Jutlus allianssjumalateenistusel Olevistes 2009 – Heigo Ritsbek

SINU TAHE SÃœNDIGU MAA PEAL!
Mt 6:10

Jutlus Oleviste kirikus 18.01.2009

Oleme kõnelnud teemal „USU LÄBI“ sellel alliansspalvenädalal. Täna, selle nädala lõpujumalateenistusel tahaksin tuua sõnumi teistsugusest fookusest.

Tahaksime vaadelda Meie Isa palvest üht fraasi – „sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal“

Ma arvan, et meil kellelgi ei ole probleeme sellega, et Jumala tahe teostub taevas. Loomulikult! Aga probleeme on sellega, et Jumala tahe teostuks maa peal.

Ja eriti ka seetõttu, et Jeesus kolmel korral nimetab saatanat selle maailma valitsejaks või vürstiks, 1 Johannese 5:19 on samuti kirjutatud: „terve maailm on kurja käes“. Efesose kirjas nimetab apostel Paulus saatanat vürstiks, kellel on meelevald õhus (Ef 2:2) ja Efesose 6:12 räägib apostel „meelevaldadest…….(ja) võimudest… selle maailma pimeduse valitsejatest, kurjadest taevaalustest vaimudest“. Tundub, et see kõik annab saatanale suure võimu meie maailmas. Kui me loeme ajalehti, kuulame raadiot ja vaatame televiisorit, siis see kõik näib kinnitavat seda.

Kuidas siis kõige selle valguses mõista palvet – „sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal“?

Et sellele vastust saada vaatleksime kolme asja: 1. Millised on Jumala teed. 2. Milline on Jumala tahe. Ja 3. Millised on Jumala teod.

ESITEKS siis. JUMALA TEED. Kõigepealt peaksime ühe väga olulise küsimuse esitama – Mida me mõistame Jumala suveräänsuse all? Kas JUMALA TAHE on kindel ja absoluutselt ette ära määratud joon, mis läbib tervet ajalugu? Ja mitte midagi ei või sellele ette jääda ega selle kulgu muuta? Õpetussõnades 16:33 on kirjutatud: „liisku heidetakse kuuehõlmas, aga selle otsus on Issandalt“. Kas see on Jumala tahe, nii kui islamiusus kõneldakse Allahi tahtest? See on lihtsalt nii ja mitte midagi ei saa seda muuta?

Või on Jumala tahe mingi pealiin või põhijoon, mis läbib ajalugu, kuid millel võib olla ees takistusi, kõrvalekäändeid ja pöördeid mitmes suunas?

Või ei ole Jumala tahe üldse mingi etteantud joon, vaid Jumal on suhtlemas inimkonnaga ja selles protsessis ta mõjutab ning vormib inimkonda ja kõiki sündmusi selle suunas, mis on hea?

Küsiksime veel nüüd sügavamalt — sest ilmselt on võimalik Jumala tahet kahel viisil näha.

On kaks võimalust näha Jumala tahet:
1. Näha seda kui suurt kaarti seinal, kus on peal kaks suurt noolt. Ühe noole peale on kirjutatud: SA OLED SIIN ja teise noole peale on kirjutatud SINU KOHALEJÕUDMISE PAIK. Et kohale jõuda, pööra paremale, nüüd vasakule, kuni järgmiste valgusfoorideni jne. Sellel teel ei ole palju manööverdamisruumi. Hoonete, teede ja valgusfooridega on kõik paika pandud.
2. VÕI TEISEKS — näha Jumala tahet mitte kui kaarti, vaid kui KOMPASSI. Sellel on tõeline põhjasuund peal! Me võime teel küll kõrvale kalduda takistuste ja mitmete ettenägematute asjaolude tõttu, kuid lõpeks, tänu kompassile, jõuame me siiski õigesse paika.

Ma arvan, et me peaksime Jumala tahet nägema nii, nagu ma seda teises variandis mainisin. Näha JUMALA TAHET KUI KOMPASSI! Ja seepärast peamegi me palvetama – SINU TAHE SÃœNDIGU!

Tuleme Eedeni aeda. Toimub pattulangemine, esimene inimpaar sööb keelatud vilja. Ja nad tunnevad, et on alasti, õmblevad viigilehti kokku ning teevad enestele põlled. Ja Jumal tuleb ja noomib ja teatab karmilt, mis on nüüd juhtunud ja mis see tähendab ja siis….1. Moosese 3:21 on kirjutatud: „Ja Issand Jumal tegi Aadamale ja ta naisele nahkriided ning pani neile selga“.

