Evangelismi eesmärgid ja vahendid tänapäeva Eestis

Ettekanne: Alland Parman Defineerime evangelismi selle esitluse selguse huvides nii: Evangelism on Jumala ja koguduse koostegevus (Ef 3:8-12), mille tagajärjel langenud inimene õpib tundma Kolmainu Jumalat elava isiku ja päästjana. Inimeste kätte on usaldatud sõnum ja selle levitamine (1Ts 2:4), Jumala päralt on vägi, mille läbi evangeelium on päästeks igale uskujale (Rm 1:16). Engeli skaala … Jätka lugemist "Evangelismi eesmärgid ja vahendid tänapäeva Eestis"

Loe edasi

Evangelisti kaastundlik süda

Ettekanne: Franklin Graham Kõne on peetud konverentsil “Amsterdam 2000” Ma usun, et kui keegi on ‘elutee’ ääres kraavis, ja sa peatud ja aitad teda, paneb ta tähele, mida sa talle ütled. Oluline pole see, mis konkreetselt juhtus. Kui sa peatud inimese pärast, siis pole mitte ainult tema sinu tänulik kuulaja peale seda, kui sa oled … Jätka lugemist "Evangelisti kaastundlik süda"

Loe edasi

Kristuse rist evangelisti elus ja jutluses

Antonie Rutaysire Amsterdam 2000 konverentsil peetud ettekanne Sissejuhatus Rist on Piibli peamine sõnum. Juba Aadama ja Eva pattulangemise päevast alates viitab kõik Piiblis ristile. Läbi käskude ja ohvritoomise, läbi prohvetite ja nende kirjade näeme me “tulevase varju”. (Kl 2,17.). Rist-see on Kristuse elu ja sõnumi kese. Paulus ja teised apostlid toonitavad, et nad kuulutavad “ristilöödud … Jätka lugemist "Kristuse rist evangelisti elus ja jutluses"

Loe edasi

Liturgiline evangelism

Dr. Heigo Ritsbek Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik Viimaste aastakümnete evangelismitöös on ikka olnud keskmes evangelism kohalikus koguduses. Seda tehakse kasutades erinevaid lähenemisviise, evangelismitehnikaid, uusi programme jne. Evangelism on oma olemuselt nii evangeelne kui ka katoolne. Evangeelne selles tähenduses, et siin on tegemist evangeeliumi (hea sõnumi, rõõmusõnumi) kuulutamisega. Katoolne selles tähenduses, et evangelism sai alguse Uuest Testamendist … Jätka lugemist "Liturgiline evangelism"

Loe edasi

Külamisjon

Mis on külamisjon? Tanel Ots, EELK Jüri koguduse õpetaja Ehk on see vägivaldne teemakäsitlus! Lihtsalt linnale või veel millelegi vastandumine. Teame, et misjon tähendab kogu tõe jagamist Jeesuse Kristuse elust, surmast ja ülestõusmisest. Eesmärgiga, et inimesed võtavad Ta vastu isikliku Päästjana, teenivad Issandana ja kohustuvad hakkama Tema jüngriteks ning ise täitma misjonikäsku. Kas peaksime siis … Jätka lugemist "Külamisjon"

Loe edasi

Kogudus 21. sajandi Eestis

Eesti Evangeelse Alliansi peasekretäri ettekanne Kolmandal Koguduse Kasvu Konverentsil Nõmme Rahu kirikus, 11.03.2000 AD Kontekstuaalne sissejuhatus Teise Koguduse Kasvu Konverentsi järel, mil võisime süüvida tookord ilmavalgust näinud uurimusse “Kui kristlik on Eestimaa?”, ilmus ühe põhjapanevama uurimusena Eestimaa arengusuundumustest kindlasti rahvusvahelist tähelepanu äratanud Marju Lauristini ja Peeter Vihalemma toimetatud mitmesajaleheküljeline inglisekeelne käsitlus “Naasmisest Lääne-maailma” (Return to … Jätka lugemist "Kogudus 21. sajandi Eestis"

Loe edasi

Mis on Eesti Evangeelne Allianss?

Ettekanne: Meego Remmel Eesti Evangeelne Allianss – võrgustik parima sõnumi levikuks! Ülemaailmne panoraam Olemata prohvet või futuroloog tõdetakse, et eeloleva aastasaja vältel leiab maailm end laiemates muutustes kui möödunud 20 sajandi vältel kokku. Ühelt poolt oleme tunnistajaiks enneolematule rahvastikukasvule, globaliseerumisele, tehnologiseerumisele. Teisalt vaatame silma paljude jäävväärtuste devalveerumise, usuelu privatiseerumise ja perekonnaelu destruktureerumise protsessidele. Samas kasvavad … Jätka lugemist "Mis on Eesti Evangeelne Allianss?"

Loe edasi

Toimus uue EEA Eestseisuse esimene töökoosolek

12. juunil 2006 toimus Eesti Evangeelse Alliansi (EEA) uue 10-liikmelise Eestseisuse esimene töökoosolek Eesti Kristliku Nelipüha Kiriku keskuses. Toimus reflektsioon möödunud alliansskonverentsi üle, arutati EEA tegevust lähiaegadel. Samuti võeti vastu uued liikmed EEAsse (nende hulgas Orissaare Kristlik Rahvakirik ja Kuressaare Kristlik Linnakogudus) ning kuulati Janek Pallase aruannet Alfa-konverentsilt Inglismaal. Järgmine EEA Eestseisuse koosolek on septembris … Jätka lugemist "Toimus uue EEA Eestseisuse esimene töökoosolek"

Loe edasi

Toimus Tallinna palvushommikusöök

1. juunil 2006 toimus Tallinna Mustpeade Majas esimene Tallinna linna palvus-hommikusöök. Sarnaselt juba aastakümneid tagasi USA-s alguse saanud traditsioonile korraldada riigi presidendi osavõtul rahvuslikke palvus-hommikusööke, mis on ka meil Eestis juba mõned aastad aset leidnud, korraldati nüüd esimest korda Tallinna linnapea osavõtul linna palvus-hommikusöök. Lisaks Tallinna linnapea Jüri Ratasele viibis palvus-hommikusöögil mitmeid linnavalitsuse ja volikogu … Jätka lugemist "Toimus Tallinna palvushommikusöök"

Loe edasi

Usutunnistus

Evangeelsed kristlased tunnustavad Kolmainu Jumala ilmutust, mis on antud Pühakirjas – Uues ja Vanas Testamendis ja tunnistavad ajaloolist usku evangeeliumisse, mis selles on esile toodud. Siinkohal nad kinnitavad järgmisi õpetuspunkte, mida nad peavad määravaiks, et usust õigesti aru saada ning mille tulemuseks peaks olema vastastikune armastus, praktiline kristlik teenimine ning evangeelne tegevus. Jumala Isa, Poja … Jätka lugemist "Usutunnistus"

Loe edasi