Eesti palvushommikusöögi toimkond

EEA Eesti palvushommikusöögi toimkonda juhib Miguel Zajas.
Toimkonnas Meego Remmel ja Triin Rait.

Meie missioon on tuua vahendajana kokku erinevate Eesti kogukondade poliitika-, kiriku-, ühiskonna- ja kultuuritegelased, et tekitada dialoog kogu Eestit puudutavate küsimuste üle, nagu väärtushinnangud, noorsugu ja perekond.