EEA üldkoosolek 31.05.2022

EEA juhatus oma 2022-3 koosolekul otsustas kutsuda kokku EEA liikmete aastakoosolek.

Koht: EMK Tallinna kirik Narva mnt 51 ja zoomis.

Aeg: 31.05.2022 kell 18 – 19

Päevakord:
1. EEA 2021 majandusaruande läbivaatus ja kinnitamine
2. EEA põhikirja muudatusettepanekute arutelu ja vastuvõtmine
3. EEA 2022 tegevusest ja arengutest