku lõpujumalateenistusel andis suurele saalitäiele hõimurahvastele-misjonäridele edasi Kolmainu Jumala õnnistuse peapiiskop Andres Põder.