Hope for Europe 2018, Tallinn

Võrgustike töötoad

Arts+ (Kaunid kunstid) 
Töötoa juht: John Baker
Diskussiooni suunab Arts+Network

Töötoa programm
Teisipäev, 9. oktoober
10.30-12.00 Töötuba I: Arts+Europe tutvustus
13.30-14.45 Töötuba II: Kunstnikud ja kogudus
15.30-16.45 Seminar I: Ole see, kes sa oled – ühisseminar koostöös Euroopa Puuetega Inimeste Grupiga
Kolmapäev, 10. oktoober
09.30-12.00 Töötuba III: Kunstnikud turuplatsil
13.30-14.45 Seminar II: Kaunid kunstid Jumala riigis ning kunst ja teoloogia, sisaldab paneeldiskussiooni
15.30-16.45 Seminar III: Kunst ja seesmine tervenemine
Neljapäev, 11. oktoober
09.30-12.00 Töötuba IV: ARTS+ Networki moodustamine: ühe vaimse liikumise käivitamine – piibellik visioon kunstide rakendamisest kultuuris (julgustades kunstnikke teenima koguduses ja ühiskonnas)
13.30-14.45 Pop-up seminarid: (teemade üle otsustatakse konverentsil)
(tugiprogramm: võrgustiku ülesehitajad / tegevusjuhid)
15.30-16.45 Pop-up seminarid (teemade üle otsustatakse konverentsil)
(tugiprogramm: Bill?, ilu ja Jumala ilmutus endast)
Reede, 12. oktoober
09.30-12.00 Töötuba V: Kaunid kunstid ja misjon
– Kaunid kunstid misjonis
– Kaunid kunstid parema tuleviku heaks

Visioon: Arts+Europe missioon
Kaunite kunstide juhtide võrgustik omab ühist visiooni elavast kultuurilisest ja vaimsest taassünnist Euroopa mandril, sütitatuna kaunite kunstide taastamisest ja uuendatud kujutlusvõimest.
Eesmärk: Moodustada igas Euroopa riigis kaunite kunstide juhtide ja mõjuisikute ümarlaudu, et teha kunstniku hääl tugevamaks koguduses, akadeemilises ringkonnas, turuplatsil ja misjonis.
Töötuba on avatud: Kaunite kunstide mõjuisikutele ja võrgustiku juhtidele ning kaunite kunstide propageerijatele, kes soovivad ühineda teistega, et teha kristliku kunstniku hääl tugevamaks koguduses, turuplatsil, misjonitöös ja akadeemilises ringkonnas – Euroopa lootuse uuendamise eesmärgil.

Cities (Linnad)

Töötoa juht: Robert Calvert, pastor/õpetaja/võrgustiku ülesehitaja
Diskussiooni suunab  Cities Network

Töötoa programm:

PALVETAMINE linna EEST
ÜHTSUS linnas
Linna MUUTUMINE
Cities töötuba põimub enamiku teiste töötubadega nende põhivaldkondades.  Cities võrgustik võtab aega, et arutada linnateenistuste küsimusi.
Meie plaan selleks nädalaks:
Teisipäev 11.30 – 12.30 Tutvustus/tere tulemast võrgustikku/teema
Igaüks tutvustab ennast … linnad üksteise järel
Kolmapäev 10.30 – 12.30 Palvetame oma linnade eest
Neljapäev 10.30 – 12.30 Ühtsus meie linnades
Reede 10.30 – 12.30 Meie linnade muutumine
Palverännak/Tallinna ringreis koos eesti linnajuhiga
Võrgustiku juhid on: Robert Calvert (Dundee), Axel Nehlsen (Berliin), Rainer Schacke (Berliin), Thomas Hieber (Hamburg) ja Carlton Deal (Brüssel)
Kuna Cities on lähedaselt seotud paljude teiste töötubade tegevusega (k.a. koguduste rajamine, kaunid kunstid, tervishoid), siis pakume ühte töötuba mõnel pärastlõunal, k. a.:
“Kuidas tundma õppida ühte linna” (Rainer Schake osalusel, Berliin)
“Kuidas alustada palveliikumist ja palverännakuid oma linna eest” (Axel Nehlsen Berliinist ja palvevõrgustik),
“Kuidas teenida linna” (Carlton Deali osalusel, Brüssel)
“Kuidas otsida ja praktiseerida ühtsust evangeeliumi kuulutamisel kogu linnas“ (Roger Suttoni osalusel, Inglismaa)
“Kuidas kujundada kollektiivset muutumisliikumist linnas“
“Kuidas panna kõik usklikud oma linna teenima“
“Kuidas kõige paremini ühendada kohalike ja sisserännanute teenistusi”
Visioon: Cities töötuba on ellu kutsutud linnade juhtide/praktikute ühendamiseks, kes tahavad oma linnade eest palvetada ja neid teenida,  et need saaksid muudetud.
Töötuba on avatud: Linnade kristlikele juhtidele, võrgustiku ülesehitajatele ja praktikutele.

