Jüngrikoolitus Kingfisher 2 sessioon

Austatud vaimulik ja koguduse töötegija!
Taaskord on meil hea meel pakkuda võimalust kohtuda Johann ja Annalena Theron’iga Lõuna-Aafrikast, organisatsioonist “Kingfisher”. Möödunud sügisel pakkusid nad inspireeriva seminarikogemuse jüngerluse teemal. Eelmisel sügisel toimus analoogne seminar Tallinnas ning selle praktilisest kasust ning koolitajate vaimulikult inspireerivast mõjust annavad tunnistust mitmed vaimulikud erinevatest konfessioonidest (Erki Tamm, Taavi Hollmann, Indrek Luide, Nikolai Rütkinen, Mart Metsala).

8.-12.mail toimuvad järjekordsed seminarid koos Johann ja Annalena Theroniga.

1 sessioon Tartus KUSis reedel 8. mail kell 14 – 19 ja laupäeval 9. mail kell 10 – 16
Rohkem infot aadressil seminar@kus.tartu.ee voi telefonil 5186219.

Mida tähendab jüngerlus iga kristlase elus? Kuidas mobiliseerida kristlasi võtma vaimulikku vastutust oma igapäevatöös ja -elus? Miks peaks keskenduma koguduse asemel Kuningriigile? Kuidas jõuda missionaalse koguduseni?
Osalejad õpivad :

 • Mis on praktilised strateegiad, et muuta praegust kogudusekultuuri missionaalseks kultuuriks.
 • Strateegilised muutused: pühapäevast kolmapäevani, lammastest karjasteni, dualismist piibelliku maailmavaateni.
 • Kuidas mobiliseerida kristlasi võtma vastu vaimulikku vastutust oma igapäevases töös ja elukohas.
 • Kui oluline on keskendumine Kuningriigile Koguduse asemel.
 • Oma kohalikule kogudusele kohandatud visiooni strateegiline väärtus ning kuidas see praktiliselt “alla laadida”.
 • Taasavastame jüngerluse kontseptsioonid ja praktilised strateegiad.

2 sessioon 11.-12. mail, kell 14 – 20 Tallinnas Metodisti kirikus
Teemadeks “Märka oma kutsumust” ja “Evangelism kui elustiil”. Varuks on veel ka “Koguduse rajamine” (juhul, kui jõutakse).
Märka oma kutsumust

 • Avastavad oma elu eesmärgi praktiliselt – vastavalt oma unikaalsele kirele, andidele ja annetele
 • Taasavastavad sõnumi piibellikust “kutsest”
 • Mõistavad, et igaüks on Jumala poolt kutsutud – oma igapäevaelu olukordades ning laiemas kontekstis
 • Mõistavad tasakaalustatud elustiili olulisust ning seda, milline osa nende elust vajab parendamist
 • Avastavad, kuidas kasutada oma ametit transformatsiooni platvormina
 • Kirjutavad oma isikliku Elumissiooni

Evangelism kui elustiil

 • Avastavad, miks algkristlased muutsid niivõrd efektiivselt kultuuri
 • Avastavad Luuka 10 peatükist Jeesuse strateegia võtmekontseptsioonid
 • Avastavad, mida Jumal meie kogukondades tegemas on
 • Saavad motiveeritud taas kohalike inimeste eludest osa võtma, kuulama nende lugusid ning armastama neid sügavalt ilma vajaduseta “müüa” neile evangeeliumi
 • Avastavad, milline vägi on uskmatute õnnistamises
 • Saavad koguduseks avalikus ruumis: inimeste kodudes – istudes nende laudades, kuulates nende lugusid, murdes nendega koos leiba ning astudes nendega inimlikku dialoogi, mis ei ole hästi selgeks harjutatud müügikõne
 • Hakkavad inimeste praktiliste vajaduste lahendamisega tegelema
 • Avastavad, kuidas evangeliseerimisel rakugruppe kasutada

Osavõtuks registreeruda 5.maiks saates teate aadressil indrek@ekklesia.ee. Osavõtutasu 20€ kanda EE267700771001481371 Eesti Evangeelne Allianss. Saab maksta ka kohapeal.

Seletusse: Nimi, Kingfisher seminar.

Osavõtutasu sees on eesti- või venekeelsed õppematerjalid ning kohvipausid.

Seminar toimub inglise keeles, tõlge eesti ja vene keelde.

 

 

Indrek Luide

EEA peasekretär