Jutlus allianssjumalateenistusel Olevistes 2007 – Heigo Ritsbek

Kolmainu Jumala: Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen

TEKST LUGEDA – Jh 2:1-11

1 Ja kolmandal päeval olid pulmad Galilea Kaanas ja Jeesuse ema oli seal.
2 Ka Jeesus ja ta jüngrid olid kutsutud pulma.
3 Aga kui veinist tuli puudus, ütles Jeesuse ema talle: «Neil ei ole enam veini.»
4 Jeesus ütles talle: «Mis on sul minuga asja, naine? Minu tund ei ole veel tulnud.»
5 Ta ema ütles teenritele: «Mida iganes tema teile ütleb, seda tehke!»
6 Seal oli aga kuus kivianumat juutide puhastuskombe pärast, igaühte võis mahtuda vähemalt sada liitrit.
7 Jeesus ütles neile: «Täitke anumad veega!» Ja nad täitsid need ääretasa.
8 Ja ta ütles neile: «Ammutage nüüd ja viige pulmavanemale!» Ja nemad viisid.
9 Aga kui pulmavanem maitses vett, mis oli muutunud veiniks, ega teadnud, kust see on – teenrid aga, kes olid vee ammutanud, teadsid seda -, siis pulmavanem kutsus peigmehe
10 ja ütles talle: «Igaüks paneb esmalt lauale hea veini, ja kui juba küllalt on joodud, lahjema; sina aga oled hoidnud hea veini praeguseni alles.»
11 See tegu Galilea Kaanas oli esimene tunnustäht, millega Jeesus avaldas oma kirkust, nõnda et ta jüngrid jäid temasse uskuma. SEE ON ISSANDA SÕNA!

Etteloetud tekst on järgmise pühapäeva lektsionaariumi tekst – mida loetakse üle terve maailma katoliku, anglikaani, metodisti ja teistes kirikutes. See on Kristuse ilmumisaja teise pühapäeva tekst lektsionaariumi 3-nda aasta C-real.

Millest on siis see lugu – see on Jeesuse esimesest imeteost. Kummalisel kombel ei ole Jeesuse esimene imetegu mitte surnu ülesäratamine ega kellegi tervendamine vaid külapulmas veest 720 liitri veini (ja veel hea veini!) tegemine. Sellest sai veini 2400 peekritäit. Tollal joodi veini veega segades vahekorras: 3 osa vett ja 1 osa veini. Nii et korrutame selle veel neljaga – ligi 3000 liitrit joodavat! Juba siin näeme külluslikkust seoses Jumala tegudega!

Paljud häbenevad seda teksti – oleks Jeesus veinist vee teinud, aga mitte veest veini! Ilusa karskusjutluse saaks! Siis kuuleme neid, kes püüavad seda veini eriliseks joogiks teha – nagu näiteks viinamarjamahlaks – aga jumalasõna ise ütleb tekstis, et tavaliselt pandi alguses hea vein lauale ja siis lõpuks viletsam, siis olid inimeste meeled juba vähem võimalised seda eristama, aga Jeesuse tehtud vein on nii hea, et selles pulmas veini joojad imestavad selle üle!

Me lugesime teksti algusest “Kolmandal päeval olid pulmad“. Mishna järgi abiellusid kolmapäeval neitsid ja neljapäeviti lesed. Nii et siin on tegemist neitsi pulmaga, mis on loomulikult terveks eluks meeldejääv sündmus.
Nagu Jeesuse imetegude puhul peaaegu alati, algab ka siinne lugu probleemi teadvustamisest. Mis see on … NEIL EI OLE VEINI! Miks oli see probleem?

Tolleaegses – nii nagu ka tänapäevaseski külaühiskonnas, tuli terve küla kokku pulmade ja matuste ajal. Ja tol ajal oli see eriliseks häbiks pulmas, kui vein otsa sai. Sellele abielupaarile oleks see silt eluks ajaks külge jäänud – “need on ju need kelle pulmas vein otsa sai!”, oleks parastades öeldud. Muide põnev ja huvitav on seegi, et tolleaegsete seaduste kohaselt võisid pulmas veini lõppemise juhul pulmakülalised peigmehe ja ta pere kohtusse anda ja nõuda neilt kahjutasu sisse!

Miks ei satu Jeesus oma esimest imet tegema matusele? Miks pulma? Miks?

Ma arvan, et kõik taolised küsimused viivad meid ühe väga olulise asja juurde, millega me kristlased nii mõnigi kord ei arvesta. JUMAL ON TEISTSUGUNE KUI ME SEDA ARVAME!!!
Paul Tillich ja mitmed teoloogid on seda väljendanud – Jumal on hoopis teistsugune! Meie häda on tihti selles, et me muudame Maailma Lunastaja ja Päästja oma semuks, kellest me kõike teame, oleme Ta arusaamiste ja seisukohtadega kursis ning teame täpselt mida Ta ühest või teisest asjast arvab. Aga teame me seda?