Lasteteenistus

 Töötoa juht: Harry Bryans, EEA Lasteteenistuse partner
Diskussiooni suunab Lasteteenistus: Reaching Europe’s Children (REC), Children’s Ministry Network ja The World Without Orphans (WWO) Network
Töötoa programm
Oleme otsustanud ühiselt nõu pidada ja võtta teemaks „Purunenust terviklikuks“, kaasates „Lapsed kõndimas kõikjal koos Jeesusega“ (CEWWJ). Selle töötas hiljuti välja Ülemaailmne Lastefoorum (GCF) ja esitles oma konverentsil maikuus Ungaris. See tegeleb kõigi laste ja perekondade ning eriti riskilaste jaoks oluliste küsimustega. Seetõttu sobib see hästi meie partnerlusega, kuna me nõustume GCFga.  Üks meie viiest sessioonist on pühendatud sellele, et võimaldada igal võrgustikul hiljutised kogunemised üle vaadata ja teha strateegilisi plaane tulevikuks.
Paneme ette järgmised ühisseminari teemad:
– Jaakobuse 1:27. Mis on selle tähendus tänapäeval? Võrgustikusisene paneeldiskussioon.
– Purunenust terviklikuks: Jumala soov kõigile lastele, noortele ja täiskasvanutele. Ühisvõrgustiku teema
– Sotsiaalsed teemad Krish Kandiah’i osalusel: isatus ja perekonnata lapsed
– Trauma ja kiindumine: Barbara Ruegger
– “Muudetud juhtimine” mõtlemises ja praktikas, et tõhusamalt jüngerdada ja juhendada järgmist põlvkonda Euroopas: Harry Bryans ja Dave Roberts
Me paneme ka ette korraldada Eesti fotonäitus teemal „Kodu“.
Visioon: Reaching Europe’s Children on lastetöö praktikute kogukond, mis püüab inspireerida ja varustada kogudusi, teenistusi ja lastevanemaid laste kaasamisel ja jüngerdamisel.
World Without Orphans (Orbudeta Maailm) on ülemaailmne liikumine selleks, et iga laps saaks kasvada üles hoolivas ja püsivas perekonnas ning õpiks tundma oma taevast Isa.
Töötuba on avatud: Rahvuslike ja piirkondlike teenistuste lastetöö juhtidele Euroopas, kelle südames on teha partneritena tööd koos Jumalaga, et täita meile usaldatud visioon ja teha koos rohkem, kui suudaksime eales üksi teha.

