EEA üldkogu 3.06.2017

2017 aasta EEA üldkogu toimub 3.06.2017 9:00 -10.30 Tallinnas Meedia ja MisjoniMajas – Tehnika 115.

.Üldkogu päevakord:

  1. Üldkogu päevakorra kinnitamine
  2. Üldkogu rakendamine.
  3. Uutele liikmetele EEA liikmetunnistuste andmine.
  4. Eestseisuse koosseisu muutustest – kinnitamine
  5. EEA põhikirja muudatusettepanekud – hääletamine
  6. EEA juhatuse aruanne 2016 kohta.
  7. EEA majandusaruanne 2016 ja kinnitamine
  8. EEA toimkondade tegevus 2016 ja 2017
  9. EEA eelarve 2017 arutelu ja kinnitamine

Aastakoosoleku kutsub kokku EEA eestseisuse nimel EEA juhatus

Mihkel Kukk                          Taavi Hollman                        Indrek Luide
EEA president                    EEA asepresident                   EEA peasekretär

NB! Juhin tähelepanu ka EEA liikmemaksu tasumise küsimuses. Kui oled juba tasunud on väga hea. Kui ei ole, siis saad seda teha veel enne üldkogu kandes 2016 aastamaksu 12€ EEA arvele a/a EE732200221014260550 või a/a EE267700771001481371. Maksta saab ka kohapeal nii sulas kui interneti teel!

Et olla hääleõiguslik, selleks peab olema täidetud põhikirja punkt 3.4.2. „Eelmise või jooksva aasta liikmemaksu tasumine tagab hääleõiguse“.