Me võiksime küsida, kas Jumala tahe oli algusest peale see, et ta saaks esimesele inimpaarile riided teha? Ilmselt mitte. Aga ometi teeb Jumal need (seejuures me loeme esimesest loomasurmast Piiblis!) ja Jumal katab kinni selle esimese inimpaari häbi.

Võtame teise loo. 1 Saamueli 8. Iisrael tahab endale kuningat saada. Iisrael oli teokraatia. Jumal oli nende valitseja. Jumal valis ise inimesed ja asetas nad võimule, aga rahvas ihkas teistsugust, rohkem ettearvatavat võimujagamise protsessi. Tabloidid vajasid ju printside ja prinsesside pilte, kes tulevikus valitsejateks saavad! Iisrael tahtis olla nii, nagu teised rahvad ümberringi on. Iisrael ei tahtnud olla enam eriline, teistsugune, olla erilise kutsumusega! EI TAHTNUD! 1 Saamueli 8:19-20 on kirjutatud: „Aga rahvas tõrkus kuulamast Saamueli häält ja nad ütlesid:“ Ei! Meil peab olema kuningas, meiegi oleksime nagu kõik muud rahvad, et meie kuningas meile kohut mõistaks, meie ees välja läheks ja meie võitlusi võitleks!“

1 Saamueli 8:21 ütleb Jumal Saamuelile: „Kuule nende häält ja pane neile kuningas!“
Jumal valis kuninga…..Sauli…..Taaveti….. Saalomoni. SEE EI OLNUD JUMALA TAHE, ET NEIL OLEKS ÃœLDSE KUNINGAS, aga ometi andis ta neile „mehe oma südame järele“ ja Matteuse evangeeliumi alguses me loeme: „Jeesuse Kristuse….. Taaveti poja sugupuu..“. TAAVET EI OLEKS SIIN ÃœLDSE PIDANUD OLEMA! Aga nüüd annab ta oma nime Messiale! Me võiksime leida veel palju taolisi näiteid.

Mõte on selles, et Jumal teeb muudatusi lähtudest olukordade reaalsusest!

Rooma 8:28 on üks väga oluline salm:“Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal tulla kõik heaks – neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.“ Sellest tekstis on kreeka keeles „kõik“ või „kõik asjad“ mitte aktiivses, vaid passiivses vormis. See „kõik“ võib olla halb, kuid Jumal laseb selle heaks tulla!

TEISEKS. Milline on Jumala tahe. Piiblis on kindlalt see kirjas, et Jumalal on tahe. Ta ei vaata lihtsalt inimeste elu passiivselt kõrvalt, ei!

18. saj kujunes liberaalne deistlik teoloogia, kus Jumal on kui kellassepp, kes tegi kella valmis ja vaatab kõrvalt, kuidas see käib. Ta ei sekku millessegi. Ta ei sekku maailma ellu. EI! Piibel õpetab meile ABSOLUUTSELT VASUPIDIST! „Immanuel“ – Jumal meiega on juba jõulusõnumis esitatud!

Paulus alustab oma 5 kirja ühtemoodi – Paulus, Jeesuse Kristuse apostel, kutsutud apostel (Jumala tahte läbi kutsutud). See oli alguse saanud Jumalast ja Jumala õukonnast! Uues Testamendis on seda veel mitmes kohas mainitud: nt Ap 20:27 ütleb Paulus Efesuse vanematele „sest ma ei ole midagi teie eest salasjas pidanud, vaid olen teile kuulutanud Jumala kogu tahtmist“.

On selge, et on Jumala tahe ja et me võime olla selle sees ja on võimalus, et me ei ole Jumala tahte sees.

Tuleme tagasi Meie Isa palve juurde. „– „sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal“

See palve esitab meile dilemma. Kui Jumal teab kõike, mis on tulemas, mis mõte on talle öelda seda, mida Ta juba niikuinii teab? Kord olevat üks daam Šotimaal palvetanud: Jumal, see juhtus just nüüd, kindlasti ei ole Sa veel sellest kuulnud! (Ei ole päris teada, kas see daam teatas seda kogudusele või Jumalale tegelikult!). Loomulikult oli Jumal sellest juba teadlik!

Kui Jumal on suveräänne Jumal, teab Ta, mis on parim, mis mõte on üldse Talle mingeid ettepanekuid teha?