Kristlastest haridustöötajad

Töötoa juht: Matt Kaegi, EurECA ekspresident
Diskussiooni suunab European Educators Christian Association (EurECA)
Töötoa programm:
Kuidas julgustada kristlastest haridustöötajaid/õpetajaid elama oma usuelu sekulaarses ühiskonnas?
Sa õpid tundma erinevaid kohalikke ja rahvusvahelisi võrgustikke – kuidas nad seda tööd teevad, milliseid edulugusid on neil jagada ja milliseid väljakutseid nad kohtavad.
Me võtame vaatluse alla suured õiguslikud ja sotsiaalsed probleemid, millega kokku puutume, ja leiame võimalusi nendega toimetulekuks.
Programm detailsemalt
Teisipäev
Üksteise tundmaõppimine: Iga võrgustik räägib lühidalt endast. Hea oleks, kui igaüks tooks kaasa slaidi ekraanil näitamiseks, kus on ära toodud:
• nimi, kontakt, foto
• geograafiline piirkond
• sihtrühm
• eesmärk/visioon
• töömeetodid (konverentsid, veebileht, isiklikud kontaktid, palvegrupid jne)
• suurus (töötajad, liikmed, finantsid)
• peamised väljakutsed
• peamised eelised
Kolmapäev
Edulood:
• Mis on sinu võrgustiku tõeliselt positiivsed tulemused? (vali üks või kaks)
• Kuidas need saavutati / mis olid need olulised komponendid, et see tulemus saavutati?
Esitluse viis ja edasine käik sõltuvad osalejate arvust.
Neljapäev
Suur väljakutse: sekularism
• Oleme kristlastest õpetajad sekulaarses ühiskonnas ja seisame sageli dilemma ees: me tahame elada oma usuelu  töökohal, kuid seisame silmitsi neutraalsuse, teaduse, religioosse pluralismi, indoktrinatsiooni jne normidega.
• Neid norme peetakse õiguslikeks, kuid tegelikult on nad pigem sotsiaalsed: tabud ja uskumused, millest peetakse kinni, vaatamata põhiseaduslikult sätestatud usuvabadusele.
• Mis on täpsemalt need tabud ja uskumused? Nt „teadus ja usk ei sobi kokku“ / „Jumalast rääkimine ei ole neutraalne“ jne.
• Kuidas me saame kinnitada kristlastest õpetajaid, et nad elaksid oma usuelu enesekindlalt ja kaasahaaravalt?
Sellele esitlusele järgnevad arutelu ja töötoad.
Reede
Kuhu me siit edasi läheme?
Me usume, et kogu Euroopas on palju kristlasi, kes töötavad ilmalikes koolides. Kuidas jõuda nendeni, et kinnitada neid nende identiteedis ja kutsumises?
Üheks algatuseks on töö koguduste kaudu: Kui koguduste juhid näevad õpetajates Kristuse saadikuid, kelle roll on tuleviku kujundamisel oluline (veetes pea 1000 tundi aastas oma õpilastega), siis nad tahavad ulatuda nendeni. Meie võrgustikuna soovime tõsta seda teadlikkust ja pakkuda nende toetamiseks oma ressursse.
Visioon: EurECA on siin, et julgustada ja varustada kristlastest haridustöötajaid/õpetajaid rahvusvahelise võrgustiku kaudu.
Töötuba on avatud: Kristlastest haridustöötajate võrgustiku juhtidele ja juhtivatele liikmetele

Puuetega inimesed

 Töötoa juht: Therese Swinters
Diskussiooni suunab European Disability Network

Programm: Meie programm keskendub teadlikkuse suurendamisele puuetega inimeste koha kristlikus kogukonnas.
9. oktoober
Esimesel hommikul on eraldatud veidi aega organisatsiooni tutvustamiseks, et üksteist tundma õppida ja leida, kuhu kedagi pärastlõunal suunatakse. Sel hommikul me räägime ka oma põhisõnumist.
10. oktoober
Räägime erinevatest puuetest ja kuidas puuetega inimesi kaasata kristlikku kogukonda. Kuulame kogemusi selles valdkonnas töötavatelt inimestelt.
Õppimispuue
11. oktoober
Nägemis- ja kuulmispuue
12. oktoober
Füüsiline puue
Meie põhisõnum on see, et ka sellised inimesed võivad olla kaasatud ühiskonda ja kogudusse. Me kutsume inimesi üles nägema nende võimekust, mitte võimetust.
Füüsilistest puuetest kõnelevad Evely ja Kaspars Apinis – abielupaar, kes alustas Lätis teenistust füüsiliste puuetega inimestele „Tiivad ratastele“.
Puuete tundmaõppimiseks on kutsutud kõnelema meie Hispaania kolleegid, kuna neil on 20 aastat kogemusi selles valdkonnas.
Visioon: Oleme ellu kutsutud, et tuua Jeesuse Kristuse sõnum lähemale kõigile inimestele ja eelkõige puuetega inimestele ning et julgustada neid osalema koguduse elu kõigil tasanditel, püüeldes saada ka kohaliku koguduse töötegijaks või juhiks.
Töötuba on avatud: Koguduste juhtidele, sotsiaal- ja hoolekandetöötajatele; kõigile, kes tahavad suurendada teadlikkust puuetega inimeste kohta, lähtudes piibellikest väärtustest.

