Juhatus

EEA juhatus on kolmeliikmeline.

Mihkel Kukk (president)
Taavi Hollman (asepresident)
Indrek Luide (peasekretär – vastavalt põhikirjale juhib juhatuse tegevust)