Jutlus allianssjumalateenistusel Harku palvemajas 2022 – Ivo Unt

“PUHKUSE OLULISUS”

Ivo Unt | 10.01.2022 | EEVK Harku Vennastekogudus, Tallinn

Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema! Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja teenija, ega su veoloom ega võõras, kes su väravais on! Sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval: seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. (2. Moosese 20: 8-11)

Ma tahan jagada mõningaid põhimõtteid, mida ma olen õppinud sabati, või puhkuse kohta.

1. KÕIK EI SÕLTU MEIST
Puhkus ja sabbat on vajalik selleks, et me ei loodaks liialt oma jõu ja töö peale.
Prohvetlik sõna “pilvelõhkujad” 09.01.2022
Pilt: Kerkisid pilvekõhkujad nagu NY ja park oli kõrval nagu central park NY, kõik see sündis välgu saatel. Vaata ma teen midagi uut kas te ei märka. Ma ehitan selle linna üles nagu ei kunagi varem, ma taastan selle linna alusmüürid ning ehitan sellele võimsa linna. Vaata ma teen selle linna atraktiivseks nii vaimselt kui füuüsiliselt. Rahvad tulevad ja imetlevad siis mu kätetööd. Aga see on minu töö, mitte teie töö, seetõttu ühendage käed ja liitke oma südamed et ma leiaks üksmeelt ja nälga, sest see on minu linn ja minu maa mida ma külastan. Jr 29,13 Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest.
N: kuidas ma mõtlen, et ma ei taha ära olla kogudusest, et teenistused oleksid tugevad. Aga fakt on see, et pea alati kui ma olen ära olnud, ja kui teised on teeninud, siis Jumal on nende läbi nii võimsalt toimetanud, nii noortetöös kui ka kogudusetöös, et seal on tulnud esile palju päästimisi, palvete läbi vabanemisi ja vaimulikku läbimurret inimeste eludes, mis üllatab mind ja kinnitab mind jälle, et Jumal ei vaja mind ja ma võin vabalt olla kogudusest eemal, ja puhata.
Kui meie laseme oma käed lahti seal kus me usaldame palju ennast, siis me lubame Jumalal tegutseda edasi ja usaldame teda et see on tema töö, mitte meie töö ja Tema tõstab uusi töölisi ise üles sest tema on parim koguduse projektijuht. Jumal tahab et me puhkame, et me ei loodaks liialt oma jõu ja töö peale.

2. FOOKUS ISA TÖÖL
Puhkus ja sabbat on vajalik selleks, et meie fookus läheks sellele, mida Isa teeb, mitte oma inimlikele lihalikele ja oma jõus teostavatele plaanidele.
Prohvetlik sõna “triikraud” 16.11.2021
Pilt: suur triikraud
Ma valmistan oma rahvast ette et neis ei oleks kortsu ega plekki. See on aeg kus ma kõnelen nende südameisse ja sean paika nende prioriteedid. Ma panen nende südames esikohale selle mis on tähtis ka mis kestab. Mina ise valmistan neid eelolevaks ajaks et nad oleks valmis minu tööd tegema. See peatükk räägib minu kuningriigi ehitamisest seetõttu pange maha oma agendad ja plaanid ja tundke ära see mida mina teen, ja toetage seda kogu oma jõu ja oskustega ja vaadake kõik ülejäänud teen mina.
Poeg ei saa midagi teha iseenesest, ta teeb vaid seda, mida näeb tegevat Isa, sest mida iganes Isa teeb, seda teeb ka Poeg. Jh 5:19
Kui lainelaudur sõidab laine peal, siis tal on edu, kui ta peaks ise lainet tekitama, siis ta ei liiguks kuhugi. Niisama oluline on teha seda mida Issand teeb, sest muidu me ei jõua kuhugi. “sest minust lahus ei suuda te midagi teha.” Jh 15:5 Võrreldes sellega kui suur on Issanda töö koos meiega, tundub meie enda lihategevus mittemidagi väärt, on see mida Jeesus ütleb. Kui sa oled väsinud jä läbipõlemisäärel, siis küsi endalt kas sa äkki oled Jumala plaanist kõrvale kaldumas ning töötad lihalikus jõus.
– Jumala jõus teenimine on lihategevuse kõrval justkui puhkus. Laine peal surfides on edasiliikumine kui puhkus võrreldes ise sõudmisele.