 

EA peasekretärid, töötajad, juhatuse liikmed

Töötoa juht:  EEA president Frank Hinkelmann
Programm:
Hommikul on peasekretäride, rahvuslike evangeelsete alliansside töötajate ja juhatuseliikmete töötuba,  kusjuures võrgustike potentsiaali kohta on palju teavet ja arutelu. Eesmärgiks on suhelda üksteisega ja õppida tundma, kuidas võrgustikke saab rahvuslike evangeelsete alliansside tasandil kasutada ja kaasa haarata. See on üsna interaktiivne töötuba,  kus me vaatame ka mitmete rahvuslike EAde parimat praktikat.

Käsitletavad teemad:
• Põnevad lood võrgustike kasutamise kohta
– Kuulame lugusid rahvuslikelt EAdelt, kes juba kasutavad võrgustike sünergiat laialdaselt.
• Parem ühendus alliansside ja võrgustike vahel
– Saada selgust, kuidas saada paremini ühendatud
• Võrgustike kasutamine
– Ammutada ideesid, kuidas saab võrgustikke oma liikmete heaks rakendada
• Võrgustike algatamine
– Avastada, kuidas see toimib ja määratleda võimalikud võrgustikud, millega võiks algust teha.
• Võrgustike toetamine ja kinnitamine
– Saada teavet selle kohta, kuidas võrgustikke toetada ja kinnitada ning seejärel panna see praktikasse.
• Valupunktidega tegelemine
– Õppida määratlema võimalikke probleeme ja mida nende vältimiseks teha.
• Teave Eesti EAlt
– Nende eduloo kuulamine ja julgustuse saamine
• Teabe jagamine võrgustike esindajate poolt
–  Võrgustike esindajate lühiraportite kuulamine ja inspiratsiooni ammutamine.
• Millised on rahvusliku EA ja võrgustike spetsiifilised panused?
– Saada suuremat selgust, kuidas nad üksteist täiendavad.
• Võrgustike juhid annavad teada oma vajadustest
– Saada täielikumat selgust võrgustike vajaduste kohta ja kuidas nad võiksid olla tõeliselt edukad.
• Kuidas end käivitada ja tööd alustada!
– Minna läbi erinevate astmete, mis viivad teie rahvusliku EA järgmisele tasandile.

Visioon: Oleme ellu kutsutud, et tugevdada koostööd igal tasandil ehitamaks koos Jumala riiki.
Töötuba on avatud: Evangeelsete alliansside peasekretäridele

Majandus, finantsjuhtimine ja heldus

Töötoa juht: Compass Europe peasekretär Bert den Hertog
Diskussiooni suunavad Economics Network  ja Stewardship and Generosity Network

Programm: Teenida koguduste juhte finantsjüngerluse ja helduse valdkonnas. Koguduse nõrk koht. Aidata kaasa koguduse terviklikumale kasvule, et kogudus saaks teenida ühiskonda asjakohasemalt.
Visioon: Finantsjuhtimise ja helduse võrgustik on ellu kutsutud, et aidata kaasa koguduste terviklikumale kasvule, tõstes esile finantsjuhtimise ja helduse (helde andmise?) teema.
Töötuba on avatud: EAde peasekretäridele, koguduste juhtidele, ärijuhtidele

Evangelism uue vaimsuse inimeste seas

Töötoa juhid: Steve Hollinghurst tegeleb misjoni ja kultuuriuuringutega, koolitab ja juhendab inimesi Ühendkuningriigis ja kaugemal. Thomas Frovin Skandinaavia Misjonist Areopagus, mis tegeleb vaimsete otsingute teel olevate inimeste misjoneerimisega.
Diskussiooni suunab Evangelism in a New Age Network

Programm:
Tegemist on osaliselt käimasoleva tööga ja me tahaksime arendada teemasid töö käigus, nii et esialgse sessiooni osaks teisipäeval saab olema selgitamine, kes me oleme, aga ka vaatluse alla tulevad teemad. Vaatluse alla tulevad teemad on:

