2007 alliansspalvenädal Tartus

2007. aasta algul Tartus toimunud 8-päevane alliansspalvenädal ühendas eri usklikke katoliku kirikust adventistideni. 7.-14.jaanuaril üle Euroopa ja Eestimaa toimunud palvuste peateemaks oli sedakorda ühendus taevaga läbi Kristuse ilmumise. Alliansspalvenädala temaatika olid Euroopa Evangeelse Alliansi soovil välja töötanud Eesti Evangeelse Alliansiga koostööd tegevad kirikud.

Tartus toimunud palvenädal algas ühise jumalateenistusega katoliku kirikus, kus jutlustas Eesti Evangeelse Alliansi president pastor Meego Remmel. Läbi nädala luteri, õigeusu, baptisti ja metodisti koguduste pühakodades toimunud ning eri konfessioonide vaimulikke ja ilmikliikmeid ühisesse sõna- ja palveteenistusse kaasanud palvuste seeria lõpujumalateenistus toimus 14.jaanuari õhtul esmakordselt Seitsmenda Päeva Adventistide Tartu koguduse pühakojas, kus teenistust juhatas Tartu Kodugrupi Koguduse vanem Egon Sarv, jutlustas nelipühilaste pastor Algis Astmäe. 8 päeva vältel ühiselt kaasa teeninud erinevate Tartu koguduste vaimulikud palvetasid jumalateenistuse lõpul ka üksteise eest ning panid soojale osadusnädalale kuuma punkti üheskoos õhtul sauna minnes.

Uudise edastas Raadio 7