EEA 2019 aastakoosolek

2019 aasta EEA üldkogu toimub 8.06.2019 10:00 -12.00 Tallinna Mustamäe Kristliku Vabakoguduse ruumes. Aadress Mustamäe tee 18.
Tule kohale 15 minutit enne üldkoosoleku algust!

Üldkogu päevakord:

  1. Üldkogu päevakorra kinnitamine
  2. Üldkogu rakendamine.
  3. Uutele liikmetele liikmetunnistuste kätte andmine.
  4. EEA majandusaruande 2018 kinnitamine.
  5. EEA tegevus läbi toimkondade 2018 ja 2019
  6. EEA eelarve 2019
  7. EEA 2019 tegevuskava kinnitamine
  8. EEA 2019 eelarve kinnitamine
  9. Täiendavad küsimused.

Aastakoosoleku kutsub kokku EEA eestseisuse nimel EEA juhatus

Mihkel Kukk                          Taavi Hollman                       Indrek Luide
EEA president                        EEA asepresident                   EEA peasekretär

NB! Juhin tähelepanu ka EEA liikmemaksu tasumise küsimuses. Kui oled juba tasunud on väga hea. Kui ei ole, siis saad seda teha veel enne üldkogu kandes 2018 ja 2019 aastamaksu 12€ EEA arvele a/a EE732200221014260550 või a/a EE267700771001481371.
Et olla hääleõiguslik, selleks peab olema täidetud põhikirja punkt 3.4.2. „Eelmise või jooksva aasta liikmemaksu tasumine tagab hääleõiguse“.