– Süvendatum arusaam kogudusevälisest vaimsusest kaasajal
– Rahvuslus ja tänapäeva paganlus; nende jüngerdamine, kes on saanud Kristluse järgijateks, olles varem tegelenud uue vaimsuse õpetustega;
– Õppida ülemaailmselt misjonilt Euroopas;
– Globaliseerimine ja vaimsus;
– Loodu eest hoolitsemine ja kristlik missioon;
– ja kristlikkus.
Visioon: Oleme ellu kutsutud, et ühendada neid, kes tegelevad nende misjoneerimisega, kes on tegelenud Euroopa väliste maailma religioonide vaimsusega, et seda misjonitööd varustada ning aidata kogudusel seda missiooni mõista ja toetada.
Töötuba on avatud: Neile, kes tegelevad vaimsete otsijatega; “meele, ihu ja vaimu” toodetega kauplejatega, tänapäeva paganluse viljelejatega. Ja ka neile, kes seda teenistust uurivad ja kes on huvitatud koguduse tööst vaimsete otsijatega.

Euroopa Vabadus

Töötoa juht: Leanne Rhodes (EFNi tuumikmeeskonnast)
Diskussiooni suunab European Freedom Network (inimkaubanduse ja seksuaalse kuritarvituse teema)
Programm: Me veedame aega, töötades üheskoos ja tegevusgruppides, et strateegiliselt edasi liikudes püstitada järgmisi eesmärke. See hõlmab rahvuslike võrgustike rajamist, keskendunud palvestrateegiat, teadlikkust ja haridust koguduse laiema enamuse hulgas, kuuldavaks saamist meedias ja EL tasandil, aidates kaasa vabaduse liikumisele, edendades uurimistööd ja rajades EFN treeningkooli.
Visioon: Euroopa Vabadus võrgustik on ellu kutsutud, et aidata Kristuse Ihul Euroopas teha tõhusat koostööd ennetamaks inimkaubandust ning naiste, meeste ja laste orjastamist; nende nähtustega võidelda; taotleda selle kõige läbi kannatanute taastamist.
Töötuba on avatud: EFNi partneritele. Kõik meie partnerid on valitud, kuna meie töö iseloom on tundlik ja konfidentsiaalne. EFNi partneriks saamiseks mine sellele veebilehele http://www.europeanfreedomnetwork.org/partnership/

 

Tervishoid
Töötoa juht: Diskussiooni suunab Hope for Healthcare Network
Programm: Interaktiivsed sessioonid ICMDA, PRIME, IHS, NCFI, HCFI ja CMF Estonia osalusel, millele järgneb plaanide tegemine konverentsijärgseks tööks.
Visioon: Tahame demonstreerida ja kuulutada evangeeliumi praegust ja igavest lootust tervise valdkonnas, luues võrgustikke ja partnerlusi tervishoius, panustades nõnda eurooplaste vaimsesse, sotsiaalsesse ja kultuurilisse muutumisse ning nende mobiliseerimisse maailma evangeliseerimiseks.
Töötuba on avatud: Kõigile, kes otsivad tulevast Jumala riiki tervise valdkonnas Euroopas ja kaugemal.

Meedia ja kommunikatsioon
Töötoa juht: Dan Woodrow, Nordic & European Production mänedžer – GOD TV / Europe Shall Be Saved meedia ümarlaua juht
Diskussiooni suunab Media Network
Programm: Meedia mõjujõud on vaieldamatu ja me usume, et käes on aeg Euroopas ühendada oma jõupingutused, et tuua Jeesuse evangeelium kõigi Euroopa rahvaste juurde iga kättesaadava meediakanali kaudu. Tulemuseks võiks olla ühine plaan järgmisteks aastateks, et täita üheskoos oma osa suures misjonikäsus Euroopas. Eriline tähelepanu sotsiaalmeedia fenomenile. Erinevad väliskõnelejad annavad  töötoas oma panuse.
Visioon: Oleme ellu kutsutud, et ühendada Kristuse Ihu Euroopas, kasutades meediat. Meie lootus on, et seda töötuba läbides saab meil olema ühine strateegia, mille läbi me kõik võime koos tööd teha, et näha suure misjonikäsu täitumist meedia kaudu. Me ei varusta vahenditega, kuid me panustame sellega, et töötoas osalejad saaksid selles protsessis koos kasvada. Mida me koos saame Kuningriigi heaks teha?
Töötuba on avatud: Igale kristliku meedia juhile, igat tüüpi meedia esindajatele igast konkreetsest Euroopa kontekstist, et osaleda ühes inspireerivas protsessis ja mõttetalgutes meedia strateegilise kaalu üle Euroopas.

