Rahvusvaheline tagakiusatud kristlaste eestpalvepäev

16.11.2014 kutsub EKN ja EEA ülesse kõiki kristlasti ja kogudusi palvetama tagakiusatud kristlaste pärast üle maailma. (Fail siit)

ÜLESKUTSE  KÕIGILE  EESTIMAA  KRISTLASTELE
Armsad vennad ja õed Kristuses

Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!
Oleme tänulikud Jumalale, kes on kinkinud meile rahu ja armu elada rahulikku elu ning teenida Teda viisil, kus me ei ole pidanud kogema otsest tagakiusu oma usu praktiseerimisel ja kuulutamisel. Samas ei ole sellist rahu ja õnnistuse aega kõigil meie vendadel ja õdedel maailma erinevates paikades. Erilist kannatust on pidanud kogema kristlased sellistes maades, nagu Põhja-Korea, Somaalia, Süüria, Iraak, Afganistan, Saudi-Araabia, Pakistan, Iraan ja teised. Ülemaailmse Evangeelse Alliansi üleskutsel on peetud paljudes maades eestpalvepäeva maailma tagakiusatud kristlaste eest novembrikuu teisel või kolmandal pühapäeval.
Jumala Sõna kutsub meid üles Heebrea kirja autori kaudu, öeldes: “Pidage meeles vange, nagu te oleksite kaasvangid, ja kurja kannatajaid, sest ka teie olete alles maises ihus.” (kiri Heebrealastele 13:3).
Kutsume kõiki kogudusi novembrikuu kolmandal pühapäeval, 16. novembril 2014, võtta erilisse eestpalvetesse kristlased, kes kannatavad otsest või kaudset tagakiusu oma usu pärast Jeesusesse. Palvetagem nende eest, kes on oma lähedased ka sel aastal kaotanud just usulise tagakiusu tõttu. Samas on teretulnud kõik ettepanekud ette valmistamaks ja läbi viimaks oikumeenilisi ühispalvusi erinevates Eestimaa paikades.
“Olge kained, valvake, sest teie vastane, kurat, käib ümber nagu möirgaja lõukoer otsides, keda neelata! Tema vastu seiske kindlad usus ning teadke, et teie vendadel maailmas tuleb neidsamu kannatusi täielikult kanda. Aga kõige armu Jumal ise, kes meid on kutsunud oma igavesse ausse Kristuses, võtku teid, kui te pisut olete kannatanud, valmistada, kinnitada, teha tugevaks ja rajada! Tema päralt on võimus ajastute ajastuteni! Aamen.

(1.Peetruse 5:9-11).

Eesti Kirikute Nõukogu                                           Eesti Evangeelne Allianss
president                                                                   president

Peapiiskop Andres Põder                                        Koguduseõpetaja Mihkel Kukk

Rohkem infot, konkreetseid lugusid ja vastavasisulisi mõtisklusi võib lugeda Maailma Evangeelse Alliansi kodulehelt
www.idop.org.
Lisainfot võib leida veel:
http://www.csw.org.uk/idop.htm
https://www.opendoorsusa.org/pray/
http://www.releaseinternational.org/pray/
http://www.fcnn.net/en/
http://www.patmos.fi/uutisarkisto/375/rukoustilaisuus_vainotun_seurakunnan_puolesta_toi_kristittyja_isanpaivana_yhteen_yli_seurakuntarajojen