Konsultatsioonipäev teemal
„Evangeeliumi kuulutamine“

Eesti Evangeelse Alliansi,
EEA teoloogilise komisjoni,
EEA misjoni- ja evangelisatsioonitoimkonna ning
Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari

konsultatsioonipäev teemal „Evangeeliumi kuulutamine“

17. veebruaril 2009 Balti Misjonikeskuses, Tallinnas, algusega kell 10.00, teoloogidele, teoloogiaüliõpilastele, koguduste juhtidele ja misjonisõpradele.

Evangelisatsiooni konsultatsioonidega otsime me „laiapõhjalist kirikutevahelist kokkulepet evangelisatsiooni edendamise oikumeenilistes alustes Eestimaal“, nagu sõnastati esimesel konsultatsioonil 2008. aastal.

Apostel Paulus teab: „Evangeelium … on Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub“. Evangeelium on selle sõnumi sisu, mida evangelisatsioonis vahendatakse. Lausanne’i leping aastast 1974 ütleb: „Evangeliseerida tähendab levitada rõõmusõnumit sellest, et Jeesus Kristus suri meie pattude eest ja äratati surnuist, nagu ütleb Pühakiri, ning valitseva Issandana pakub Ta nüüd pattude andestuse ja Vaimu vabastavad annid kõigile, kes parandavad meelt ja usuvad“.

Evangelisatsiooni meetodid on konfessiooniti ning eri ajastutel väga erinevad. Seetõttu tingivad evangelisatsiooniga seotud praktilised asjaolud evangeeliumi tähenduse aktuaalset mõtestamist. Postmodernses ja postkristlikus miljöös vajame ühist arusaamist evangeeliumist, et meie evangelisatsioon kannaks vilja.

Käesolev II voor pühendub teoloogilisele uurimistööle. Konsultatsiooni lähteülesandeks on esitleda erinevate konfessioonide ja kristlike spiritualiteetide teoloogilist pärandit seoses evangeeliumiga ja evangeeliumi kuulutamisega. Teemad aruteluks evangelisatsioonist koos ettekannetega on järgmised:

• Evangelikaalne
• Postmodernne
• Karismaatiline
• Ortodoksne
• Oikumeeniline

NB! Teoloogiaüliõpilased võivad osalemise ja reflektsioonide koostamise eest saavutada ainepunkti.