Misjonitöö
Töötoa juht: Jan Wessels
Diskussiooni suunab European Evangelical Mission Association (EEMA)
Programm: Kuidas me saame inspireerida Euroopat ühe ülemaailmse visiooniga?
Paljud teist on teadlikud suurest vajadusest kohaliku ja kultuuridevahelise misjoni järele Euroopas, mis võib kergesti viia meie pilgu ära misjoneerimise vajaduselt teistel mandritel.
Me räägime järgmistel teemadel:
• „Raskete kohtade“ misjoneerimise inspireerimine
• Tervikliku misjoni inspireerimine
• Alandliku misjoni inspireerimine
Visioon:
Töötuba on avatud: Koguduste ja võrgustike juhtidele, ka teoloogidele ja vahendusorganisatsioonide juhtidele

 

Moslemite teenistus

Rahu ja lepitamine

Töötoa juht: Dr. Johannes Reimer, Saksamaa
Diskussiooni suunab Peace and Reconciliation Network
Programm:
Teemad:n

 • Rahu taastamine, muutumine ja koguduse kasv
 • Evangelism ja rahu taastamine
 • Mälestuste tervendamine – rahu toomine kogukonnale
 • Kannatanute tervendamine
 • Usaldus toob meid kokku
 • Rahupedagoogika rasketel aegadel

Kõnelejad:

 • Dr. Vladimir Ubeivolc, Moldova
 • Dr. Oksana Grytcuita, Ukraina
 • Dr. Wolfgang Stock, Saksamaa
 • Dr. Ester Petrenko, Läti
 • Christiane Wutschke, Saksamaa

Visioon: Oleme ellu kutsutud, et väestada EA kogukondi lepitamise ja rahu taastamise teenistuseks.
Töötuba on avatud: Inimesetele, kes on ühiskonnas aktiivsed, kes rajavad kogudusi ja hoolitsevad nende kasvu eest, nõustajatele ja terapeutidele, rahuaktivistidele, pastoritele ja koguduste juhtidele.

Palveteenistus
Töötoa juht: Peter Artman (Rootsi)
Diskussiooni suunab Prayer Network
Programm: Osalejad tulevad kokku, et:

 • jagada lugusid sellest, kuidas nende palveliikumised nende maal toimivad.
 • külastada kohalikke palvekoosolekuid/võrgustikke Tallinnas ning julgustada neid.
 • julgustada ja palvetada teiste võrgustike eest, kes on palunud, et me nende eest palvetaksime ja neid julgustaksime. Näiteks Hariduse Võrgustik.
 • rääkida EEA Palvevõrgustiku tulevikust. Me võtame aega, et ehitada palveliikumiste vahelist sõprust Euroopas tulevasteks aastateks ning otsida Jumala tahet ja juhtimist, kuidas saaksime oma ühtsust tugevdada.

Visioon: Kinnitada palvejuhte Euroopas. Tuua lootust palvejuhtidele Tallinnas. Lohutada ja kinnitada teisi Hope of Europe võrgustikke selle konverentsi ajal.
Töötuba on avatud: Rahvuslike ja kohalike palveliikumiste ja palvekodade noorematele ja vanematele juhtidele. Meie eesmärk on, et esindajaid oleks igast Euroopa riigist. Ootame juhtide meeskondi.

Pagulaste teenistus
Töötoa juht: Diskussiooni suunab Refugee Ministries Network
Programm: Teemad:
9. oktoober: Euroopa Pagulasteenistuse tutvustus (RHP ja teiste võrgustike tutvustus)
10. oktoober: Sunnitult ümberasustatud inimeste hingehoiualane koolitus
11. oktoober: Teenistuse arendamine üksijäänud vähemuste ja noorte põgenike seas.
12. oktoober: Euroopa ja sisserännanute (araablaste, aafriklaste, aasialaste, pärslaste jne) koguduste ühendamine