Ta tuli sellesse mis Tema oma ja Tema omad ei võtnud Teda vastu“. Oled Sa mõelnud selle Jh 1 peatüki teksti üle? Miks ei võtnud tema omad Jeesust vastu? Miks siiani ei ole juudid Jeesust vastu võtnud? Sest Ta oli teistsugune. Tulemuseks on see, et Kristuse võtavad vastu patused ja maksukogujad, Jeesuse sünnist kiitlevad ilma tunnistajaõiguseta karjased, Jeesuse ülestõusmisest kuulutavad esimestena ilma tunnistajaõiguseta naised; Jeesust süüdistatakse söömarluses ja joomarluses, Jeesus saab paremini läbi prostituutidega kui teoloogidega.
Meie ette tuuakse peapeale pööratud maailm või täpsemalt – jalgadele tagasipööratud maailm. Tihti ütleme – nojah, need olid ju Vana Testamendi kõige tõsisemad usuinimesed, kes Jeesusest Kristusest aru ei saanud – meie küll saaksime? Olete te nii kindlad?

Mina kahtlen selles. 1Kr 13: 9 ütleb püha apostel Paulus: sest poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame“. Kreekakeelne termin meros selles tekstis tähendab mingisugust väikest osa tervikust. Ja püha apostel ütleb edasi, et me praegu näeme aimamisi nagu peeglist“ (13:12). Tolleaegsed peeglid olid läikimalöödud metallpinnad – ega sealt tõesti suurt midagi ei näinud! Seega termin ainigma – ebaselge, tume – on siin täiesti asjakohane.

Walter Brüggemann on öelnud, et pühakiri on antud meile selleks, et rünnata meie eneste ettekujutusi. Et võimaldada meil ette kujutada kuningriigis elamist. Et võimaldada meil ette kujutada kellena Jumal meid näha tahab. Et olla võimeline ette kujutama seda, mida Verna Dozier nimetab Jumala soovunelmaks.

Ka Vanast Testamendist leiame me tagapõhja selle Kaana pulma loo juurde. Nii prohvetid Joel kui Aamos kirjutavad sellest – Joeli 4:18 – ja sel päeval sünnib et mäed tilguvad värsket veini ning Aamose 9:13 –siis tilguvad mäed värsket veini. Mõlemad prohvetid kuulutasid, mis toimub siis kui Messias tuleb. Siis on kerge rõõmustada! Ka juutlikus paasasöömaajas juuakse klaas klaasi järel magusat kosher-veini. Nagu keegi on öelnud – kui juutidest sõbrad sind paasasöömaajale kutsuvad, siis oma autoga tagasisõitu ära sa küll planeeri.

Pühakiri ütleb, et seal pulmakojas olid kuus kivianumat. Kust need kuus kivianumat sinna said – need oli rituaalse pesemise tarbeks. See, et Jeesus käsib nad veega täita, ei näita iseenesest, et nad tühjad olid – Jeesus laseb nad täita uue veega, puhta veega. Huvitav on see, et sakraalseks kasutuseks olevad anumad kasutab Jeesus ära profaansena. Jeesuse Kristuse sõnum on: usk on meie elus selleks, et meile igapäeva tegemistes-toimetustes rõõmu tuua! Mõned teoloogid on selles aktis näinud ka seda, et vanatestamentlik judaistlik käsuteenistus saab Jeesuse poolt siin asendatud uuega – uus ajastu on saabunud, rituaalseid juutlikke anumaid pole enam vaja! Number kuus – ebatäiuslikkuse sümbol näitabki seda – mitte seitse anumat oma täiuslikkuses, vaid 6 anumat ebatäiuslikkuses. Peigmees Jeesus Kristus on saabunud! Judaismi vesi on asendatud kristluse veiniga!

Miks see külapulm on Jeesuse jaoks nii oluline? Miks see söömaaeg on nii oluline? Aga sellepärast, et me kõik oleme teel ühele söömaajale – TALLE PULMA SÖÖMAAJALE! Kuulsite – pulmasöömaajale! Tegelikult Kristuse esimene ime ei olegi nii juhuslik, nagu ta alguses näib. Selles on oluline õpetus olemas – see esimene ime juhib meie tähelepanu meie teekonna lõppsihile. Laatsaruse ülesäratamise ime – viimane Jeesuse imetegudest siin maa peal (kui mitte arvestada sulase kõrva tervendamist Getsemani aias) ei juhata me tähelepanu sellele, aga see pulmasöömaeg juhib küll. Juhib meid TALLE PULMA SÖÖMAAJA POOLE!

Pulmad on seotud abieluga – ja abielu läbib tervet pühakirja kui sümbol Jumala ja Ta rahva osadusest. Jesaja 25 kõneleb meile sellest pulmasöömaajast (s. 6) – ja vägede Issand valmistab sellel mäel kõigile rahvaile võõruspeo rammusate roogadega, võõruspeo laagerdatud veiniga, üdirammusate roogadega pärmi pealt selitatud veiniga. Ja Piibli viimases raamatus – Ilmutuse raamatus – , 21. peatükis ütleb pühakiri meile (s. 2) ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast Jumala juurest alla tulevat otsekui oma mehele ehitud mõrsja“.

