EEA eestseisuse koosolek 20.11.2012 kell 16-18

Toimumise koht: Tehnika 115, Tallinn

Päevakord:
1.     
Vaimulik mõttevahetus Indrek Luide (EEA peasekretär).
1.1.   
Ap 4 peatükk
1.2.   
Palun lugege läbi see peatükk palvemeeles ja lugemisel pane kirja:
1.2.1.
Sõna või fraas selles Pühakirja lõigus mis tõusis esile.
1.2.2.
Kuidas see kirjakoht võiks olla EEA järgmise aasta või üldse meie tegevuse motivatsiooni teemaks.

2. EEA toimkonnad 2012.
2.1.   Palun toimkonna juhtidel ette valmistada, võimalusel kirjalik, oma juhtida toimkonna tegevusest ülevaade ja areng 2012-2013 aastatel. Võiksite tähelepanu pöörata teemale, kuidas üks või teine toimkond võiks/peaks suhestuma mõnesse teise toimkonda!

3. 2013 aasta tegevuskava
3.1.   Alliansspalvenädal 13-20.01.2013 Teekond Jumalaga
3.2.   Paastu- ja palve ehk kannatusnädal 13.02-30.03.2013 Õndsad on rahunõudjad
3.3.   GLS-2013
3.4.   EQUIP
3.5.   EEA üldkoosolek
3.6.   Maakondlikud palvepäevad.

4. Kerkivad küsimused.

Indrek Luide
EEA peasekretär
13.11.2012