Kuna Hope for Europe üldine teema on Kristuse kogukonna ühendamine, siis üks eesmärkidest on kutsuda ja kaasata erinevate etniliste (sisserännanute) koguduste juhte ja julgustama võrgustikke suuremale mitmekesisusele Kristuse Ihus. Töötoa ja ühistegevuse ajal pärastlõunatel. Ma usun, et need juhid suudavad panustada sellesse suurde missiooni, nii et nad tunnevad end olevat pigem osana kogukonnast, kui eraldatud omaenese suhtlusgruppi.
Visioon: Pagulaste teenistuse töötuba keskendub kristliku taustaga pagulastele ja teiseusulistele sisserännanutele, kes on Euroopasse tulnud vabatahtlikult või sunnitult. Muud teemad on hingehoid, pagulaste perekonnad, noored ning teised mitmekülgsed oskused, mida pagulaste töös vajatakse. Võtame aega, et rääkida teema keerukusest, mistõttu me väärime eraldi töötuba. Kuna kõige üksijäänumad vähemused Euroopas on pagulased, siis see küsimus leiab käsitlemist pagulaste teenistuse töötoas. Teine pagulaste teenistuse töötoa aspekt on see, et me kutsume üles ja kaasame etnilisi ja sisserännanute kogudusi, et arutleda ja mõista, kuidas koos tööd teha, et jüngerdada ja teenida pagulasi ning sisserännanute kogukondi meie linnades kultuuridevahelisel pinnal.
Töötuba on avatud: Selle ürituse osana tahaks pagulaste teenistuse töötuba kutsuda võrgustike juhte ning linnade, regioonide, maade ja organisatsioonide esindajaid, kes töötavad pagulastega Euroopas, et julgustada üksteist, jagada kogemusi ja parimaid praktikaid, rakendada koos uusi partnerlusviise ning rääkida peamistest valupunktidest ja väljakutsetest.

Mustlaste teenistus

 

Sport

 

Naisjuhid

Võrgustiku kontaktisikud: Kohal kogu konverentsi ajal:
Amanda Jackson. Maailma Evangeelse Allianssi Naiste Komisjoni tegevdirektor ja Hope for Europe Women in Leadership juhtivkomitee liige
Hannelore Illgen. Hope for Europe Women in Leadership juhtivkomitee nõustaja
Romkje Fountain. Hope for Europe Women in Leadership juhtivkomitee liige.
Diskussiooni suunab Women in Leadership Network
Programm:
10. kolmapäev:
Ühistegevus pärastlõunal, kl 14.00-15.15/30 min paus/15.45-17.00
Tee, koogid ja jutud.
Tulge ja nautige pärastlõuna teed naistega kogu Euroopast, et jagada uudiseid, palvetada ja vaadata, kuidas me saame paremini kokku liidetud.
11. neljapäev:
Ühistegevus pärastlõunal kl 14.00-15.15/30 min paus/15.45-17.00
Naised ja mehed juhivad koos.
Et praktiliselt julgustada naisi olema juhid, õppida üksteiselt ja lahendada probleeme.
Osale diskussioonis ja õpitoas, kus on nii naisi kui mehi.
Visioon: Meie eesmärk on kutsuda üles Euroopa naisjuhte tooma evangeeliumi muutvat väge Euroopasse ja selle igale rahvale.

Women in Leadership on parim Hope for Europe võrgustik, mis rajati 1992. aastal AD2000, Euroopa Evangeelse Allianssi ja Lausanne’i Liikumise poolt.
Sellest ajast peale korraldab võrgustiku juhtivkomitee igal teisel aastal Euroopa uskkondadevahelisi naistekonverentse, millel on järgmised eesmärgid:

 • inspireerida, julgustada ja varustada naisi, et täita Jumala eesmärke oma elus.
 • näidata, kuidas Jumal võib kasutada naisi erineval viisil.
 • kutsuda Euroopa naisjuhte üles tooma evangeeliumi muutvat väge Euroopasse ja igale selle rahvale.
 1. aasta oktoobris toimunud konverentsi peeti Belgradis Serbias.
 2. aasta konverents toimub 21.-24. novembril Schladmingis Austrias. www.womeninleadership.eu 
  Võrgustiku koosolekud on avatud: Kõigile teemast huvitatuile: nii naistele kui meestele, konverentsi juhtidele, kohalikele Tallinna koguduste inimestele …

Noorte teenistus

Võrgustiku kontaktisik: Diskussiooni suunavad noorte teenistuse esindajad