N: 2015 aastal kuidas mul oli nii palju ülesandeid, olin kroonilises ajapuuduses ning nägin et pean millegist loobuma. Mul oli raske loobuda noortetööst, sest kartsin mis sellest saab, sest lootsin oma kätetöö ja oskuse peale. Võtsin 7 päeva et paastuda ja otsida Issanda tahtmist ja selgust. Issand andis tee – Tegin südames otsuse, et kevadel annan noortetöö edasi. Jumala juhtimisel läkski nii, end nii noortetöö kui ka muud vastutused langesid minu õlult ning tekkis uus olukord, kus järgnev aasta tundus justkui sabati aasta, kus tuli mu ellu majandluslik õnnistus ning palju aega (õhtud ja nädalavahetused) mida olin igatsenud. Issand kandis kõige eest hoolt ja andis uue noortejuhi ja täna läheb see töö täie jõuga edasi. Edasine töö oli justkui lainelaual sõitmine, nii kerge et see tundus justkui puhkusena.

– Jumala jõus teenimine tähendab et sul on aega nädala sees pere jaoks, sul on nädalavahetusel aega matkale minna, ning aegajalt reisile minna. Kui nendeks tegevusteks ei ole aega, siis sa sõuad liialt palju oma jõus, mis omab vähe tulemust ja teed asju mida Taevaisa ei tee ega sulle ette ei näita. Paastumine aitab sul teha asju mida Jumal teeb (fookuse seada Isa tööle) ja ülejäänud aja saad puhata. Jumal tahab, et me puhkame, et me ei väsitaks ära ebavajaliku lihatööga.

3. ETTEVALMISTUSE OLULISUS
Puhkus ja sabbat on vajalik selleks, et me saaks sellel ajal taastuda ja ette valmistaduda uueks lahinguks.
Rick joiner nägi 1998 aastal nägemuses issanda armeed, mis olid kolmes osas.
Esimene grupp sellest armeest oli ülimalt distsiplineeritud, ennastsalvad, perekondlikud, ning nende fookuses polnud nad ise, ega nende auastmed.
Teine võitlejate hulk esimeste taga oli erinev. Kõigil polnudki vajalikku sõjavarustus, nad polnud nii keskendunud ja näis et nad muretsevad ja hoolitsevad rohkem oma auastme pärast. Välja paistis ambitsioonikus ja kadedus.
Kolmas väehulk olid peaaegu kõik haavatud ja verised, ning lonkisid korratu hulgana jäädes teistest väehulkadest maha. Vaid üksikud olid relvastatud, kindralid, kes uhkeldasid oma relvamakettidega. Kindralid rääkisind ainult iseendast ja võitlesid üksteisega, ning see armee osa pigem nõrgestas kahe esimese väehulga tegevust.
Tekkis küsimus, miks issand lasi üldse selllel kolmandal osal kaasas olla – see on Jumala arm, sest ta tahab võimalikult kannatlikult kõiki aidata kasvada tõelisteks sõduriteks

Samal ajal sellele nägemusele nägi ta ka laagris olemise tähtsust. Laagris olemine on sama tähtis kui edasiliikumine, see on aeg koostada plaane, treenida, parendada oskusi ja korrastada relvi. Edasi sammuva armee tugevuse määrab ära tema laagri kvaliteet.
Jumala rahvas vajab Laagris oleku aegu!

Tihti me ei mõista, et me vajame saada puhastatud, vormitud ja treenitud teenistuseks. See ettevalmistus protsess on vajalik et me oleks valmis kandma võidmist ja autoriteeti meie kutse jaoks ja see võib võtta aastaid. Eliisa ootas 7 aastat topeltvõidmist, Joosep ootas 12 aastat oma unenäo täitumist. Taavet ootas 22+ aastat oma kutse teostumist. Abraham ootas 25 aastat tõotuse täitumist. N: kuidas ma oli austraalias ja olin kahevahel kas jääda teiseks aastaks veel õppima, kui mu juht kuulis et minu motivatsioon tagasi minna on et seal on suur vajadus siis ta ütles, et “vajadust on igal pool, kogu aeg ja rohkemgi kui seda suudetakse täita. Aga ettevalmistusaeg ei ole kunagi raisatud aeg”. Täna ma olen tänulik, sest teisel aastal õppisin juhtimist mis tänases kogudusetöös on hädavajalik oskus.

Jumal luba mul selleks tööks, teenimiseks ja võitluseks ette valmistada nii, et ma ehitaks nii suure vundamendi/aluse, mida ma pärast ei pea ümber ehitama, kui avastan et kutsumine on suurem kui ettevalmistus.
Täna on kogudus olnud ligi 2 aastases koroona ajas, mis on olnud taastumisaeg ja ettevalmistusaeg järgnevaks lahinguks.