The Global Christian Forum

4-7.10.2011 The Global Christian Forum
Manado, Indoneesia
Imekauni loodusega Indoneesia linnas, kus kristlasi on palju ja kirikuid igal sammul, toimub ülemaailmne konverents, mille peateemaks on “Elu koos Jeesuse Kristusega Püha Vaimu väes“.
Delegaate on 81 riigist ümber maailma. Delegaate üle 300. Peamiselt kirikute ja kiriklike organisatsioonide juhid.
Eesti kristlasi esindavad Indrek Luide, kes on Eesti Evangeelse Alliansi peasekretäri kt ja Eerik Jõks, kes esindab Eesti Kirikute Nõukogu. Nii on esindatud Manados enamus Eesti kristlaskonnast.