Ära kunagi palveta Jumala poole nii: Jumal, ole hea, tee seda nii ja nii ja nii ja niimoodi ja niimooodi. Kas Jumal siis pöördub ja ütleb: Millised fantastilised ideed….. inglid, kas te kuulsite seda?

Miks siis üldse palvetada? Miks on palve oluline? Oleme ju palvenädala lõpul täna siin koos!

Mõte on selles, et me võime lubada Jumala sisse või jätta Jumala välja.

Jumal EI OLE KAOTANUD KONTROLLI, Ta on suveräänne ja saab nii alati ja igavesti olema! Aga ta on andnud inimestele korralduse valitseda maa üle. Selle korralduse andis Jumal Aadamale. Ja siis tuli pattulangemine. Miks on saatan selle maailma vürst? Mitte sellepärast, et ta on Jumala võitnud, vaid et ta on inimese võitnud! Võitnud inimese, kellele Jumal andis ülesande valitseda maa üle!

Jumal ei kukkunud läbi, inimene kukkus läbi!

SEEPÄRAST ON SEE PALVE OLULINE. Me anname Jumalale oma avatuse – me avame võimaluse Jumalale.

Me ei suuda Jumalat panna tegema seda, mida Ta ei taha teha, kuid me võime küll takistada Jumalat tegemast seda, mida Ta tahab teha!!!

Iga inimene on täna õhtul siin nii lähedal Jumalale, kui ta tahab Jumalale lähedal olla.

Nii palju kui me lubame — niipalju Jumal tegutseb. Jumal tegutseb oma rahva läbi ja kus ta rahvas tegutseb vastavalt Jumala tahtele, tegutseb ka Jumal.

Palve iseenesest ei ole võimas. Ei. Ainult Jumal on võimas!

Kui teil on siduriga auto siis te teate, mida sidur teeb. Te lasete siduri vabaks ….. ja te sõidate 10 km tunnis…..taas sidur vabaks…..20 km tunnis…..taas sidur vabaks…..40 km tunnis jne …… 80 km tunnis, 100 km tunnis. Mis me ütleme — vau! VÕIMAS SIDUR! VAATA MIS TEEB! EI!!! Sidur pole võimas, mootor on võimas! Sidur lihtsalt võimaldab seda mootori võimsust auto ratastele edasi anda!

Palve ei ole võimas! Me ei saa palvest fetiÅ¡it teha. Ei! AINULT JUMAL ON VÕIMAS!! Aga ta on otsustanud töötada meie kaudu — sinu ja minu kaudu!

KOLMAS PUNKT. Millised on Jumala teod?

Matt 16:19 on huvitav tekst: „mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas“. Matt 18:18 on sarnane tekst.

Vaadake — initsiatiiv on selles, mis toimub maa peal!!! Mida te iganes kinni seote maa peal, on kinni seotud ka taevas! Ei ole vastupidi öeldud! Kuid siin on kreeka keeles aeg, mida eesti keeles ei ole —- siin on tuleviku aeg ja samas ometi kinnitab see midagi, mis on juba kavatsetud. Mitte — „saab kinni seotud ka taevas“ vaid „on kinni seotud ka taevas“. Mida see tähendab? See tähendab seda, et meie tegevus maa peal kinnitab juba taevase plaani, et taevas olev plaan võiks ka maa peal teostuda!

Näiteks: me teame et maailmaevangelisatsioon on Jumala tahe. See on kiriku esmane ülesanne. Kuidas see Jumala plaan teostub? Inglite saatmise kaudu? EI. INIMESTE VÄLJALÄKITAMISE KAUDU! Milliste inimeste? KES ON JUMALA TAHTES!

Henry ja Richard Blackeby on kirjutanud raamatu „ Vaimulik juhtimine“. 300 lehekülge. Mida see raamat ütleb? Selle võib panna ühte lausesse: VAIMULIK JUHTIMINE ON INIMESTE ASETAMINE JUMALA PLAANI!

Armsad kaastöölised! Armsad ametivennad! Kui meie juhtidena ei aseta inimesi Jumala plaanidesse, SIIS EI OLE ME ÜLDSE VAIMULIKUD JUHID!!!

Me peame palvetama: „sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal“.

JA SIIS PEAME HOOLIKALT VAATAMA, KAS ME OLEME JUMALA TÖÖRIISTAD JUMALA TAHTE ELLUVIIMISE TARVIS!

Aidaku meid selleks Kolmainus Jumal: Isa, Poeg ja Püha Vaim.

AAMEN.