100 päeva palvet Baltikumi eest

100 päeva palvet Baltikumi eest   100 PÄEVA voldik (eesti k)

Eesti, Läti ja Leedu tähistavad 2018. aastal oma 100. juubelit!  Selleks ajaks on planeeritud mitmeid sündmusi. Millise kingituse võiksime meie kui Kristuse Ihu Baltikumile kinkida?

Mis juhtuks, kui 100 esimest päeva järgnevast 100 aastast oleks pühendatud palvele? Kas ajalugu muutuks, kui tuhanded inimesed hakkaksid palvetama, kutsudes Issandat külastama Baltimaid ja äratama südameid, et Tema Kuningriik tuleks ja Tema tahe sünniks?

Ühine meiega ajaloo muutmises, tehes kingituse Eestile, Lätile ja Leedule!

Iga nädal keskendub erinevale teemale, mille eest palvetada. Teemad leiad ka siit postitusest allpool. Tuleva nädala teemat avab laupäeviti eetris olev raadiosaade “100 päeva palvet”, mis on järelkuulatav siit: (link)
Palvepäevade infovoldiku võid endale alla laadida siit (link).

Liitu palvepäevaga ka Facebookis, kuhu võid postitada kas oma palve, või mõtte, mis selle palvega seoses tekkis. Facebooki lehe leiat siit.

Teemade seletusi saad kuulata Pereraadio saatest 100 päeva palvet, mis on eetris laupäeviti kell 8.30 ja 12.40. Saadet saab järele kuulata siit.

Lisaküsimuste korral kirjuta: palveteenistus@allianss.ee

 

Ettevõtmist korraldavad:
Noorte Missioon               EEA palve- ja paastutoimkond
baltic100.com              www.allianss.ee/palve-ja-paastutoimkond

 

NÄDALATE TEEMAD

Telli teemad omale e-postkasti siit.

NÄDAL #1      1.-7. jaanuar
Jeesuse Issandaks kuulutamine – meie Issanda Jumala armastamine kogu südamest, hingest ja jõust ning kõikide ebajumalate kõrvaleheitmine.NÄDAL #2      8.-14. jaanuar
Tänamine – kiituse ja tänulikkuse väljendamine selle eest, mis Issand on teinud meie eludes ja Baltikumis.

NÄDAL #3      15.-21. jaanuar

Identiteedi taastamine – inimesed on loodud Jumala näo järgi, seega palume, et Issand tervendaks Balti riikides kõik haavad ja tooks ilmutuse sellest, kuidas Tema näeb igat rahvast. Mis on iga rahva eesmärk, milleks ta on loodud.
NÄDAL#4      22.-28. jaanuar
Ärkamine Baltikumis – palvetame, et inimesed muutuksid teadlikuks Jumalast, et neil tekiks patutundmine, et nende südamed pöörduksid meeleparanduses ja alistumises. Palvetame, et evangeeliumi kuulutamine oleks väeline ja et kristlaste elud annaksid sellest tunnistust.

NÄDAL #5      29. jaanuar-4. veebruar

Kogudus – palvetame iga pastori ja juhi eest Kristuse Ihus. Palume, et uued kogudused võiksid tekkida ja värske nägemus ja vägi esile tulla. Üksmeel Kristuse Ihus, minevikus purunenud suhete taastamine ja uute viiside leidmine, kuidas töötada koos Kuningriigi heaks.

NÄDAL #6      5.-11. veebruar

Lapsed ja noored – et meie järgmised põlvkonnad siseneksid Jumala poolt määratud plaani. Palvetame kaitset igasuguse kurjuse eest ning tarkust vanematele rajada oma lastele tugevat alust. Et paljud võiksid juba noorena tunda Issandat ja käia Tema teedel.
NÄDAL #7      12.-18. veebruar
Valitsus – palvetamine juhtide pärast, kes on meelevalla positsioonidel. Et Balti riikides valitseks õiguse, tarkuse ja tõe vaim. Palvetame piiride turvalisuse pärast ja et kehtestavad seadused oleks õiglased.
NÄDAL #8     19.-25. veebruar
Haridus – palvetame kõikide õpetajate eest ja et seadustel ja strateegiatel oleks kasulik mõju koolidele.
NÄDAL #9      26. veebruar-4. märts
Majandus, äri, teadus, tehnoloogia ja põllumajandus – palvetame uute loovate ideede esiletuleku pärast kõikidel nendel aladel. Et õitseng ja õnnistused võiksid Baltimaades kasvada.
NÄDAL #10      5.-11. märts
Meedia ja kommunikatsioon – palvetame, et tõde, ausus ja puhtus saaksid filmide, muusika, raadio, televisiooni, ajalehtede, ajakirjade ja kõikide muude meediaväljaannete standardiks.
NÄDAL #11      12.-18. märts
Mood, kunst, sport ja meelelahutus – palvetame, et Jumala ilu, loovus ja suurepärasus võiksid olla nende alade aluseks, et läbi nende saaks edasi antud elu ja terviklikkus.
NÄDAL #12      19.-25. märts
Tervis, keskkond, puhkus – palvetame, et kogu loodu (ka loodus ja selle ressursid) ja meie enda füüsilised ihud oleksid jätkusuutlikult hoitud ja hoolitsetud.
NÄDAL #13      26. märts-1. aprill
Armastus oma naabrite ja elukoha vastu – palvetame vaeste, vajaduses olijate, leskede, orbude, võõramaalaste, sõltlaste, vaenlaste ning teiste etniliste gruppide ja vangide eest Baltikumis.
NÄDAL #14      2.-8. aprill
Ümbritseme õnnistuse ja armastusega Balti riikide naabreid – palvetame rahvaste ja riikide eest, mis ümbritsevad Balti riike (Venemaa, Poola, Valgevene jne).
NÄDAL #15      9.-10. aprill
Kutsume Püha Vaimu tegema oma tööd Baltikumis ja pühendame ning kuulutame need riigid Tema omaks ka järgnevaks 100 aastaks.