EEA 2021 aastakoosolek 14.12.2021

Austatud EEA liige, !

Oleme liikunud läbi koroonaaja ja nüüd võime taas kokku tulla!

2021 aasta EEA üldkogu toimub 14.12.2021 18:00 -20.30 Tallinnas Metodistikiriku auditooriumis (sissepääs külguksest). Tule kohale 15 minutit enne üldkoosoleku algust!

Sellel aastal proovime üldkogu korraldada hübriidvariandina st kontaktkogunemisena kui ka zoom’is.

Üldkogu päevakord:

  1. Üldkogu päevakorra kinnitamine
  2. Üldkogu rakendamine.
  3. Uutele liikmetele liikmetunnistuste kätte andmine.
  4. Põhikirja muudatuste arutelu ja vastuvõtmine
  5. EEA juhatuse valimine ja hääletamine
  6. EEA majandusaruande 2020 kinnitamine.
  7. EEA tegevus läbi toimkondade 2020/2021
  8. EEA eelarve 2021

Aastakoosoleku kutsub kokku EEA eestseisuse nimel EEA juhatus

Mihkel Kukk                          Taavi Hollman                       Indrek Luide
EEA president                        EEA asepresident                  EEA peasekretär

NB! Juhin tähelepanu ka EEA liikmemaksu tasumise küsimuses. Kui oled juba tasunud on väga hea. Kui ei ole, siis saad seda teha veel enne üldkogu kandes 2020 ja 2021 aastamaksu 12€ EEA arvele a/a EE732200221014260550 või a/a EE267700771001481371.

Et olla hääleõiguslik, selleks peab olema täidetud põhikirja punkt 3.4.2. „Eelmise või jooksva aasta liikmemaksu tasumine tagab hääleõiguse“.

Tänan Sind, kui oled oma aastamaksu juba tasunud, kui ei, siis julgustan seda tegema enne üldkogu!