Jumal on võimas Armastaja! Ja oma Rahva Peigmees! Taevane Isa saatis oma Poja, kes sündis Neitsi Maarjast ja sai nii Messiaks ja Päästjaks. Ristil ohverdas Ta oma ihu ja vere, et vabastada meid patust, surmast ja kurjusest. Ta tõotas, et igaüks saab osa Tema igavesest elust ja armastusest. Seepärast seadis ta sisse söömaaja, mis hoiab meid ühenduses Tema lunastava surma ja Ta tõelise kohalolekuga päevani, mil me oleme kogunenud Talle pulmasööma-ajale. Jumal soovib, et me kõik oleksime seal. Abielu on peegelpildiks sellest söömaajast. Ja seepärast on meile oluline Issanda kohtumine Tema laual – nimetame me siis seda leivamurdmiseks või armulauaks.

Mida tehti varakirikus ja mida me teeme tänapäevalgi koguduses? Peale ristimist saavad uued kristlased kõigepealt osa millest? Söömisest ja joomisest koos Issandaga! ISSANDA LAUAOSADUSEST!
Nagu keegi on öelnud: me peame sööma üheskoos, et olla inimesed ja saama inimesteks. Me peame samuti sööma üheskoos, et tunda Jumalat! Ma kordan seda. me peame sööma üheskoos, et olla inimesed ja saama inimesteks. Me peame samuti sööma üheskoos, et tunda Jumalat!

Mida see ime meile Kaana pulmas ütleb? Salm 11 pühakirjast oli: see oli esimene tunnustäht, millega Jeesus avaldas oma kirkust, nõnda et jüngrid jäid temasse uskuma. Kas pole imeline, et Jeesus avaldas oma kirkust sellega, et tegi 700 liitrit veini veest ja jüngrid jäid Temasse uskuma! Me oleksime midagi muud oodanud, nagu jutluse alguses mainisin. Aga Jumala teed on imelised! Kaana pulmas avaldas lihakssaanud Sõna ESMAKORDSELT oma jumalikku väge! Mõelgem kus ja millistes olukordades oleks inimesed oodanud jumalikku imet? Surijate, haigete, näljaste jne juures. Pulmad ei ole koht, kus me jumalikku imet ootaksime, see on rõõmu koht. See on koht, kuhu inimesed ei tule mitte oma rõhumises, probleemides ja vajadustes. AGA JUST SEAL TEGI JEESUS OMA ESIMESE IME! Seal, kus me seda kõige vähem ootame!

Jumal ei tegutse mitte meie eludes ainult siis, kui me oma eluga toime ei tule. Dietrich Boenhoeffer on öelnud, et kui see nii oleks, et Jumala tegutsemine meie eludes oleks vaid selles valdkonnas, mida me ise ei suuda saavutada, siis teaduse ja tehnika progressiga meie vajadus Jumala järele pidevalt väheneks. Aga Jeesus annab siin Kaana pulmas õppetunni kõikidele, et see ei ole nii! JUMAL ON KOHAL MEIE ELU KÕIKIDES OLUKORDADES! JUMAL TAHAB OLLA SINUGA SINU ELU IGAS OLUKORRAS! KA SIIS KUI KÕIK ON VÄLISELT KORRAS, SA SAAD ENDAGA VÄGA HÄSTI HAKKAMA JA TUNDUB, ET KÕIK ON SUUREPÄRANE.

Esimene ime toimus peol, mitte sünagoogis ega templis. Jumala sõnum on – ka sellesse rõõmu, mis sul on, võin ma midagi erilist veel juurde tuua! Ja kui sul on vajadused, siis täidan ma ka su vajadused igas olukorras, kus sa ka ei oleks! Jeesus annab ülikülluslikult – on selge, et nii palju veini polnud selles külapulmas üldsegi vaja! Aga Jeesuse pulmakingitus on võimas!

Joh 1:16 ütleb: meie oleme kõik võtnud temas täiusest.“

Tuntud Cambridge`i ülikooli professor C. S. Lewis on kirjutanud raamatu “Suprised by Joy” (Üllatatud rõõmust). Kas saab kristluse olemust veel paremini väljendada? OLLA ÜLLATATUD RÕÕMUST!!! Kaana pulma külalised mõistsid seda ja seda saavad eriliselt mõistma Talle pulmaõhtusöömaaja osalised. Tere tulemast pidusöögile! Kas sa oled kutse vastu võtnud? Sest kõik on kutsutud ja ettevalmistused on tehtud, et sina ja mina võiksime üllatuda rõõmust. See on meid kõiki ootamas! HALLELUUJA! AAMEN!