EEA aastakoosolek tulemas 15.03.2008

EEA 2008 aastakonverents
15.03.2008
Toompea 3, Tallinnas

Aastakoosoleku päevakord:

1. Avas̵nad РEEA president Meego Remmel
2. Uute liikmete vastuvõtt
3. Aastakoosoleku rakendamine
3.1. Koosoleku juhataja valimine
3.2. Protokollija valimine
3.3. Häältelugejate valimine
3.4. Päevakorra kinnitamine
4. Tegevusaruanne – EEA peasekretär dr Heigo Ritsbek
5. Majandusaruanne – EEA täitevsekretär Indrek Luide
6. Aruannete kinnitamine
7. Põhikirja muudatused
8. Muud küsimused