Jutlus allianssjumalateenistusel EMK Tallinna kirikus 2022 – Allan Kroll

JUMALA RAHVA TULEVANE HINGAMISAEG

He.4:9 Nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees, 10 sest kes läheb tema hingamisse, see hingab ka ise oma tegudest, nii nagu Jumal oma tegudest. 11 Olgem siis agarad sisse minema sellesse hingamisse, et keegi ei langeks sellesama sõnakuulmatuse eeskujul! 12 Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.

Kas jutt on sellest, et me jõuame hingamisse (puhkusesse) pärast surma või kristlase hingamisest usus Jeesusesse Kristusesse, lahus käsu tegudest?

  1. Jumala tõotus – evangeelium (hea sõnum, hea uudis, rõõmusõnum).

Praegune maailm on patu tõttu neetud, täis valu, kannatusi, kurjust ja ebaõiglust.

Kui kõik meie ümber on ebatäiuslik, kust on siis pärit igatsus täiusliku järele?

Kas sellele igatsusele on olemas ka mingi reaalne vaste?

Kodumaa otsingud ja igatsus (He.11:13-16), taevane kodakondsus (Fi.3:20).

Me oleme „võõrad ja majalised“ selles maailmas ja ei tohi seda armastada.

Kui minus on igatsus, mida miski siin ilmas ei rahulda, siis on tõenäoline, et olen loodud mingi teistsuguse maailma jaoks (Clive Stapels Lewis).

Kas elul on eesmärk, mida surm ei hävita (Lev Tolstoi)? 

s.1-2 Evangeeliumi tõotus Jumala rahva tulevasest hingamisajast.

Paulus igatses siit ilmast lahkuda ja olla Issanda juures (vt.Fi.1:21-25). 

Mooses ega Joosua ei andnud rahvale hingamist, vaid eeltähenduse sellest.

Egiptusest väljumine ega tõotatud maale jõudmine polnud tõotuse täitumine.

Taavet, keda Heebrea kirja autor varem tsiteeris, ei andnud samuti Jumala rahvale hingamist. Tema aega iseloomustasid pidevad võitlused ja sõjad.

Taavet kirjutab sellest kui Messia aja õnnistusest, mis algas Jeesuse tulekuga.

Mt.11:28 Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! 29 Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, 30 sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!”

  1. Inimese usk, sõnakuulelikkus ja pingutused.

Ühed usuvad, on sõnakuulelikud, ei tee oma südant kõvaks ja saavad sisse.

Teised ei võta vastu Jumala sõna, ei usu sellesse, on sõnakuulmatud ja on kõva (paadunud) südamega ja jäävad sellest välja – kirjutatud „vendadele“ (He.3:1).

Täna tuleb teha otsus ja mitte oma südant kõvaks teha („paadutada“ 1968.tõlge).

Jo.24:15 Aga kui teie silmis on halb teenida Issandat, siis valige endile täna, keda te tahate teenida: kas neid jumalaid, keda teie vanemad teenisid teisel pool jõge, või emorlaste jumalaid, kelle maal te elate? Aga mina ja mu pere, meie teenime Issandat!”

5.Mo.30:19 Ma kutsun täna tunnistajaiks teie vastu taeva ja maa: ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada.

Pinguta selleks, et hingamisse jõuda – usuelu on maraton, mitte sprint.

Kõigil tuleb Jumala sõnale toetudes oma „kõrbetestid“ ära teha.

Ohud – ebajumalateenistus, mäss, nurisemine, himustamine, hoorus, uskmatus.

Me peame püsivusega jooksma meile määratud võidujooksmist (He.12:1-2).

Praegune maailm on nagu töönädal, mil tuleb 6/7 ajast palge higis töötada.

Buratino lollidemaal, imede põllul, puust peaga ja kinni seotud silmadega.

Ainult sõnaraamatus on „edu“ enne „tööd“ (Jentezen Franklin).

  1. Taevasesse hingamisse jõudmine.

Töö on tehtud, oled jõudnud koju oma Looja ja Issanda juurde ning võid puhata.

Taevas on koju jõudmine, kannatuste lõppemine, „palgapäev“, täiusliku mõistmise paik, rõõmustamise paik, osaduse paik ja kogu loodu uus algus.

Paulus kirjutab, et VT hingamispäev on sümbol ja eeltähendus Jumala rahva tulevasest hingamisajast (Kl.2:17) – taevas kui „igavene hingamispäev“.

Jeesus illustreerib taevariiki kuninga korraldatud pulmapeoga (vt.Mt.22:1-14).

Mt.25:21, 23 Mine oma isanda rõõmupeole!

Ju.24 Temale, kes suudab teid hoida komistamast ja panna laitmatuna oma kirkuse palge ette hõiskama.

1.Ko.15:57 Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi! 58 Niisiis, mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine.