Toimus VI Eesti Alliansskonverents

19. ja 20. mail 2006 toimus Tallinnas Eesti Evangeelse Alliansi konverents, ” Ennäe, eestlast!”, mille peatähelepanu keskendus eestimaalase olemuse, soovide ja käitumiste mõtestamisele ja lahtiseletamisele. TÜ psühholoogia doktor Tõnu Lehtsaar andis üldpildi tänapäeva eestimaalase identiteediprobleemidest. Teoloogiadoktor Pille Valk pühjendas religioonisotsioloogiliste uurimustele tuginedes eestimaalaste ootusi ja võrdles kirikute ja konfessioonide võimalusi neid tavainimeste ootusi täita. Konverentsi teises pooles arutlesid Eestimaa kirikute juhid, kuidas olla kaasaegse ühiskonna liikmetele võrdne partner ja võimalik abistaja. Samuti otsiti üheskoos vastust kiriku kohast ühiskonnas tulevikuvisioonidele toetudes. Konverentsi lõpetas Eesti europarlamendisaadik Tunne Kelam meie püsiväärtuste teemal. EEA aastakonverentsi väisas Euroopa Evangeelse Alliansi peasekretär Gordon Showell-Rodges, kes avas konverentsi teema laiemas kontekstis rääkides kristlaste rollist ja kohast tänapäeva muutuvas ühises Euroopas. Aastakonverentsi käigus peeti ka organisatsiooni aastakoosolek. Eelnevale tööle anti rahuldav hinnang. Valiti 10-liikmeline eestseisus ja juhatus. EEA presidendina jäätkab Meego Remmel ja peasekretäärina dr Heigo Ritsbek. EEA asepresidendiks valiti Mihkel Kukk.

Vt ka mõnd pilti konverentsilt.