Lausanne

Lausanne liikumise tunnuslause on: ühendada mõjutajaid ja ideid globaalse misjoni edendamiseks.

Lausanne visioon:

Gospel for everyone Evangelical church Christ like leaders Kingdom impact
Evangeelium iga inimeseni Evangelikaalne kogudus igale inimgrupile Kristuse-sarnased juhid igale kogudusele Jumalariigi mõju igasse ühiskonna sfääri

Lausanne liikumise asutajad ja arhitektid on Billy Graham ja John Stott, kes 1974.aastal kutsusid kokku esimese Lausanne Konverentsi. John Stott oli Lausanne lepingu peamine kavandaja.

Lausanne 100 sekundiga:

Lausanne liikumine pakub mitmesuguseid materjale veebi vahendusel – artiklid, raamatud, esitlused.

Toimkonda esindab EEA eestseisuses