Toimus EEA aastakoosolek

30. mail 2009 toimus Eesti Evangeelse Alliansi (EEA) aastakoosolek Tallinna Nõmme Lunastaja kirikus. Algustervituse esitas Nõmme Lunastaja kiriku diakon Toivo Treiblut. Avasõna ja alguspalve pidas EEA presidendi kt Mihkel Kukk (EELK). Aruanded esitasid EEA peasekretär dr Heigo Ritsbek (EKEK) ja EEA täitevsekretär Indrek Luide (EEKBKL). Valiti aastaiks 2009-2012 uus juhatus: president Mihkel Kukk (EELK), asepresident Taavi Hollman (EMK), peasekretär Heigo Ritsbek (EKEK) ja täitevsekretär Indrek Luide (EEKBKL). Lisaks eelpoolmainitud neljale valiti uude EEA Eestseisusesse veel Helle Aan (meedia), Herman Jürgens (misjoniorganisatsioonid), Ago Lilleorg (EKNK), Janek Pallase (EEVL), Triin Rait (Euroopa EA), Joel Reinaru (EELK), Meego Remmel (EEKBKL), Robert Tsherenkov (Vene töö), Mika Tuovinen (EELK), Peeter Võsu (meedia). Lõpupalve pidas endine EEA president Meego Remmel.

EEA aastakoosolek

EEA tippjuhtkond 2009-2012: (vasakult) asepresident Taavi Hollman, president Mihkel Kukk, peasekretär Heigo Ritsbek ja täitevsekretär Indrek Luide